Visa alla enheter

Företagsekonomi

Nadia Arshad
Doktorand
Internationella Handelshögskolan

Martina Leonelli
Forskningsassistent
Internationella Handelshögskolan

Lisa Östberg
Forskningsassistent
Internationella Handelshögskolan