Familjeföretag – en företagsform för framtiden?

2015-01-31

Förra veckan förlorade Sverige en av senaste decenniernas mest centrala aktörer i näringslivet. Peter Wallenberg avled vid en ålder av 88 år. In i det sista var han inflytelserik genom familjen Wallenbergs olika stiftelser, även om han inte längre var involverad i maktbolaget Investors styrelse. Familjen Wallenberg är den mest kända och uppmärksammade av Sveriges inflytelserika företagarfamiljer. Men det finns många fler. I Sverige liksom faktiskt i de flesta andra länder är väldigt många företag, stora som små, kontrollerade av ägarfamiljer. Familjeägda företag dominerar inte bara bland landets små och medelstora företag, utan även bland de riktigt stora företagen – både börsnoterade och privata. H&M, Axfood, Ratos, EF och Ikea är bara några av alla svenska stora familjeföretag.

alt

Trots att familjeföretagandet är den klart dominerande företagarformen i de flesta länder så domineras läroböcker och kursplaner på landets ekonom-och ledarskapsutbildningar av exempel på andra typer av företag. Mycket sällan tas den speciella dynamik och de unika förutsättningar som råder i familjeföretag upp i undervisningen eller forskningen. Detta är ett problem eftersom det är viktigt för de som vill jobba i eller med familjeföretag att förstå hur och varför familjeföretag är annorlunda än andra typer av företag. Bristen på undervisning och forskning om den företagsform som de allra flesta jobbar i ute i näringslivet var en viktig anledning till att Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH) år 2005 startade ett centrum för familjeföretagande och ägande – Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Syftet var att stärka forskning och utbildning på detta område. I år är det 2015 och CeFEO vid IHH fyller 10 år. Detta ska vi fira på olika sätt. Bland annat genom att synliggöra mer av den forskning som vi bedriver.

Vi vill visa att familjeföretagen inte är en företagsform på utdöende, utan en form av företagande som är för framtiden. Inte minst i den anglo-amerikanska affärskulturen har familjeföretag ansetts representera mycket av det som bromsar dynamiskt och expansivt företagande – tradition, riskrädsla, nepotism och inåtvändhet. Under många år skyllde t ex tidskriften The Economist den låga tillväxttakten i många länder på familjeföretagens dominans. Men till och med The Economist har tvingats omvärdera sin syn i ljuset av kalla fakta. Tysklands framgångsrika industribaserade ekonomi är i stor utsträckning baserad på de s.k. Mittelstand – medelstora företag dominerar sina marknader, ofta genom en tydlig nischstrategi baserat på kvalitet och pålitlighet. I tillväxtekonomierna i Asien, Latinamerika och Afrika dominerar familjeföretag i många branscher och storleksklasser på företag. Många av dessa företag närmar sig sitt första generationsskifte och därmed också en av de absolut största utmaningarna för ett familjeföretag.

För självfallet är familjeföretagande inte en dans på rosor. Ofta är det tvärtom. Successionsproblem, konflikter inom ägarfamiljen, oförmåga att se behov av förändringar och rädsla att ta nödvändiga affärsrisker för att hänga med i konkurrensen är några utmaningar som drabbar familjeföretag oftare än andra företag. Och inte sällan med ödesdigra resultat. Det är precis därför som det också behövs mer forskning och utbildning kring familjeföretagens styrkor och svagheter. Det har CeFEO arbetat med i 10 år nu. Vi kommer att göra det under många ytterligare år.

För att fira CeFEOs 10-årsjubilieum och samtidigt dela med av all den kunskap och erfarenhet som finns kring familjeföretagande vid IHH och vårt centrum, kommer våra duktiga forskare att gästblogga på Vertikals under hela detta är. Vi kommer att belysa familjeföretagande ur många olika perspektiv och vinklar. Den forskning som vi bedriver har som mål att synliggöra och analysera de möjligheter och utmaningar som finns för de som driver familjeföretag, jobbar i ett familjeföretag eller som har familjeföretag som kunder eller leverantörer. Det är för er och för alla er andra som vill lära mer om framtidens näringsliv som vi kommer att blogga. Vi hoppas att våra bidrag kommer att öka kunskapen och intresset för familjeföretag. Detta är viktigt eftersom familjeföretag är en företagsform för framtiden!

Mattias Nordqvist

Professor; forskar kring familjeföretagande, entreprenörskap, samt utbildningens och företagandets roll i utvecklingsländer; uppskattar frihet och flexibilitet.

Mattias Nordqvist har en egen blogg som du hittar på www.vertikals.se/mattias Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och följ honom också på Twitter under namnet @profmnordqvist

CEFEO
FACEBOOK_200
twitter-logo-200

Cefeo

16 years of academic excellence and practical relevance in Family Entrepreneurship and Ownership.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.