Anna Abelsson

Universitetslektor omvårdnad
Postdoktor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga616
Telefon
Extern telefon
0703367636
Signatur/Kortnamn
ABEANN
Schema
Ändra din information

 

Simulering hjälper studenter att förberedas för en akut vårdsituation som inkluderar livräddande vårdinsatser, ett gott bemötande, en fungerande kommunikation och ett etiskt förhållningssätt.

Forskning riktad mot simulering kan användas för att skapa lärande för personal som vårdar patienter utanför sjukhus. Personal som inkluderats i prehospital akutsjukvård arbetar inom ambulans, militär och brandkår. Fokus ligger på omhändertagande av patient drabbad av trauma.

Nuvarande postdoktorforskning har fokus på hur simulering kan användas i sjuksköterskeutbildning och i specialistutbildning men även för att utveckla vården. Exempelvis på hur digital teknik kan användas för i informationssyfte inför olika behandlingar. 

Ett ytterligare forskningsprojekt är hur studenters kunskap av HLR kan optimeras under sjuksköterskeutbildningen samt hur allmänhetens kunskaper och självförtroende av HLR kan förbättras för att öka andelen personer i samhället som vågar göra HLR.

https://www.linkedin.com/in/anna-abelsson-71812b100?trk=hp-identity-name 

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Abelsson

 

Artikel

Abelsson, A., Falk, P., Sundberg, B., Nygårdh, A. (2021). Empowerment in the perioperative dialog Nursing Open, 8(1), 96-103.
Abelsson, A., Gustafsson, M., Petersèn, C., Knutsson, S. (2021). Physical stress triggers in simulated emergency care situations Nursing Open, 8(1), 156-162.
Abelsson, A., Appelgren, J., Axelsson, C. (2021). Enhanced self-assessment of CPR by low-dose, high-frequency training International Journal of Emergency Services, 10(1), 93-100.
Abelsson, A., Willman, A. (2020). Ethics and aesthetics in injection treatments with Botox and Filler Journal of Women & Aging.
Abelsson, A., Gwinnutt, C., Greig, P., Smart, J., Mackie, K. (2020). Validating peer-led assessments of CPR performance Resuscitation Plus, 3.
Abelsson, A., Willman, A. (2020). Caring for patients in the end-of-life from the perspective of undergraduate nursing students Nursing Forum, 55(3), 433-438.
Abelsson, A., Odestrand, P., Nygårdh, A. (2020). To strengthen self-confidence as a step in improving prehospital youth laymen basic life support BMC Emergency Medicine, 20(1).
Abelsson, A., Nygårdh, A. (2020). The nurse anesthetist perioperative dialog BMC Nursing, 19(1).
Browall, M., Fristedt, S., Smith, F., Abelsson, A., Grynne, A. (2020). Digi-Do: A digital information tool to support patients with breast cancer before, during, and after start of radiotherapy treatment Annals of Oncology, 31(Supplement 4), S1126.
Abelsson, A., Appelgren, J., Axelsson, C. (2019). Low-dose, high-frequency CPR training with feedback for firefighters International Journal of Emergency Services, 8(1), 64-72.
Abelsson, A., Lundberg, L. (2019). CPR performed in battlefield emergency care , 16, 1-9.
Abelsson, A., Lundberg, L. (2019). Military medical personnel's perceptions of treating battle injuries Journal of military and veterans health, 27(2), 10-17.
Abelsson, A., Lundberg, L. (2019). Simulation as a means to develop firefighters as emergency care professionals International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 25(4), 650-657.
Abelsson, A. (2019). Anxiety caused by simulated prehospital emergency care Clinical Simulation in Nursing, 29, 24-28.
Abelsson, A., Nygårdh, A. (2019). To enhance the quality of CPR performed by youth layman International Journal of Emergency Medicine, 12(1).
Abelsson, A. (2019). First response emergency care - experiences described by firefighters International Journal of Emergency Services, 8, 247-258.
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2018). Learning high-energy trauma care through simulation Clinical Simulation in Nursing, 17, 1-6.
Abelsson, A., Lundberg, L. (2018). Trauma simulation in prehospital emergency care , 25(3), 201-204.
Abelsson, A., Lindwall, L., Suserud, B., Rystedt, I. (2018). Ambulance nurses’ competence and perception of competence in prehospital trauma care Emergency Medicine International, 2018.
Abelsson, A., Lundberg, L. (2018). Cardiopulmonary resuscitation quality during CPR practice versus during a simulated life-saving event International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(4), 652-655.
Abelsson, A. (2018). The case of the women with the broken heart , 3(2), 67-68.
Abelsson, A., Lundberg, L. (2018). Prehospital CPR training performed with visual feedback , 3(2), 41-45.
Lerjestam, K., Willman, A., Andersson, I., Abelsson, A. (2018). Enhancing the quality of CPR performed by laypeople , 15(4).
Abelsson, A., Lindwall, L. (2017). What is dignity in prehospital emergency care? Nursing Ethics, 24(3), 268-278.
Abelsson, A. (2017). Learning through simulation , 2(3), 125-128.
Abelsson, A. (2017). Medical tattoos impact on CPR decisions , 2(3), 140-141.
Abelsson, A., Lindwall, L., Suserud, B., Rystedt, I. (2017). Effect of repeated simulation on the quality of trauma care Clinical Simulation in Nursing, 13(12), 601-608.
Abelsson, A., Bisholt, B. (2017). Nurse students learning acute care by simulation: Focus on observation and debriefing Nurse Education in Practice, 24, 6-13.
Abelsson, A. (2017). Being responsible for the life of another human being , 2(4), 164-166.
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2016). Learning by simulation in prehospital emergency care: an integrative literature review Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(2), 234-240.
Abelsson, A. (2015). 2 minuters träning per arbetspass , April.
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2014). Mapping the use of simulation in prehospital care: a literature review. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 22(22), 12-.
Abelsson, A., Blomberg, A. (2013). Rörelsen mellan teori och praxis , 26-28.
Abelsson, A., Lindwall, L. (2012). The prehospital assessment of severe trauma patients’ by specialist ambulance nurse in Sweden-a phenomenographic study Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20, 67-.

