Klas Borell

Professor Sociologi
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Professor

Kontakt

Rum
Gc515
Extern telefon
0703240605
Signatur/Kortnamn
BORKLA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Forskning

Klas Borells forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. Borell har nyligen studerat utbredningen av islamofobiska fördomar och antimuslimska hatbrott i Sverige och Västeuropa och han har också undersökt växelverkan mellan islamistiska terrordåd och islamofobiska fördomar och hatbrott riktade mot muslimer. 

Borell leder utbildningsprojektet SimChild, en interaktiv datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. I simuleringen ges deltagarna – studenter inom den grundläggande socionomutbildningen såväl som redan yrkesverksamma socionomer – möjligheter att på ett realistiskt sätt konfronteras med typiska vägval och beslutskonsekvenser.

Biografi

Klas Borell är professor i sociologi och socialt arbete. Han är idag verksam som seniorprofessor i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. Han disputerade 1989 i sociologi vid Uppsala universitetet med avhandlingen Disciplinära strategier (nyutgåva 2004).

Klas Borell har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet. Han har också varit gästprofessor och gästforskare vid American University of Beirut, Libanon, University of Turin, Italien, Svenska institutet i Istanbul, Turkiet, och vid flera universitet och colleges i USA.

Klas Borell deltar aktivt i internationella sociologiska och andra samhällsvetenskapliga sammanslutningar, anlitas ofta som sakkunnig av internationella tidskrifter och bokförlag och har varit ledamot av flera beredningsgrupper vid svenska forskningsråd. Klas Borell var under åren 2012–2014 redaktör för Sveriges sociologförbunds tidskrift Sociologisk Forskning. 

Antologibidrag

Egonsdotter, G., Borell, K. (2014). Datorbaserade simuleringar i samhällsvetenskaperna – SimChild i socionomutbildningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 229 -242). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik
Westermark, Å., Borell, K. (2014). Upptäcktens väg: Det projektbaserade uppsatsarbetet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 153 -170). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik
Borell, K. (2013). Islamophobie und Hasskriminalität: Probleme und Chancen eines Forschungsfelds in Entwicklung. In: Fared Hafez (Ed.), Jahrbuch fur Islamophobieforschung Wien: New Academic Press
Borell, K., Gerdner, A. (2011). Samverkan eller Isolering?: Svenska muslimska församlingar. In: SSTs Årsbok 2011 (pp. 13 -16). Stockholm: SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund
Borell, K., Johansson, R. (2005). Det egna hemmet som andras arbetsplats. In: Björn Fjæstad & Lars-Erik Wolvén (Ed.), Arbetsliv och samhällsförändringar (pp. 183 -195). Lund: Studentlitteratur
Ghazanfareeon Karlsson, S., Borell, K. (2004). Intimacy and autonomy, gender and ageing: Living Apart Together. In: Kate Davidson & Graham Fennell (Ed.), Intimacy in later life (pp. 1 -18). New Brunswick: Transaction Publishers
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2003). Reconceptualising Intimacy and Ageing: Living apart together. In: Sara Arber, Kate Davidson and Jay Ginn (Ed.), Gender and ageing: Changing roles and relationships (pp. 47 -62). Buckingham: Open University Press
Borell, K. (2002). Från Kasernstaden till Pensionat Igelkotten: Disciplin, rutin och avrutinisering. In: Jan Dahlström, Ulf Söderberg (Ed.), Plikt, politik och praktik: Värnpliktsförsvaret under 100 år Stockholm: Krigsarkivet
Borell, K., Johansson, R., Lindqvist, R. (1998). Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang: Avslutning. In: Rafael Lindqvist (Ed.), Organisation och välfärdsstat (pp. 180 -190). Lund: Studentlitteratur
Borell, K., Johansson, R. (1998). Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen - exemplet Ädel. In: Rafael Lindqvist (Ed.), Organisation och välfärdsstat Lund: Studentlitteratur
Borell, K., Lindqvist, R. (1998). Inledning. In: Rafael Lindqvist (Ed.), Organisation och välfärdsstat Lund: Studentlitteratur
Borell, K., Johansson, R. (1997). Begränsningar i nätverksanalysens kontextuella neutralitet. In: Sten Anttila & Ingemar Wörlund (Ed.), Samba, hambo och jenka: Brasilien, Sverige och Finland i samma analys - en omöjlighet? : Festskrift med anledning av docent Yngve Mohlins 50-årsdag den 27/9 1996 Härnösand: Mitthögskolan
Borell, K. (1995). Ockupation och motståndsrörelse: Tillit och nätverk. In: K. Borell & R. Johansson (Ed.), Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk (pp. 62 -106). Östersund: Mitthögskolan
Borell, K. (1995). Nätverk och kognitiva matriser. In: K. Borell & R. Johansson (Ed.), Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk (pp. 193 -208). Härnösand: Mitthögskolan
Borell, K. (1995). Introduktion: Samhällsvetenskap och nätverk. In: K. Borell & R. Johansson (Ed.), Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk (pp. 1 -9). Härnösand: Mitthögskolan

