Jonas Sandberg

Docent omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Tjänstledig

Jonas Sandberg är sjuksköterska, med.dr i geriatrik och docent i vårdvetenskap. Jonas arbetar som lektor på avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan och är också prodekan vid Jönköping University. Jonas är dessutom affilierad forskare vid Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Högskola.

Jonas forskningsintresse handlar främst om närståendevårdares situation utifrån genus, identitet och maktperspektiv och våldsprevention vid informell vård. Andra forskningsintressen rör implementering av palliativ vård inom akutsjukvården, internetbaserad KBT-behandling vid insomni till följd av hjärtsjukdom samt långvarig sorg efter katastrofer.

Antologibidrag

Sandberg, J. Eriksson, H. (2013). Makt, genus och identitet. : Studentlitteratur More information
Eriksson, H. Sandberg, J. (2010). Röster från sidlinje. Stockholm: Liber More information
Sandberg, J. Eriksson, H. (2010). Bortom omsorgsnormen. Lund: Studentlitteratur More information
Sandberg, J. Eriksson, H. (2010). Att lära sig vårda på äldre dar. Stockholm: Liber More information
Sandberg, J. (2004). Att placera sin make eller maka på särskilt boende. Lund: Studentlitteratur More information
Sandberg, J. Lundh, U. Nolan, M. (2003). (Re)-constructing relationships. Buckingham: Open University Press More information
Davies, S. Sandberg, J. Lundh, U. (2000). The entry to a nursing home. London: Jessica Kingsley Publishers More information
Lundh, U. Sandberg, J. (1999). Health care and social service for older people in Sweden. Washington: Sigma Theta Tau International More information

