Klas Borell

Professor sociologi

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete , Hälsohögskolan

Professor


Kontakt

Rum
Hd329
Extern telefon
0703240605
Signatur/Kortnamn
BORKLA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Forskning

Klas Borells forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. Borell har nyligen studerat utbredningen av islamofobiska fördomar och antimuslimska hatbrott i Sverige och Västeuropa och han har också undersökt växelverkan mellan islamistiska terrordåd och islamofobiska fördomar och hatbrott riktade mot muslimer. 

Borell leder utbildningsprojektet SimChild, en interaktiv datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. I simuleringen ges deltagarna – studenter inom den grundläggande socionomutbildningen såväl som redan yrkesverksamma socionomer – möjligheter att på ett realistiskt sätt konfronteras med typiska vägval och beslutskonsekvenser.

Biografi

Klas Borell är professor i sociologi och socialt arbete. Han är idag verksam som seniorprofessor i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. Han disputerade 1989 i sociologi vid Uppsala universitetet med avhandlingen Disciplinära strategier (nyutgåva 2004).

Klas Borell har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet. Han har också varit gästprofessor och gästforskare vid American University of Beirut, Libanon, och vid flera universitet i USA. Borell är för närvarande gästforskare i Turin, Italien. Klas Borell deltar aktivt i internationella sociologiska och andra samhällsvetenskapliga sammanslutningar, anlitas ofta som sakkunnig av internationella tidskrifter och bokförlag och har varit ledamot av flera beredningsgrupper vid svenska forskningsråd. Klas Borell var under åren 2012–2014 redaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning. 

Antologibidrag

Egonsdotter, G. Borell, K. (2014). Datorbaserade simuleringar i samhällsvetenskaperna – SimChild i socionomutbildningen. Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Westermark, Å. Borell, K. (2014). Upptäcktens väg. Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik More information
Borell, K. (2013). Islamophobie und Hasskriminalität. Wien: New Academic Press More information
Borell, K. Gerdner, A. (2011). Samverkan eller Isolering?. Årsbok / SST - Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Stockholm: SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund More information
Borell, K. Johansson, R. (2005). Det egna hemmet som andras arbetsplats. Lund: Studentlitteratur More information
Ghazanfareeon Karlsson, S. Borell, K. (2004). Intimacy and autonomy, gender and ageing. New Brunswick: Transaction Publishers More information
Borell, K. Ghazanfareeon Karlsson, S. (2003). Reconceptualising Intimacy and Ageing. Ageing and later life. Buckingham: Open University Press More information
Borell, K. (2002). Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten. Meddelanden från Krigsarkivet. Stockholm: Krigsarkivet More information
Borell, K. Johansson, R. Lindqvist, R. (1998). Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang. Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K. Johansson, R. (1998). Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen - exemplet Ädel. Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K. Lindqvist, R. (1998). Inledning. Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K. Johansson, R. (1997). Begränsningar i nätverksanalysens kontextuella neutralitet. Rapport / Mitthögskolan. Härnösand: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Ockupation och motståndsrörelse. Rapport / Mitthögskolan. Östersund: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Nätverk och kognitiva matriser. Rapport / Mitthögskolan. Härnösand: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Introduktion. Rapport / Mitthögskolan. Härnösand: Mitthögskolan More information

Artikel

Borell, K. Westermark, Å. (2018). Siting of human services facilities and the not in my back yard phenomenon. : Oxford University Press More information
Westermark, Å. Borell, K. (2018). Human service siting conflicts as social movements. : Elsevier More information
Egonsdotter, G. Bengtsson, S. Israelsson, M. Borell, K. (2018). Child protection and cultural awareness. : Taylor & Francis More information
Aktaş, V. Nilsson, M. Borell, K. (2018). Social scientist under threat. : Taylor & Francis More information
Josefsson, T. Nilsson, M. Borell, K. (2017). Muslims opposing violent radicalism and extremism. : Taylor & Francis More information
Connidis, I. Borell, K. Ghazanfareeon Karlsson, S. (2017). Ambivalence and Living Apart Together in Later Life. : John Wiley & Sons More information
Borell, K. (2015). When is the time to hate? A research review on the impact of dramatic events on Islamophobia and Islamophobic hate crimes in Europe. More information
Borell, K. Rask, E. Warsame, M. (2014). Gendered Family Roles and Expectations in Transnational Somali Refugee Families: An Exploratory Multiple-site Study. More information
Borell, K. Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet. More information
Borell, K. Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2013). Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Survey from Sweden. : Springer More information
Borell, K. (2013). Svenska muslimska församlingar. More information
Borell, K. Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet. More information
Borell, K. Egonsdotter, G. (2012). Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen. More information
Borell, K. Johansson, R. (2012). Redaktörerna har ordet. More information
Borell, K. (2011). Research in Progress. More information
Borell, K. Gerdner, A. Sällström, A. Nordlander, J. Lundkvist, E. (2011). Muslimska församlingar i lokalsamhället. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2010). Motstånd och stöd. More information
Borell, K. (2008). Terrorism and Everyday Life in Beirut 2005. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S. Johansson, S. Gerdner, A. Borell, K. (2007). Caring while living apart. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S. Borell, K. (2005). A Home of Their Own. More information
Borell, K. (2003). Family and Household. More information
Borell, K. Espvall, M. Pryde, J. Brenner, S. (2003). The Repertory Grid Technique in Social Work Research, Practice and Education. More information
Gerdner, A. Borell, K. (2003). Neighborhood reactions toward facilities for residential care. More information
Borell, K. (2002). Familj, hushåll och nya familjeformer. More information
Borell, K. (2002). Hans hem är hans, och mitt hem är mitt. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S. Borell, K. (2002). Intimacy and Autonomy, Gender and Aging. More information
Borell, K. (2002). Reflexiv intimitet och blodsband. More information
Gerdner, A. Hultman, L. Borell, K. (2001). Grannreaktioner mot Hem för vård och boende. More information
Borell, K. (2001). I stället för äktenskap. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2001). NIMBY-forskningen. More information
Espvall, M. Borell, K. Johansson, R. (2001). Att förhandla i underläge. More information
Borell, K. Ghazanfareeon Karlsson, S. (2000). Ældre par. More information
Johansson, R. Borell, K. (1999). Central steering and local networks. More information
Borell, K. (1999). Trust and Fraud. More information
Borell, K. (1998). Using The Experience Sampling Method in Gerontological Social Work. More information
Borell, K. Johansson, R. (1998). Kan staten styra implementeringsnätverk?. More information
Borell, K. (1997). När Michels oligarkilag kom till Sverige. More information
Borell, K. Espvall, M. Brenner, S. (1997). Att förstå andras mening. More information

Bok

Borell, K. (2004). Disciplinära strategier. Stockholm: Militärhögskolans förlag & Gotab More information
Borell, K. Brenner, S. (1997). Att spegla verkligheten. Lund: Studentlitteratur More information
Borell, K. Johansson, R. (1996). Samhället som nätverk. Lund: Studentlitteratur More information

