Fredrik Stiernstedt

Universitetslektor medie- och kommunikationsvetenskap

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
Hb139
Telefon
+46 36-10 1383
Signatur/Kortnamn
STIFRE
Schema
Ändra din information

Forskning

För tillfället forskar Stiernstedt om erfarenheter och organisering av praktik och andra former av gratisarbete i svenska medieföretag. Denna forskning finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) (2015-2018).

Stiernstedt ingår också i ett nätverk av forskare som finansieras av Riksbankens jubileumsfond och som utforskar relationen mellan medier och tid. Där arbetar han med en studie av EU:s datalagringsdirektiv och särskilt med frågan om ”rätten till glömska” och ”rätten att bli glömd” på ett digitalt medielandskap.

Biografi

Fredrik Stiernstedt (f. 1981) är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Han disputerade år 2013 vid Örebro universitet med en avhandling om medieproduktion och han har lång erfarenhet som programledare i radio.

Stiernstedts tidigare forskning har huvudsakligen kretsat kring arbete i medierna. I sin avhandling analyserade Stiernstedt hur arbetsorganisation och arbetsvillkor förändrades i en medieorganisation som ställde om från analog till digital produktion och från traditionell enkanalspublicering till att bli ett s.k. mediehus med produktion för en rad olika medieplattformar. Andra forskningsintressen är relationen mellan medier och tid, medier och kulturellt minne samt frågor som rör upphovsrätt, medierätt och mediepolitik.

Antologibidrag

Stiernstedt, F. (2014). Underhållning till döds?. Lund: Studentlitteratur More information
Stiernstedt, F. Jakobsson, P. (2012). Time, Space and Clouds of Information. Routledge research in cultural and media studies. New York: Routledge More information
Jakobsson, P. Stiernstedt, F. (2010). Googleplex and informational culture. New York: Peter Lang More information

Artikel

Stiernstedt, F. (2014). The Political Economy of the Radio Personality. : Taylor & Francis More information
Kaun, A. Stiernstedt, F. (2014). Facebook time: Technological and institutional affordances for media memories. : Sage Publications More information
Kaun, A. Stiernstedt, F. (2012). Media Memories: The Case of Youth Radio DT64. More information
Jakobsson, P. Stiernstedt, F. (2012). Reinforcing Property by Strengthening the Commons. More information
Stiernstedt, F. (2011). Klonerna anfaller?. More information
Stiernstedt, F. (2010). Announcing in multiplatform broadcasting. More information
Jakobsson, P. Stiernstedt, F. (2010). Pirates of Silicon Valley. More information
Stiernstedt, F. (2008). Maximizing the power of entertainment. More information
Stiernstedt, F. (2007). Ett eget rum. More information

Avhandling

Stiernstedt, F. (2013). Från radiofabrik till mediehus. Södertörn Doctoral Dissertations. Örebro: Örebro universitet More information

Konferensbidrag

Kaun, A. Stiernstedt, F. (2013). Media Memories. More information
Jakobsson, P. Stiernstedt, F. (2009). The politics of organizing information on the web. More information
Stiernstedt, F. Andersson, L. (2008). Creating Alternatives. Galati: Europlus More information
Forsman, M. Stiernstedt, F. (2007). The decoding of a format. Lublin: Wydawnictwo KUL More information

Recension

Stiernstedt, F. (2013). [Book Review:] Keith Sommerville. Radio Propaganda and the Broadcasting of Hatred: Historical Development and Definitions. More information
Stiernstedt, F. (2010). [Review of] Gilfillan, Daniel: Pieces of Sound. More information
Stiernstedt, F. (2008). Book review: Pavarala, Vinod and Malik, Kanchan K., Other Voices. The Struggle for CommunityRadio in India. More information

Samlingsverk

(2014). Mediekritik. Lund: Studentlitteratur More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information