Artikel

Siebmanns, S. Ulander, M. Sandberg, J. Johansson, L. Johansson, P. Broström, A. (2017). Internet-based Intervention to treat insomnia in patients with cardiovascular disease. : Sage Publications More information
Siebmanns, S. Ulander, M. Sandberg, J. Johansson, L. Johansson, P. Broström, A. (2017). Insomnia in patients with cardiovascular disease - a review of causes, consequences and nursing interventions. : Sage Publications More information
Dalteg, T. Sandberg, J. Malm, D. Sandgren, A. Benzein, E. (2017). The heart is a representation of life. : John Wiley & Sons More information
Boström, M. Ernsth Bravell, M. Björklund, A. Sandberg, J. (2017). How older people perceive and experience sense of security when moving into and living in a nursing home. : Taylor & Francis More information
Lind, S. Wallin, L. Brytting, T. Fürst, C. Sandberg, J. (2017). Implementation of national palliative care guidelines in Swedish acute care hospitals. : Elsevier More information
Hellström, I. Håkansson, C. Eriksson, H. Sandberg, J. (2017). Development of older men’s caregiving roles for wives with dementia. : John Wiley & Sons More information
Dalteg, T. Sandberg, J. Malm, D. Sandgren, A. Benzein, E. (2017). The heart is a representation of life. : Sage Publications More information
Lind, S. Wallin, L. Brytting, T. Furst, C. Sandberg, J. (2016). Implementation of evidence-based palliative care in acute care hospitals. More information
Sveen, J. Pohlkamp, L. Öhlén, J. Sandberg, J. Brandänge, K. Gustavsson, P. (2016). Posttraumatic stress among not-exposed traumatically bereaved relatives after the MS Estonia disaster. More information
Håkanson, C. Sandberg, J. Mirjam, E. Sarenmalm, E. Mats, C. Joakim, Ö. (2016). Providing palliative care in a Swedish support home for people who are homeless. More information
Hellström, I. Eriksson, H. Sandberg, J. (2015). Chores and sense of self: gendered understandings of voices of older married women with dementia. More information
Håkanson, C. Seiger-Cronfalk, B. Henriksen, E. Norberg, A. Ternestedt, B. Sandberg, J. (2014). First-Line Nursing Home Managers in Sweden and their Views on Leadership and Palliative Care. More information
Håkansson, C. Seiger Cronfalk, B. Henriksen, E. Norberg, A. Ternestedt, B. Sandberg, J. (2013). First-line managers' views on leadership and palliative care in Swedish nursing homes. More information
Carlander, I. Ternestedt, B. Sandberg, J. Hellström, I. (2013). Constructing family identity close to death. More information
Eriksson, H. Sandberg, J. Hellström, I. (2013). Experiences of long-term home care as an informal caregiver to a spouse. More information
Eriksson, H. Sandberg, J. Holmgren, J. Pringle, K. (2013). His helping hands-adult daughter's perceptions' of fathers with caregiving responsibility. More information
Carlander, I. Ternestedt, B. Hellström, I. Sahlberg-Blom, E. Sandberg, J. (2011). Being Me and Being Us in a Family Close to Death at Home. More information
Carlander, I. Ternestedt, B. Hellström, I. Sahlberg-Blom, E. Sandberg, J. (2011). Four aspects of self-image close to death at home. More information
Sandberg, J. Eriksson, H. Holmgren, J. Pringle, K. (2009). Keeping the family balance. More information
Sandberg, J. Eriksson, H. (2009). From alert commander to passive spectator. More information
Eriksson, H. Sandberg, J. Pringle, K. (2008). “It feels like a defoliation…”. More information
Sandberg, J. (2008). Young core leaders of civil society groups development program. More information
Zargham, A. Rakhshande, M. Sayede Fatemeh Haghdoost, O. Sandberg, J. (2008). Iranian nurses’ preparation for loss. More information
Stenwall, E. Sandberg, J. Eriksdotter Jönhagen, M. Fagerberg, I. (2008). Relatives' experiences of encountering the older person with acute confusional state. More information
Stenwall, E. Eriksdotter Jönhagen, M. Sandberg, J. Fagerberg, I. (2008). The older patient's experience of encountering professional carers and close relatives during a confusional state. More information
Eriksson, H. Sandberg, J. (2008). Transitions in Men’s Caring Identities. More information
Sandberg, J. Eriksson, H. (2007). “The hard thing is the changes…”. More information
Stenwall, E. Sandberg, J. Eriksdotter Jönhagen, M. Fagerberg, I. (2007). Encountering the older confused patient. More information
Häggström Nordin, E. Sandberg, J. Hanson, U. Tydén, T. (2006). “It’s everywhere!”. More information
Sandberg, J. Nolan, M. Lundh, U. (2002). ’Entering a new world’. More information
Sandberg, J. Lundh, U. Nolan, M. (2002). Moving into a care home. More information
Sandberg, J. Nolan, M. Lundh, U. (2002). The role of community staff in care home placement in Sweden. More information
Sandberg, J. Lundh, U. Nolan, M. (2001). Placing a spouse in a care-home. More information
Lundh, U. Sandberg, J. Nolan, M. (2000). ‘I don’t have any other choice’. More information
Carlander, I. Ternestedt, B. Sandberg, J. Hellström, I. (). Dimensions of togetherness close to death. More information
Stenwall, E. Sandberg, J. Eriksdotter Jönhagen, M. Fagerberg, I. (). The encounter between the older patient with acute confusional state, professional carers and close relatives. More information
Carlander, I. Hellström, I. Sandberg, J. Eriksson, H. (). The distrained masculinity. More information

Avhandling

Sandberg, J. (2001). Placing a spouse in a care home for older people. Linköping: Department of Geriatrics, Linköping University More information

Konferensbidrag

Sandberg, J. Pohlkamp, L. (2013). Mental health and recovery over time after losing a relative in the M/S Estonia maritime disaster. More information
Sandberg, J. Eriksson, H. (2007). Men as informal caregivers in late life. More information
Sandberg, J. (2006). Placing a partner in a nursing home-reconstructing roles and relationships. More information
Sandberg, J. (1998). Placing a partner in a nursing home – report from a pilot study. More information
Sandberg, J. Lundh, U. (1997). Health care and social service for older people in Sweden. More information

Rapport

Hagren, B. Elvhage, G. Sandberg, J. (2011). Män i välfärdsarbete. Stockholm: Högskoleverket More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information