Frida Åström

Doktorand
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Frida är doktorand inom Handikappvetenskap vid Högskolan för Lärande och Kommunikation.

Frida är involverad i forskningsprojektet PEPI (Participation and Engagement in Preschool International) som handlar om delaktighet i förskolan för barn i och utan behov av särskilt stöd i ett internationellt perspektiv. Syftet är att undersöka sambandet mellan förskolemiljö och barns delaktighet i förskolan här och nu, och över tid, samt se om sambandet skiljer sig mellan barn i behov and särskilt stöd, och barn med typiskt fungerande.

Biografi

Frida har en fil.mag. i psykologi från Örebro Universitet, och har inom ramen för sin magisterutbildning intresserat sig för preventionsinsatser, mer specifikt effekten av olika föräldraprogram för att minska beteendeproblem hos barn och unga.

Forskningsmiljö

Frida tillhör forskningsmiljön CHILD.

Artikel

Åström, F., Björck-Åkesson, E., Sjöman, M., Granlund, M. (2020). Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools Early Child Development and Care.
Åström, F., Khetani, M., Axelsson, A. (2018). Young Children's Participation and Environment Measure: Swedish Cultural Adaptation Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 38(3), 329-342.

Konferensbidrag

Åström, F. (2019). Characteristics of Swedish Inclusive Preschools Where Children with Special Support Needs Are Highly Engaged. International Society on Early Intervention Conference, Sydney, Australia, June 25-28, 2019.