Marcus Gustafsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga640
SMS-nummer
+46 73-910 19 40
Signatur/Kortnamn
GUSMAR
Schema
Ändra din information

Artikel

Abelsson, A., Gustafsson, M., Petersèn, C., Knutsson, S. (2021). Physical stress triggers in simulated emergency care situations Nursing Open, 8(1), 156-162.