Utbildning – flexibel och individanpassad

Skolchefsinstitutet erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans engagerar oss i ett gemensamt kunskapande kring ledarskap och verksamhetsutveckling utifrån skolchefsperspektivet.

Skolchefen är skolans högste chef och därmed den som ytterst ansvarar för huvudmannens expertis och kontinuitet i utbildningens organisering och ledarskap. För att uppnå, bibehålla och utveckla denna expertis erbjuder vi utbildning på olika nivåer i det akademiska systemet. För den som behöver kan det vara aktuellt med program eller kompletterande kurser på grundnivå. Därefter kan individen utifrån egna önskemål bygga på med masternivå, doktorandnivå eller nischade uppdragsutbildningar enligt önskemål.