Artikel

Egonsdotter, G., Bengtsson, S., Israelsson, M., Borell, K. (2020). Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 29(5), 362-376.
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K., Persson, R. (2020). Taking to the streets: A study of the street academy in Ankara British Journal of Educational Studies, 68(3), 365-388.
Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts , 1, 30-35.
Borell, K., Nilsson, M. (2019). Debatt: Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet: Massavskedanden, resignation och motstånd Sociologisk forskning, 56(3-4), 311-317.
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K. (2019). Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia British Journal of Educational Studies, 67(2), 169-186.
Borell, K., Westermark, Å. (2018). Siting of human services facilities and the not in my back yard phenomenon: a critical research review Community Development Journal, 53(2), 246-262.
Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Muslims opposing violent radicalism and extremism: Strategies of Swedish Sufi communities Journal of Muslim Minority Affairs, 37(2), 183-195.
Connidis, I., Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2017). Ambivalence and Living Apart Together in Later Life: A Critical Research Proposal Journal of Marriage and Family, 79(5), 1404-1418.
Borell, K., Rask, E., Warsame, M. (2014). Gendered Family Roles and Expectations in Transnational Somali Refugee Families: An Exploratory Multiple-site Study International Journal of Child, Youth & Family Studies, 5(2), 296-307.
Borell, K., Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år Sociologisk forskning, 50(3/4), 195-197.
Borell, K., Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: Ett nytt tidskriftlandskap Sociologisk forskning, 50(2), 63-64.
Borell, K. (2013). Svenska muslimska församlingar: resurs eller hinder i integrationsarbetet? Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, 39(3), 27-29.
Borell, K., Johansson, R. (2013). Redaktörerna har ordet: I backspegeln Sociologisk forskning, 50(1), 3-5.
Borell, K., Johansson, R. (2012). Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare Sociologisk forskning, 49(2), 99-101.
Borell, K. (2011). Research in Progress: Swedish Muslim Congregations Newsletter of Sociology of Religion, XII(Winter 2011), 8-10.
Borell, K., Gerdner, A., Sällström, A., Nordlander, J., Lundkvist, E. (2011). Muslimska församlingar i lokalsamhället: Samverkan eller isolering? Socialvetenskaplig tidskrift, 63-77.
Borell, K., Gerdner, A. (2010). Motstånd och stöd: en studie av svenska muslimska församlingar Sociologisk forskning, 47(4), 31-43.
Ghazanfareeon Karlsson, S., Johansson, S., Gerdner, A., Borell, K. (2007). Caring while living apart Journal of gerontological social work, 49(4), 3-27.
Ghazanfareeon Karlsson, S., Borell, K. (2005). A Home of Their Own: Women's Boundary Work in LAT-relationships Journal of Aging Studies, 19(1), 73-84.
Borell, K. (2003). Family and Household: Family Research and Multi-Household Families International Review of Sociology, 13(3), 1-14.
Borell, K., Espvall, M., Pryde, J., Brenner, S. (2003). The Repertory Grid Technique in Social Work Research, Practice and Education Qualitative Social Work, 2(4), 477-491.
Gerdner, A., Borell, K. (2003). Neighborhood reactions toward facilities for residential care: A Swedish survey study Journal of Community Practice, 11(4), 59-79.
Borell, K. (2002). Hans hem är hans, och mitt hem är mitt: Om särboende bland äldre Aldring og livsløp, 19(2), 22-26.
Ghazanfareeon Karlsson, S., Borell, K. (2002). Intimacy and Autonomy, Gender and Aging: Living Apart Together Ageing International, 27(4), 11-26.
Gerdner, A., Hultman, L., Borell, K. (2001). Grannreaktioner mot Hem för vård och boende: Några resultat från en enkätstudie Socialt perspektiv, 80(3/4), 37-57.
Borell, K. (2001). I stället för äktenskap: å…ldrande och nya intimitetsformer Gerontologia, 15(2), 147-156.
Borell, K., Gerdner, A. (2001). NIMBY-forskningen: En kritisk granskning Socialt perspektiv, 80(3/4), 37-57.
Espvall, M., Borell, K., Johansson, R. (2001). Att förhandla i underläge: En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor Nordisk sosialt arbeid, 21(2), 107-118.
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2000). Ældre par: Hvert sit hjem Gerontologi og samfund, 16(4), 85-87.
Johansson, R., Borell, K. (1999). Central steering and local networks: Old-age care in Sweden Public Administration, 77(3), 585-598.
Borell, K. (1999). Trust and Fraud: Occupation and Resistance in Norway, 1940-1945 Journal of political & military sociology, 27(1), 290-299.
Borell, K. (1998). Using The Experience Sampling Method in Gerontological Social Work Journal of gerontological social work, 30(3/4), 183-189.
Borell, K., Johansson, R. (1998). Kan staten styra implementeringsnätverk? Nordisk Administrativt Tidsskrift, 79(3), 249-260.
Borell, K. (1997). När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering Sociologisk forskning, 43(1/2), 149-176.
Borell, K., Espvall, M., Brenner, S. (1997). Att förstå andras mening Nordisk sosialt arbeid, 17(4), 224-231.

