Forskning och diskussionsfrågor om att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid.

Skolchefers arbete - ATT LEDA ANSVARSFULLT I EN FÖRÄNDERLIG TID. Gleerups. 

I dagarna kom en antologi skriven av forskare som är knutna till Skolchefsinstitutet. Redaktörer är Lene Foss och Joakim Krantz.

Vem styr och leder egentligen svensk skola och hur går det till? I den här antologin analyseras skolchefens roll och vilka möjligheter skolchefer har att utöva ett ansvarsfullt ledarskap. Författarna belyser även vilka utmaningar, spänningsfält och konflikter som kan uppstå i relationerna mellan de aktörer som har i uppdrag att styra och leda skolan mot ökad likvärdighet och rättvisa.

Vad påverkar skolchefer i deras arbete och vilken roll kan skolchefer själva ta för att påverka verksamheten? Med utgångspunkt i fyra empiriska studier fördjupas och problematiseras möjligheter och svårigheter med att ansvars­fullt leda och utveckla skolan.

Villkoren för styrning, ledning och organisation av skola och utbildning har förändrats under de senaste decennierna. Bokens innehåll visar hur viktig styrning och ledning av skolan är i en värld som kännetecknas av utmaningar som ökande sociala och ekonomiska skillnader, fattigdom, segregation, epidemier och klimatförändringar.

Författarna till Skolchefers arbete – att leda ansvarsfullt i en förän­derlig tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bjuder läsaren på ett rikt material inklusive diskussions­frågor som ger möjligheter till en mer kvalificerad diskussion om skolchefens förutsättningar att leda ansvarsfullt.

Elisabet Nihlfors, ur bokens förord.


Smakprov: