Att gräva fram en hållbar och långsiktig företagsstrategi

2018-06-14

I hjärtat av Västerbotten ligger Vindeln. En kommun med strax över 2000 invånare. Och med flera företag som genom innovation, fokus och framåtanda framgångsrikt konkurrerar med internationella storföretag på en global marknad. Ett av dessa företag heter Rototilt och ägs och leds av familjen Jonsson. I Västerbotten kan geografiska avstånd vara långa. Inte bara till grannkommunen utan också till kunderna på världsmarknaden. Men i Rototilt byggs företagsstrategin på närhet. Närhet mellan ägande och ledning. Närhet mellan beslut och handling. Närhet mellan familj och företag. Närhet mellan tradition och innovation. Och närhet mellan värderingar och hållbarhet.


alt

1

Nyligen besökte Anders och Caroline Jonsson (etta och tvåa från vänster på bilden) från Rototilts ägarfamilj Internationella Handelshögskolan i Jönköping för att hålla ett seminarium vid Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Genom en presentation och dialog med moderator Annika Hall (längst till höger i bilden) och en skara entusiastiska åhörare delade de med sig av sina erfarenheter av vad som krävs för att bygga ett internationellt konkurrenskraftigt företag baserat på hållbara och långsiktiga strategier.

Närheten mellan far och dotter i synen på företaget och företagande var slående. I grunden för Rototilts framgång med sina tiltrotatorer och relaterade systemlösningar för grävmaskiner ligger tydliga och gemensamma värderingar för vad familjen Jonssons företagande handlar om. Och hur detta genom aktivt ägande leder till en hållbar och långsiktig strategi som låter Rototilt från hjärtat av Västerbotten konkurrera om världsföretagens förtroende. Nyligen ingick de ett strategiskt samarbetsavtal med Caterpillar. Ett av världens största företag och definitivt det största inom Rototilts bransch. Avtalet skapar unika möjligheter för Rototilt att växa globalt genom Caterpillars stora räckvidd. Enligt familjen Jonsson var deras kultur och värderingar kopplat till familjeägandets långsiktighet och medvetna hållbarhetsstrategi en viktig faktor till att Caterpillar till slut valde företaget med 200 anställda från Vindeln istället för konkurrenter i andra delar av världen.

Anders och Caroline Jonsson grävde under seminariet fram fyra faktorer de ser som speciellt viktiga när det gäller förmågan att bygga en hållbar företagsstrategi som leder till en kultur som dels är baserad på närhet och dels på viljan att vinna, förbättra sig och bli konkurrenskraftig.

  • Förebilder. Det är viktigt att aspirerande entreprenörer och företagare har förebilder som de kan söka inspiration ifrån och lära sig av. Synliga och relevanta förebilder som nått framgång visar att ”det är möjligt” och bidrar till motivationen att jobba lite hårdare och bli mycket bättre. Anders Jonsson jämför med Tärnabys skidunder med flera alpina skidåkare som har blivit bäst i världen. Även företagare, inte minst på mindre orter och i glesbygden – både i norr och söder – behöver precis som slalomåkare förebilder att söka inspiration ifrån.
  • Historia och tradition. I etablerade företag med ambition att växa och framgångsrikt konkurrera på marknaden är det viktigt att inte tappa kopplingen till sin historia och tradition. Många framgångsrika företag, inklusive Rototilt, lyfter ofta och gärna fram att de unika tillgångar och resurser som företaget har är de som byggts upp under många år. Detta inkluderar ägandet. Det aktiva, synliga familjeägandet som funnits i företaget sedan starten ger kontinuitet, självförtroende och mening.
  • Våga förändra och ifrågasätta. Framgångsrikt företagande är komplext. Det kan låta paradoxalt men ofta ligger nyckeln till att bygga en långsiktigt hållbar företagsstrategi i insikten att förändring är nödvändig. Att våga ifrågasätta de aspekter i historien och traditionen, men också i nuläget, som inte längre skapar värde är svårt, men nödvändigt. I Rototilts fall handlar det till exempel om att våga byta namn och varumärke på företaget. Det tidigare namnet Indexator uppfattades länge som företagets viktigaste resurs. Trots detta valde de att byta namn till Rototilt; ett varumärke som snabbt återigen växer till företagets nya viktigaste resurs. Att skapa en långsiktigt hållbar strategi kan alltså ibland innebära att inte bara hålla fast vid det gamla. Utan att också våga släppa taget.
  • Hålla samman. I Rototilt tror man på familjeägandet som en ägarform för framtiden. Sedan 1953 har familjen Jonson i olika konstellationer av både ägargrupp och företagsgrupp varit aktiva som företagare. Länge ägde Anders Jonsson företaget tillsammans med sin bror och sin syster. För inte så länge sedan delade de dock på sig och på företaget. Anders och hans bror driver vidare sina respektive delar av familjeföretaget. Systern valde att lämna familjeföretaget. Idag säger Anders och Caroline Jonsson att nyckeln till ett framgångsrikt generationsskifte är att starta diskussionen tidigt. Genom att göra just detta är både Caroline och hennes bror verksamma i Rototilt och fast övertygande om att familjen som sammanhållande faktor i företaget är en styrka. Familjens gemensamma värderingar ligger också till grund för företagets aktiva arbete inom ekologisk hållbarhet och jämställdhet. Familjen Jonsson vill vara förebilder. Inte bara i Vindeln utan också i världen.

 

 

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.