Offentliga föreläsningar

Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Här anslås programmet för kommande termin.

Kontakt

Om du vill få en påminnelse via e‑post cirka en vecka före varje föreläsning, kontakta:

Carl-Johan Svensson
036-10 13 77

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen föranmälan krävs och alltid fri entré. 

Tid och plats

Sal Hc113 (entréplan), Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Föreläsningarna kommer i de flesta fall att streamas live via YouTube.

Till livestreamingen

Program

 • Maria Brovall 21 februari

  Digital teknik inom hälso- och sjukvården

  – VR, serious games och appar förnyar vårdsektorn!Maria Brovall, docent i omvårdnad och Kristina Björkman, Konceptutvecklare och rådgivare inom digitalisering på IUS innovation. Att använda olika digitala verktyg som exempelvis serious game (lärande spel) och VR-teknik och mobila applikationer är relativt nytt inom hälso-och sjukvård. Forskare vill i samverkan med patienter, närstående och personal utveckla dessa digitala verktyg genom att arbeta praktiknära, teoribaserat och tvärvetenskapligt. Målet är att nå en ökad delaktighet samt känslan av förbereddhet för personer med olika kroniska tillstånd. Maria Brovall och Kristina Björkman visar på goda exempel på detta. I Thinking and Linking-projektet har ett serious game använts för att ge sjuksköterskestudenter och personal möjlighet att träna i att vårda svårt sjuka och döende personer i en säker och virtuell miljö. Ett annat projekt är ett försök att få väntetiden inför en kommande strålbehandling att kännas meningsfull istället för meningslös för patienter och närstående med hjälp av VR-glasögon och en mobilapplikation.
 • 28 februari

  Din gångstil är unik!

  - Funktionshinder, brottsutredningar och gånganalyserNerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik De allra flesta funderar inte så mycket på hur man går. Någon som däremot har funderat MYCKET på gående och gångstilar är Nerrolyn Ramstrand, som i sin föreläsning ger en inblick i hur vi kan analysera gång ifrån olika perspektiv. Enkla observationer kan kombineras med datasimuleringar och analyser av hjärnaktivitet under gång, vilket är en nyckel för att arbeta med funktionshinder kopplat till dessa frågor. Gående och gångstilar kan också spela roll i olika typer av brottsutredningar.
 • 7 mars

  Skenet bedrar inte

  - ljusets betydelse för syn, känslor och hälsa Henrik Clausen direktör, Fagerhult Lighting Academy Ljuset påverkar oss i hög grad. När ljuset optimeras står ofta arbetsplatser och människor mellan 20 och 60 år i fokus. Men ljussättning påverkar oss även utanför arbetet och i andra åldrar. Ljussättningsfrågor har exempelvis visat sig spela stor roll i boenden för dementa. Ljus påverkar hur vi uppfattar världen, vilket i sin tur påverkar våra känslor, vårt agerande och vår hälsa. Ljussättning en är på detta vis en multidisciplinär aktivitet där man måste ta hänsyn till såväl visuella, biologiska som känslomässiga aspekter. I föreläsningen ges exempel på nya rön kring hur ögat uppfattar ljus, inte minst i samband med att vi åldras.
 • 14 mars

  En grön oas eller ett geggigt ställe?

  – elevers kopplingar till platser i en skogsträdgårdMaria Hammarsten doktorand i pedagogik, inriktning didaktik Alla människor befinner sig på ett flertal platser under olika tidpunkter i livet. Några platser har satt positiva avtryck genom att de förknippas med glädje, lustfylldhet och äventyr, medan andra platser kan präglas av negativa erfarenheter. Varje människa har sina upplevelser och minnen. I föreläsningen utgår Maria Hammarsten från samtalspromenader med hur elever resonerar och tänker kring platsskapande i skogsträdgårdar, som är en relativt ny pedagogisk utomhus- och lärmiljö.
 • 28 mars

  Hållbarhet och digital handel

  - nya affärsmodeller växer framTomas Müllern, professor i företagsekonomi E-handeln har formligen exploderat under det senaste decenniet. Men denna typ av handel har också förändrats över tid. Tomas Müllern ger en inblick i forskning kring e-handel som visar att hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare, både för företag och konsumenter.
 • 11 april

  Hotet från rymden

  – vad händer när jorden krockar med en annan himlakropp?Sanna Alwmark fil.dr i berggrundsgeologi, Lunds universitet Varje år landar ungefär 40 000 ton utomjordiskt material på jorden. Lyckligtvis är det mesta av detta material stort som dammkorn, men en del större stenar rasar också ner. Ibland är stenarna riktigt stora, och kollisionerna kan få väldigt stora konsekvenser. Dinosauriernas utdöende är ett exempel. Men ska vi oroa oss? Vad händer egentligen vid stora asteroid- och kometnedslag på jorden?
 • 25 april

  Utvecklingen på den koreanska halvön

  – blir det fred nu?Mats Engman generalmajor (ret), f d chef vid NNSC, säkerhetspolitisk expert vid Independent Views Efter mer än 65 år av spänning, kärnvapenprov och andra provokationer på den koreanska halvön, så kunde vi under 2018 följa en serie av toppmöten mellan USA, Sydkorea och Nordkorea inklusive ett historiskt första möte mellan USA:s president och Nordkoreas ledare i Singapore. Högtidliga möten och ambitiösa deklarationer avlöste varandra. Men vad hände egentligen mer konkret? Har man kommit närmare ett fredsavtal? Har den militära spänningen minskat? Mats Engman ger en beskrivning av den förändrade strategiska situationen i Asien och en detaljerad bild av vad förhandlingarna har resulterat i, vilka utmaningar som kvarstår och parternas syn på dessa samt vad vi kan förvänta oss framöver. Blir det kanske ett fredsavtal 2019, samma år som Sverige och Sydkorea firar 60 år av diplomatiska förbindelser? Mats Engman kommer även att beröra den svenska insatsen på gränsen mellan Nord-och Sydkorea, som verkat i det tysta i mer än 65 år. En insats han själv var chef för 2015–2017.
 • 16 maj

  Patientsäkerhet

  – vad det är och hur den kan bli bättre?Axel Ros chefläkare Region Jönköping, lektor Hälsohögskolan. (Elin Roos af Hjelmsäter & Malin Holmqvist medverkar i föreläsningen) Axel Ros är chefläkare i Region Jönköpings län, men också adjungerad lektor vid Hälsohögskolan/Jönköping Academy, där han har ansvar för utbildning och forskning om patientsäkerhet. I föreläsningen berättar han om vad patientsäkerhet är, om skador i sjukvården, om lex Maria, hur sjukvården arbetar för att minska risken för skador i vården, och om hur synen på hur bra patientsäkerhet skapas håller på att ändras. Han kommer också berätta lite om den forskning om patientsäkerhet som pågår på Hälsohögskolan/Jönköping Academy. I föreläsningen berättar även Elin Roos af Hjelmsäter och Malin Holmqvist om sin forskning, som Axel Ros handleder.

Sidan uppdaterad 2019-03-15

Sidan uppdaterad 2013-06-13
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information