Artikel, forskningsöversikt

Westermark, Å., Borell, K. (2018). Human service siting conflicts as social movements.

Bok

Borell, K., Johansson, R. (1996). Samhället som nätverk: Om nätverksanalys och samhällsteori. Lund: Studentlitteratur

Konferensbidrag

Josefsson, T., Nilsson, M., Borell, K. (2017). Everyday resistance to violent radicalism and fundamentalism: Sufi strategies in Sweden. Seventh International Conference on Religion & Spirituality in Society: Understanding Globalism, Respecting Difference, April 17–18, London, UK.
Borell, K. (2016). Social Movements, Prejudice and Human Rights. SOCIOCRI 2016, 3rd International Sociology and Critical Perspectives Conference on Social Movements, June 3-4, Istanbul, Turkey.
Borell, K. (2016). Conspiracy Theories in Jihadist and Anti-Jihadist Thought: A Content Analysis of Online Extremism. Vox-Pol Mid-Project Conference: Taking Stock of Research on Violent Online Political Extremism, Dublin, Ireland, June 22–24, 2016.
Borell, K., Egonsdotter, G. (2014). SimChild, Child Protection, and Computer-based Simulation in Social Work Education. Twenty-first International Conference on Learning, New York, USA.
Borell, K., Egonsdotter, G. (2013). Utbildningsprojektet SimChild: En interaktiv simulering i grund- och vidareutbildningar av socionomer. Socionomdagarna, 12 - 13 november 2013, Stockholm.
Borell, K. (2013). Between Resistance and Support, Hate Crimes and Solidarity: An Introduction to an Emergent Field of Social Movement Studies. 12th Conference «European Culture», 24-26 October 2013, Barcelona, Spain.
Borell, K. (2012). Confrontation or Cooperation?: Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare state. Second International Interdisciplinary Conference on Religion and Spirituality in Society.
Egonsdotter, G., Borell, K. (2012). Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk. The 6th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5-7.
Borell, K. (2011). Muslim Congregations in Cooperation with Public and Voluntary Service Organizations: A Nationally Representative Survey from Sweden. Beyond Belief: Religion and Belief in Professional Practice, University of Bradford, London, UK.
Borell, K. (2011). The Securitization of Islam: A Survey of the Formation of Opposition and Support to Muslim Congregations in Sweden. Risk, Uncertainty and Policy, European Sociological Association (ESA), Ostersund, Sweden.
Borell, K. (2011). Swedish Muslim Congregations and Anti-Islamic Currents: Examining the Relationship between Opposition and Support. The 11th Conference on European Culture, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spain.
Borell, K. (2010). Muslim Social Work in Sweden. Patterns, Organizations and Traditions: Keynote address to the conference Social Work against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights. University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovinia, October 20-23.. Social Work against Poverty and Social Exclusion - Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights, University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovinia, October 20-23..
Borell, K. (2007). Living with terror: Terror and the Everyday Construction of Reality. The Inter-University Seminar on Armed Forces and Society, Chicago, USA, 23-26 October.
Borell, K. (2006). The Experience of Living with Terror: Precautions, Perceptions and Bracketing. Hong Kong Sociological Association 8th Annual Conference, Narratives and Perspectives in Sociology: Understanding the Past, Envisaging the Future, Shue Yan College, Hong Kong, 2 December..
Borell, K. (2006). Terrorist Bombings and Everyday Life in Zalka, a Beirut suburb. The First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime: Realities, Risks and Responses, November 23 - 25, Ljubljana, Slovenia.
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2002). Reconceptualising Intimacy and Ageing. International Symposium on Recenseptualising Gender and Ageing, University of Surrey, UK, June 25 - 27.
