Tobias Samuelsson

Professor samhällsvetenskap

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS) , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie Doktor, Ph.D.


Forskning

Tobias Samuelsson är Professor i Samhällsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Hans forskningsprojekt inbegriper etnografiska studier av barns vardagsliv med särskilt fokus på barns arbete och barnkultur. Tobias har bland annat medverkat i forskningsprojekt där barn och familjers besök på barnmuseum, temaparker, nöjesparker och Science centers har studerats. Han har även genomfört studier av sommarkollo. Många av dessa studier rör sig inom det fält som ofta kallas barndomssociologi. Tobias bedriver dessutom forskning inom områdena medicinsk sociologi och familjesociologi. Inom dessa fält har Tobias gjort studier av telemedicin, ambulanssjukvård samt föräldrastödsprogram (COPE), bland annat för utrikesfödda föräldrar. Tobias är i sin forskning även inspirerad av Science and Technology Studies (STS).

Tobias är verksam i två externt finansierade forskningsprojekt:

1.Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet: en studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden (FORMAS 2016-2020).

2.High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning (RAÄ 2018).

Biografi

Tobias kom till Högskolan för lärande och kommunikation 2013, efter forskarutbildning och arbete som post doc och forskarassistent vid Linköpings universitet. Tobias kom till Linköpings universitet redan 1995 efter att året innan ha påbörjat sina universitetsstudier vid tekniska högskolan i Luleå. Studierna i Linköping kompletterades med en period vid Åbo Akademi i Finland samt en tid vid University of Salford i Storbritannien. Tobias påbörjade doktorandstudier vid Tema barn, Linköpings universitet 2003 och lade 2008 fram sin doktorsavhandling "Children’s Work in Sweden. A part of childhood, a path to adulthood". Tobias utsågs till Docent i Sociologi 2015.

Antologibidrag

Sparrman, A. Cardell, D. Lindgren, A. Samuelsson, T. (2017). The Ontological Choreography of (Good) Parenthood. Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life. : Palgrave Macmillan More information
Svensson, C. Samuelsson, T. (2017). Museet i bilderboken. Jönköping: Jönköping University More information
Samuelsson, T. (2014). Barns handlingsutrymme i ett alltmer institutionaliserat vardagsliv - Ett barndomssociologiskt perspektiv. Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Samuelsson, T. (2013). "Detta måste vara världens bästa experimenthus". Centrum för barnkulturforsknings skriftserie. Stockholm: Stockholms universitets förlag More information
Samuelsson, T. (2012). Not All About the Money. Lund: Nordic Academic Press More information
Samuelsson, T. (2011). Making money, helping out, growing up. Farnham: Ashgate More information
Samuelsson, T. (2009). "Jag hjälper bara till". Stockholm: Carlsssons bokförlag More information
Halldén, G. Engwall, K. Samuelsson, T. Sjöberg, M. Söderlind, I. (2008). Barns arbete - förändringsprocesser och nya perspektiv. Umeå: Boréa Bokförlag More information
Halldén, G. Engwall, K. Samuelsson, T. Sjöberg, M. Söderlind, I. (2008). Barndom och arbete - kontinuitet och förändring. Umeå: Boréa bokförlag More information
Samuelsson, T. Engwall, K. (2008). Vad är arbete? Barns perspektiv på arbete. Umeå: Boréa bokförlag More information
Samuelsson, T. (2007). Out of place? Children's ideas on work. Institutet för framtidsstudiers skriftserie Framtidens samhälle. Stockholm: Institutet för framtidsstudier More information

