Cecilia Häggström

Tillförordnad Universitetslektor
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor
Master of Fine Arts

Kontakt

Rum
E2113
Telefon
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Häggström, C. (2002). Behovet av tonårsrum växer fram. In: Nordiska tonårsrum: vardagsliv och samhälle i det moderna (pp. 65 -78). Lund: Studentlitteratur
Häggström, C. (2002). Tonårsrummet som redskap. In: Nordiska tonårsrum: vardagsliv och samhälle i det moderna (pp. 125 -143). Lund: Studentlitteratur

Artikel

Häggström, C. (2008). The relevance of academic writing in design education: academic writing as a tool for structuring reasons Journal of Writing in Creative Practice, 1(2), 151-160.
Häggström, C. (1999). Vad betyder tonårsrummet? Locus, 6-20.
Häggström, C. (1999). Designforskningens möjligheter Nordisk arkitekturforskning.
Häggström, C. (1997). Förhållandet mellan forskning och konstnärligt arbete - om skissande som metod Nordisk arkitekturforskning.
Häggström, C. (1990). Kejsarens nya kläder: om konstnärligt arbete, del 2 Tidskrift för arkitekturforskning, 3(3), 69-84.
Häggström, C. (1990). Kejsarens nya kläder: om konstnärligt arbete Tidskrift för arkitekturforskning, 3(1/2), 31-59.

Doktorsavhandling

Häggström, C. (1996). The absent meaning of concrete form in theory of architecture (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers tekniska högskola).

Konferensbidrag

Fridell Anter, K. Arnkil, H. Berggren, L. Billger, M. Duwe, P. Enger, J. , ... Wijk H. (2012). SYN-TES Interdisciplinary Research on Colour and Light. Interim Meeting of the International Colour Association (AIC); AIC 2012 “In Color We Live: Color and Environment”, 22–25 September 2012, Taipei, Taiwan.
Fridell Anter, K., Häggström, C., Klarén, U., Matusiak, B. (2012). A trans-disciplinary approach to the spatial interaction of light and colour. CIE International Conference, Lighting quality & energy efficiency, September 19-21, 2012, Hangzhou, China.
Häggström, C. (2012). Interior colour design effects on preferred level of light. 2012 AIC Interim Meeting, September 21-25, 2012 Taipei, Taiwan.
Häggström, C. (2010). Colour design effects on the visibility of shape: exploring shape defining design concepts in architectural theory and practice. Colour and Light in Architecture, International Conference, Venice, 11-12, November 2010.
Häggström, C. (1997). The shaping properties of colour. AIC Interim Meeting 96 in Gothenburg, 15-18 June 1996.

Licentiatavhandling

Häggström, C. (1990). Konstnärligt utvecklingsarbete som "context of discovery" (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers tekniska högskola).

Rapport

Häggström, C., Fridell Anter, K. (2012). Ljusförstärkande färgsättning av rum.
Häggström, C. (1990). Kejsarens nya kläder: om konstnärligt utvecklingsarbete. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för vetenskapsteori