Forskning om företagande för företagare

2018-03-22

Fråga en ekonomiforskare i exempelvis USA, Kanada, eller Tyskland om de känner till Jönköping och du blir nog förvånad över hur många som svarar något i stil med:


alt


” Yes, I know Jonkopling, I’ve been there for their research”

Men att CeFEO, ett av världens ledande forskningscentrum för familjeföretagande och ägarfrågor, finns på Internationella Handelshögskolan i Jönköping verkar tyvärr vara en välbevarad hemlighet om man frågar folk på stan.

Detta vill vi ändra på!

Ett av initiativen är en seminarieserie där vi bjuder in företagare och andra intresserade till samtal och erfarenhetsutbyte kring frågor som är relevanta för ett blomstrande näringsliv. Upplägget blandar forskningresultat med praktiska exempel och diskussion. Avslutande mingel ser till att man hinner prata ordentligt och kan knyta nya kontakter.

Måndagen den 19:e mars var det dags för första träffen på temat hållbart företagande.

Ett 30-tal företagare, forskare och andra intresserade samlades på Internationella Handelshögskolan för att delta i seminariet med titeln ”Ett lågt pris har också ett pris – CSR som strategisk konkurrensfördel”

Jenny Jakobsson, hållbarhetsspecialist och lärare på Internationella Handelshögskolan, redde ut begreppen och pratade om utvecklingen av strategiskt hållbarhetsarbete. CSR står för Corporate Social Responsibility som betyder hållbart företagande och kan definieras som ”företagens ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället”. Detta omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption, jämställdhet, mångfald och etik.  John Elkington myntade begreppet ”tripple bottom line” på 1990-talet och beskriver hållbart företagande som att kunna leverera ekonomisk lönsamhet, socialt ansvar och miljövänlighet på en och samma gång. Elkington beskriver detta som skärningspunkten mellan People, Planet och Profit:

Vi fick även ta del av Jennys syn på hållbarhetsläget på global, nationell och regional nivå.

Visste du t. ex. att:

  • Levnadslönen är en beräkning av vad som krävs för att klara drägliga levnadsomkostnader i ett land och att en genomsnittlig textilarbetare i Bangladesh uppnår 37% av den
  • Sverige är ett av tre länder som har en nationell hållbarhetsambassadör; Diana Madunic som för övrigt är från Bankeryd
  • CSR Småland är ett nätverk för dem som vill engagera sig samt stöttas i sitt hållbarhetsarbete (csrsmaland.se)
  • Sustainable Enterprise Development är en ny ekonomutbildning på handelshögskolan med hållbarhet i fokus (ansökning till hösten stänger 16 april!)

Jan Hedenborn, AD company, berättade sedan om sin syn på hållbarhet. Först och främst måste kraven på hållbarhet komma från högsta ledning. Om inte styrelse och VD tar detta på allvar kan man inte förvänta sig något resultat. Om man dessutom äger sitt eget företag har man alla möjligheter att sätta nivån efter sin egen moral. Men inte utan att samtidigt göra lönsamma affärer! Jan beskriver att det går alldeles utmärkt med både hållbart och lönsamt på samma gång. Men det kräver viss envishet att komma dit. Sedan 2013 har AD company följt de sju principerna för ISO 26000 . Det är en internationell standard för socialt ansvarstagande som beskriver vad varje företag kan göra för att bidra till en hållbar framtid.

Vid inköp från länder som Kina med annorlunda lagar, språk och kultur krävs både kunskap och tålamod. Jan berättar att första steget är att få leverantören att skriva på en policy för CSR – så kallad Code of Conduct. Tyvärr nöjer sig många där utan att veta om detta verkligen efterföljs eller om det bara är ett betydelselöst papper. För att få veta krävs platsbesök där man ser sig omkring och ställer kloka frågor för att kolla av tillverkarens inställning och kunskapsnivå. Därefter görs revision, handlingsplan och slutligen uppföljning av hur handlingsplanen realiseras. Tyvärr florerar falska dokument av perfekta hållbarhetsintyg eftersom det finns pengar att tjäna. Man bör inte tro på det som ser för bra ut för att vara sant. Ingen kan ha total kontroll på allt i alla led av kedjan. Det går inte att uppnå 100% men tillsammans kan man nå en bra nivå.

Annika Hall, CeFEO-forskare och konsult, lyfte hållbarhetsfrågan till en ägarfråga och var moderator under kvällen.

Vi som var på plats fick t. ex. ta del av livliga diskussioner om tillfällen då kända organisationer slarvat men de exemplen får stanna i rummet…

Vid efterföljande mingel med tilltugg fortsatte samtalen en god stund för dem som så önskade.

På nästa seminarium, den 30:e maj, står ägandet i familjeföretag i fokus på temat ”hållbart företagsbyggande över generationer”.

Vi på forskningscentret CeFEO tackar för visat intresse och hoppas att vi syns då!

Mer info och anmälan hittar du här: till anmälan!

*Har du idéer på ämnen vi bör ta upp eller aktiviteter i samverkan mellan CeFEO och företagare är du välkommen att höra av dig till kajsa.haag@ju.se

Jan Hedenborn och Jenny Jakobsson var kvällens inspiratörer 

Cefeo

16 years of academic excellence and practical relevance in Family Entrepreneurship and Ownership.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.