Nina Gunnarsson

Universitetslektor Socialt arbete
Programansvarig master/magister Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc 424
Telefon
Extern telefon
0734145662
Signatur/Kortnamn
GUNVEE
Schema
Ändra din information

Nina Veetnisha Gunnarssons forskningsintressen handlar främst om psykisk hälsa/ohälsa, missbruk och beroende, och teoretiskt grundad forskning i främst utifrån sociologisk socialpsykologi (tex symbolisk interaktionism) och emotionssociologi, och med med speciellt intresse för skamkänslor samt språkliga diskurser, strategier, identitet och socialt samspel.

Pågående självständig forskning:

  • Skam och självskadebeteende  
  • Sociala och personlighetsrelaterade gestaltningar av individer som skadar sig själva 
  • Äldre kvinnor med självskadebeteende
  • Konstruktioner av självet i självskadeautobiografier  

Pågående forskning i gemensamma forskningsprojekt med forskare från Karolinska Institutet, Stockholm och från Universitetet i Manitoba, Kanada:

  • psykosocial hälsa hos föräldrar med barn med födoämnesöverkänslighet/allergi

Nina V Gunnarsson är verksam i undervisning inom socionomprogrammet på både grund-och avancerad nivå och framförallt i kurserna vetenskapsteori och forskningsmetodik, psykologi och sociologi. Dessutom undervisar hon i utvecklingspsykologi, hälsopsykologi (stress och kris) och socialpsykologi på andra program på hälsohögskolan. 

Biografi

Nina Veetnisha Gunnarsson är sedan 2013 verksam som universitetslektor i socialt arbete vid högskolan i Jönköping. Hon påbörjade sin forskarbana i ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsprogram på Karolinska Institutet och disputerade i ämnet humanistisk medicin (medicinsk sociologi) i december 2011. Avhandlingens fokus är på föräldrars praktiska och diskursiva strategier för att hantera barnens allergi och visar speciellt hur föräldrarnas moraliska utsagor och identitetsarbete skapas i intervjukontexten och genom socialt samspel.   

Nina V Gunnarsson är sakkunniggranskare för ett antal internationella tidskrifter.

 

Antologibidrag

Gunnarsson, N. (2007). Allergins tillblivelse: Föräldrars berättelser om hur barnetskroppsliga besvär identifieras som allergi. In: Sonja Olin Lauritzen (Ed.), Att leva med allergi: Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv Stockholm: Carlsson Bokförlag

Artikel

Gunnarsson, N. (2021). The scarred body: A personal reflection of self-injury scars Qualitative Social Work.
Gunnarsson, N. (2021). The activation and restoration of shame in an intimate relationship: A first-hand account of self-injury Qualitative Sociology Review, XVII(2), 104-121.
Golding, M., Gunnarsson, N., Middelveld, R., Ahlstedt, S., Protudjer, J. (2021). A scoping review of the caregiver burden of pediatric food allergy Annals of Allergy, Asthma & Immunology.
Gunnarsson, N. (2020). The Self-perpetuating Cycle of Shame and Self-injury Humanity and Society.
Middelveld, R., Gunnarsson, N., Ahlstedt, S., Protudjer, J. (2020). Associations between food allergy and perceived life status Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 125(6), P703-P705.E1.
Middelveld, R., Gunnarsson, N., Ahlstedt, S., Protudjer, J. (2020). Establishing perceived life status of children with food allergy, and their families by use of a visual analogue scale Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 75(Supplement 109), 511.
Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L., Borell, L. (2013). Managing Family Relations and Controlling Information While Supporting an Allergic Child Qualitative Sociology Review, 4(3), 204-219.
Gunnarsson, N., Hemmingsson, H., Hydén, L. (2013). Mothers' accounts of healthcare encounters: Negotiating culpability and fulfilling the active mother role Discourse & Society, 24(4), 446-460.
Gunnarsson, N., Marklund, B., Ahlstedt, S., Borell, L., Nordström, G. (2005). Allergy-like conditions and health-care contacts among children with exclusion diets at school. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(1), 46-52.

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review.

Doktorsavhandling

Gunnarsson, N. (2011). Parenting Children with Allergy (Doctoral thesis, Solna: Reproprint).

Licentiatavhandling

Gunnarsson, N. (2007). Discovery and Management of Child Allergy from the Parent Perspective (Licentiate thesis, Solna: ReproPrint).