Konferensbidrag

Josefsson, T. Nilsson, M. Borell, K. (2017). Everyday resistance to violent radicalism and fundamentalism. More information
Borell, K. (2016). Social Movements, Prejudice and Human Rights. More information
Borell, K. (2016). Conspiracy Theories in Jihadist and Anti-Jihadist Thought. More information
Borell, K. Egonsdotter, G. (2014). SimChild, Child Protection, and Computer-based Simulation in Social Work Education. More information
Borell, K. Egonsdotter, G. (2013). Utbildningsprojektet SimChild. More information
Borell, K. (2013). Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity. More information
Borell, K. (2012). Confrontation or Cooperation?. More information
Egonsdotter, G. Borell, K. (2012). Computer Based Simulations in Social Work Education. More information
Borell, K. (2011). Muslim Congregations in Cooperation with Public and Voluntary Service Organizations. More information
Borell, K. (2011). The Securitization of Islam. More information
Borell, K. (2011). Swedish Muslim Congregations and Anti-Islamic Currents. More information
Borell, K. (2010). Muslim Social Work in Sweden. Patterns, Organizations and Traditions. More information
Borell, K. (2010). The Mosque in Western Europe. More information
Borell, K. (2007). Living with terror. More information
Borell, K. (2006). The Experience of Living with Terror. More information
Borell, K. (2006). Terrorist Bombings and Everyday Life in Zalka, a Beirut suburb. More information
Gerdner, A. Borell, K. Hultman, L. (2002). Neighbor reactions against institutions for residence and care. More information
Borell, K. Ghazanfareeon Karlsson, S. (2002). Reconceptualising Intimacy and Ageing. More information
Borell, K. (2002). Household Labour, Ageing, and Gender Inequality. More information
Borell, K. (2002). Family Diversity in Old Age. More information
Borell, K. (2002). Contemporary Differentiation of Intimate Relationships and Family Life. More information
Borell, K. Ghazanfareeon Karlsson, S. (2001). Living Apart Together: Balancing Intimacy and Autonomy in Old Age. More information
Borell, K. (2001). Intimitet och åldrande. More information
Borell, K. (2001). Officerare och värnpliktiga i Pensionat Igelkotten. More information
Borell, K. Ghazanfareeon Karlsson, S. (2000). Living Apart Together in Old Age. More information
Borell, K. (2000). Ageing in Age Dissimilar Couples. More information
Borell, K. Johansson, R. (1998). Ä„delreformen. More information
Borell, K. Johansson, R. (1998). Old-Age Care in Implementation Networks. More information
Borell, K. Johansson, R. (1998). Flexibel nätverkssamverkan - exemplet Ä„del. More information
Borell, K. (1997). Gustaf Steffen och Michels oligarkilag. More information
Borell, K. (1997). Kognitiva matriser för utvärdering och uppföljning. More information
Borell, K. Röjde, A. (1996). Using Experience Sampling in Home Care Research. More information
Borell, K. (1995). Putting Knowledge to Use. More information

Rapport

Borell, K. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund More information
Borell, K. Gerdner, A. (2011). Swedish Muslim Congregations. Ö–stersund: Mid Sweden University More information
Borell, K. (2011). Integrerat skrivande i socionomutbildningen. Sundsvall: Mittuniversitetet More information
Borell, K. (2005). Trust and Fraud. Beirut: American University of Beirut More information
Borell, K. Lindblom, J. (2003). På var sida av Cannon River. Stockholm: STINT More information
Borell, K. (2003). St. Olaf College. Stockholm: More information
Borell, K. (1998). Organisationer och fåtalsvälde. Härnösand: Mitthögskolan More information
Borell, K. Larsson, A. (1996). Roller och handlingsmiljöer i manliga majoritetskulturer. Pedagogisk forskning & förnyelse. Östersund: Mitthögskolan More information
Borell, K. Hultman, B. Lindmark, D. (1995). Experience sampling method. Rapport / Mitthögskolan. Östersund: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1995). Social knowledge and social change. Rapport / Mitthögskolan. Ö–stersund: Mitthögskolan More information
Borell, K. (1994). Repertory Grid. Rapport / Mitthögskolan. Ö–stersund: Mitthögskolan More information

Recension

Borell, K. (2017). Elusive Jannah. : Sage Publications More information
Borell, K. (2016). Book Review: The Routledge International Handbook on Hate Crime. More information
Borell, K. (2014). Bokomtale: Sten-Åke Stenberg, Född 1953: Folkhemsbarn i forskarfokus. More information
Borell, K. (2014). Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim: Distant Love. Personal Life in the Global Age. More information
Borell, K. (2012). Book Review. More information
Borell, K. (2010). Sara Ashencaen Crabtree, Fatima Husain and Basia Spalek, Islam an Social Work. More information
Borell, K. (2007). Heart of Beirut. More information
Borell, K. (2003). Bokmedling av Ingrid Connidis. More information
Borell, K. (2003). Book Review. More information
Borell, K. (2003). Book Review. More information
Borell, K. (2001). Recension av Dan Porsfelts avhandling Management Trainee. More information
Borell, K. (2000). Anmälan av Hess & Blanchard-Fields. More information
Borell, K. (1998). Recension av E. Zerubavel. More information
Borell, K. (1998). Book Review. More information
Borell, K. (1997). Bokmelding av Christena Nippert Eng. More information
Borell, K. (1996). Recension av Carl-Gösta Hanssons doktorsavhandling. More information
Borell, K. (1995). Mary Zey. More information

Samlingsverk

(1995). Samhällets väv. Rapport / Mitthögskolan. Sundsvall: Mitthögskolan More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information