Artikel

Sparrman, A. Samuelsson, T. Lindgren, A. Cardell, D. (2016). The ontological practices of child culture. More information
Agic, H. Samuelsson, T. (2015). Föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar. More information
Samuelsson, T. Sparrman, A. Cardell, D. Lindgren, A. (2015). The Active, Competent Child, Capable of Autonomous Action. Liège: University of Liège More information
Samuelsson, T. Samuelsson, M. (2015). Av stor betydelse för ett framtida liv: Föräldrars uppfattningar om varför deras barn ska åka till kollo. More information
Lindgren, A. Sparrman, A. Samuelsson, T. Cardell, D. (2015). Enacting (real) fiction: Materializing childhoods in a theme park. More information
Samuelsson, T. (2014). Barns arbete i dagens Sverige - hot eller möjlighet?. Uemå: h:ström - Text & Kultur More information
Samuelsson, T. Berner, B. (2014). Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?. More information
Samuelsson, T. Berner, B. (2013). Swift transport versus information gathering. More information
Samuelsson, T. (2009). Barns arbete bra för självkänslan. Stockholm: Unionen More information
Samuelsson, T. (2009). Barnarbete - kanske inte så illa trots allt?. Stockholm: Stiftelsen Liberal Debatt More information
Samuelsson, T. (2009). En del av barndomen, en väg till vuxenlivet. Trondheim: Norsk Senter For Barneforskning More information
Samuelsson, T. Samuelsson, M. (2007). En koloniverksamhets gränsarbete. More information
Samuelsson, T. (2007). Välkommen till Phobocity. More information
Samuelsson, T. (2007). Välkommen till rädslans stad. More information
Samuelsson, T. (2006). Den glokala pizzerian. More information
Samuelsson, M. Samuelsson, T. (2000). Naturfolk eller kulturtolk. More information

Avhandling

Samuelsson, T. (2008). Children’s Work in Sweden. Linköping Studies in Arts and Science. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Konferensbidrag

Cardell, D. Sparrman, A. Lindgren, A. Samuelsson, T. (2013). Doing Parenthood through Children’s (Consumer) Culture. Torino: European Sociological Association (ESA), University of Torino, Department of Culture, Politics and Society More information
Samuelsson, T. Cardell, D. Sparrman, A. Lindgren, A. (2013). Studying Child Culture – Producing Realities. Torino: European Sociological Association (ESA), University of Torino, Department of Culture, Politics and Society More information
Sparrman, A. Cardell, D. Lindgren, A. Samuelsson, T. (2013). The Ontologies of Child Culture. Torino: European Sociological Association (ESA) University of Torino Department of Culture, Politics and Society More information
Samuelsson, T. Engwall, K. (2007). How to Grasp a Child Perspective Concerning Children's Work. More information
Samuelsson, T. (2006). Out of Place? Swedish Children's Perspectives on their Participation on the Labour Market. More information
Samuelsson, T. (2006). Perspectives on Children's Everyday Life and the Paradox of "Working" Children and Children's "Work" in Sweden. More information
Samuelsson, T. (2005). Methodological Reflections on Studying Working Children and Children's Work. More information

Rapport

Samuelsson, T. (2012). Stödjande sociala nätverk och livet som ny förälder. Research Report on childhood and the study of children. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Recension

Samuelsson, T. (2017). Strangers in their own land. Anger and mourning on the American right av Arlie Russell Hochschild (bokrecension). : Geografilärarnas riksförening More information
Samuelsson, T. (2013). Den mångsidige statsvetenskapsmannen. Umeå: h:ström - Text & Kultur More information
Samuelsson, T. (2013). Neil Carr (2011) Children's and Families Holiday Experiences. Routledge, London & New York (Recension av Niel Carrs bok).. More information
Samuelsson, T. (2010). Anne Wihstutz, Verantwortung und Anerkennung: Qualitative Studie zur Bedeutung von Arbeit für Kinder. Berlin/Münster: LIT Verlag, 2009 (Recension av Anne Wihstutz bok).. More information
Samuelsson, T. (2009). Working to be Someone: Child Focused Research and Practice with Working Children by Beatrice Hungerland, Manfred Liebel, Brian Milne, and Anne Wihstutz. More information
Samuelsson, T. (2008). Välkommen till förorten. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information