Forskning - verksamhetsnära och interaktiv

Skolchefsinstitutet erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans engagerar oss i ett gemensamt kunskapande kring ledarskap och verksamhetsutveckling utifrån skolchefsperspektivet.

Det finns ett behov av att utveckla kunskap om skolchefens specifika uppdrag. Genom att arbeta utifrån ett interaktivt förhållningssätt kan vi säkerställa att kunskapsutvecklingen har sin ena fot i den konkreta verksamheten och den andra i de akademiska metoderna. Det här ger en kunskap som medverkar till förändring i enskilda organisationer samtidigt som den bidrar till den generella kunskapsmassan.

 

Här kan du ta del av när Lene Foss håller sin föreläsning vid professorsintallationen 2021: