2020: Sjuksköterskans och barnmorskans år

År 2020 har Världshälsoorganisationen, WHO, utlyst som "the International Year of the Nurse and the Midwife" det vill säga Sjuksköterskans och barnmorskans år. På Jönköping University vill vi uppmärksamma detta och kommer under året att kontinuerligt uppdatera den här sidan med mer innehåll och information. 

Förhoppningen är, beroende på omständigheterna, att också kunna uppmärksamma det här speciella året med ett evenemang på campus under senhösten 2020.

På de här sidorna kan du läsa mer:

Sidan uppdaterad 2020-05-12