Doktorsavhandling

Abelsson, A. (2017). Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård (Doctoral thesis, Karlstad: Karlstads universitet).

Konferensbidrag

Abelsson, A. (2017). Bringing your simulation into an attractive scientific program - Without the need for research data. 23rd Annual Meeting of, The Society in Europe For Simulation Applied to Medicine, Paris, France, 14-16 June 2017.
Abelsson, A. (2017). Kan man se blod i mörkret?. Barnens universitet, Karlstads universitet, 6 oktober 2017.
Abelsson, A., Lundberg, L. (2016). CPR performed in the military environment. Lisabon SESAM 2016 - Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, Lisbon 16/6 2016.
Abelsson, A. (2015). To optimize prehospital CPR- performed by fire fighters. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine 23-26 june, Belfast.
Abelsson, A. (2015). Simulering som pedagogisk metod: ett sätt att träna olika patientsituationer. 5:te Högskolepedagogiska utvecklingskonferensen i Karlstad 7 maj..
Abelsson, A. (2015). Prehospital simulation differs from others: Prehospital workshop. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, 24-26 juni, Belfast.
Abelsson, A. (2015). Att träna på en patient som går att starta om. 1:a NT-Forskningskonferensen Karlstad 5 maj..
Abelsson, A. (2015). Full scale pre-hospital care scenario: Prehsopital workshop. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine Belfast 25 juni..
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2014). Experiences of simulation in prehospital emergency care settings, the paramedic and ambulance nurses` point of view. SESAM Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, 12-14 June Poznan, Polen.
Abelsson, A. (2014). What do we need to train the ambulance staff in and how can we train them?. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine Conference 12-14 june Poznan Polen.
Abelsson, A. (2014). Prehospital simulering. Ambulanssjukvård forskningssymposium Lunds Universitet 13 nov..
Abelsson, A. (2014). Så räddar du liv. Barnens universitet, Karlstads universitet.
Abelsson, A. (2014). Developing ethical competence among students in nurse specialist programs. The University of Surrey, Faculty of Health and Medical Sciences, 23 okt. Guildford, UK.
Abelsson, A. (2014). Att vara doktorand. Introduktionsdag vid Karlstads universitet 19 aug. Karlstad.
Abelsson, A. (2013). Öppet samtal mellan Sveriges prehospitala doktorander och representanter för nationell prehospital forskning. Forum för Prehospital Forskning och Utveckling i Västra Götaland Regionen Borås 22 september.
Abelsson, A., Lindwall, L. (2013). Att som ambulanssjuksköterska vara förberedd i samband med svårt sjuk patient.. Karlstad: Karlstads universitet, Omvårdnads forskningens dag Karlstad 10 april.
Abelsson, A. (2013). The simulation used in prehospital care. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, Pre-Hospital Special Interest Group Paris 12-15 juni.
Abelsson, A. (2013). Vad gör man när man jobbar på ett universitet och forskar om ambulansen?. Nationell Forskarfredag vid Karlstads Universitet 27 sept. Karlstad.
Abelsson, A. (2013). Simulering i ambulanssjukvården. Nätverket för Utbildningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård under Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård kongress 9 sept. Uppsala.
Abelsson, A. (2013). Mapping the use of simulation in prehospital care. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine Conference 13 juni Paris.
Abelsson, A. (2013). Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans uppfattning av att bedöma patienter utsatta för svårt trauma. Röda Korsets sjuksköterskeförening vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola 10 april Stockholm..
Abelsson, A. (2013). Att ansvara för en annan människas liv. Nationell Forskarfredag 23 sept. Karlstad.
Abelsson, A. (2013). Att bedöma patienter utsatta för trauma. Omvårdnadsforskningens dag. Forskning och utveckling i samverkan- Landstinget i Värmland och Karlstads universitet 10 april..

Övrigt

Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. . Simulation of high-energy trauma makes knowledge readily available from memory.