Borell, K. (2002). Household Labour, Ageing, and Gender Inequality: A Life Course Perspective. The 2002 Meeting of The Sociologists of Minnesota: Using Sociology, St. Cloud, USA, October 3 - 4.
Borell, K. (2002). Family Diversity in Old Age: A New Research Agenda. 55th Annual Scientific Meeting of The Gerontological Society of America. Relationships in a Changing World: From Aging Cells to Aging Societies, Boston, USA, November 22 - 26..
Borell, K. (2002). Contemporary Differentiation of Intimate Relationships and Family Life. The Life Course Center's Fall 2002 Seminar Series, University of Minnesota, USA, October 25.
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2001). Living Apart Together: Balancing Intimacy and Autonomy in Old Age: Invited Symposia, Repartnering After Late Life Widowhood: The Gendered Perspective. 17th Congress of The International Association of Gerontology, Vancouver, Canada, July 1 - 6.
Borell, K. (2001). Intimitet och åldrande: De äldre och omstruktureringen av familje- och intimitetslivet. Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Uppsala 29 - 30 januari.
Borell, K. (2001). Officerare och värnpliktiga i Pensionat Igelkotten. Värnpliktsförsvaret 100 år. Konferens arrangerad av Krigsarkivet, Riksarkivet m.fl., Östersund den 14 - 16 maj.
Borell, K., Ghazanfareeon Karlsson, S. (2000). Living Apart Together in Old Age: Womens Boundary Making and The Social Construction of Home. A New Age for Old Age, Annual Conference of British Society of Gerontology, Oxford, UK, September 8 - 10.
Borell, K. (2000). Ageing in Age Dissimilar Couples. The XXXVIIth Research Committee on Family Research, International Sociological Association, Theoretical and Methodological Issues in Cross-Cultural Family Studies, Uppsala, June 20 - 23.
Borell, K., Johansson, R. (1998). Ä„delreformen: Ett exempel på flexibel nätverkssamverkan?. Arbetsgruppen för ekonomisk sociologi och organisation, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Göteborg 29 - 30 januari.
Borell, K., Johansson, R. (1998). Old-Age Care in Implementation Networks. The 16th Conference of The International Association of Management, Chicago, USA, April 5 - 8.
Borell, K., Johansson, R. (1998). Flexibel nätverkssamverkan - exemplet Ä„del. Sveriges sociologförbunds årsmöte, Göteborg 29-30 januari.
Borell, K. (1997). Gustaf Steffen och Michels oligarkilag: Debatten om de politiska partierna och demokratiseringen, 1911 - 1920. Arbetsgruppen för vetenskapssociologi och sociologins historia, Sveriges Sociologförbunds årsmöte, Lund 30 - 31 januari.
Borell, K. (1997). Kognitiva matriser för utvärdering och uppföljning. Högskoleverkets konferens Kvalitet och förnyelsearbete, Uppsala 9 - 10 januari.
Borell, K., Röjde, A. (1996). Using Experience Sampling in Home Care Research. Ist International Conference on Home Care: Developments and Innovations, Jerusalem, Israel, May 13 - 15.
Borell, K. (1995). Putting Knowledge to Use. European Association of Schools of Social Work.

Rapport

Borell, K. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm: Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund
Borell, K., Gerdner, A. (2011). Swedish Muslim Congregations: Summary of a Research Project. Ö–stersund: Mid Sweden University
Borell, K. (2005). Trust and Fraud: When Trust is Abused. Beirut: American University of Beirut
Borell, K., Lindblom, J. (2003). På var sida av Cannon River: En fallstudie av Liberal Arts. Stockholm: STINT
Borell, K. (2003). St. Olaf College. Stockholm
Borell, K., Hultman, B., Lindmark, D. (1995). Experience sampling method: att studera social handlande in situ. Östersund: Mitthögskolan
Borell, K. (1995). Social knowledge and social change: a synthesis of styles. Ö–stersund: Mitthögskolan
Borell, K. (1994). Repertory Grid: en kritisk introduktion. Ö–stersund: Mitthögskolan

Recension

Samlingsverk