Anna Granath

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga628
Telefon
Signatur/Kortnamn
GRAANN
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Vidareutbildad sjuksköterska inom både intensivvård och ögonsjukvård. Arbetat främst inom Barnintensivvård, Neonatalvård och på Ögonmottagning. Universitetsadjunkt på avdelningen för omvårdnad.

Forskningsassistent i en studie om E-hälsa i samband med kirurgi.