Petra Wagman

Docent
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Docent
Doktorsexamen i arbetsterapi

Kontakt

Rum
Gd510
Telefon
Signatur/Kortnamn
WAPE
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Petra Wagmans forskningsintresse rör förhållandet mellan vad människor gör, vad de tycker om det de gör och hur de mår, det vill säga mellan aktivitet och hälsa. Det omfattar allt från individens hälsa till de konsekvenser människors vardagsaktivititeter får globalt.

Ett forskningsområde handlar om människors uppfattning om sin mängd och variation mellan olika vardagsaktiviteter (aktivitetsbalans): hur aktivitetsbalansen ser ut i olika grupper och hur den kan mätas. Petra Wagman är en av utvecklarna till instrumentet Occupational Balance Questionnaire (OBQ).

Ett annat område rör hur utsatta EU medborgare med erfarenhet av att tigga för sin och familjens försörjning ser på det egna vardagslivet, hälsan och framtiden.

Ett sista intresseområde handlar om Hållbar Utveckling och människors vardagliga aktiviteter, hur arbetsterapi kan bidra till hållbar utveckling samt hur kunskapen om hållbar utveckling kan främjas i högre utbildning.

 

Biografi

Petra Wagman är legitimerad arbetsterapeut och yrkesverksam sedan 1995. Hon har erfarenhet från strokerehabilitering, kommunal äldreomsorg, psykiatrisk öppenvård och rättspsykiatri samt  klimatvård. Hon har utöver sin arbetsterapeutexamen en fil. mag. i psykologi med arbetsvetenskap som biämne.

Hon anställdes som doktorand på Hälsohögskolan 2007 och disputerade 2012 med avhandlingen "Conceptualizing life balance from an empirical and occupational therapy perspective". I avhandlingen undersöktes begreppen "balans i livet" och "aktivitetsbalans" vilka är viktiga inom arbetsterapi. Bland annat utforskades vad yrkesverksamma anser att balans i livet är och vad som anses viktigt för att uppleva balans i sitt liv.

 

Antologibidrag

Håkansson, C., Wagman, P. (2018). Aktivitetsbalans<em> </em>: ett fokus för hälsofrämjande arbetsterapi. In: Ulla Kroksmark (Ed.), Hälsa och aktivitet i vardagen: ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Håkansson, C., Morville, A., Wagman, P. (2017). Aktivitetsbalance. In: Hanne Kaae Kristensen, Jesper Larsen Mærsk, Anne Sofie Bach Schou (Ed.), Nordisk aktivitetsvidenskab (pp. 111 -126).
Håkansson, C., Wagman, P. (2014). Aktivitetsbalans och andra aktivitetsbehov. In: Ulla Kroksmark (Ed.), Hälsa och aktivitet i vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv (pp. 16 -23). Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Artikel

Gunnarsson, A., Hedberg, A., Håkansson, C., Hedin, K., Wagman, P. (2021). Occupational performance problems in people with depression and anxiety Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
Gunnarsson, A., Frisint, A., Hörberg, U., Wagman, P. (2021). Catching sight of well-being despite a stress-related disorder Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
Bonsaksen, T., Lindstad, M., Håkansson, C., Wagman, P., Cordier, R. (2021). Rasch Analysis of the Norwegian Version of the Occupational Balance Questionnaire in a Sample of Occupational Therapy Students Occupational Therapy International, 2021.
Günal, A., Pekçetin, S., Wagman, P., Håkansson, C., Kayıhan, H. (2021). Occupational balance and quality of life in mothers of children with cerebral palsy British Journal of Occupational Therapy.
Wåhlin, C., Lindmark, U., Wagman, P., Johnston, V., Rolander, B. (2021). Work and health characteristics of oral health providers who stay healthy at work – a prospective study in public dentistry European Journal of Physiotherapy.
Hörberg, U., Wagman, P., Gunnarsson, A. (2020). Women's lived experience of well-being in everyday life when living with a stress-related illness International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1).
Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14.
Wagman, P., Ahlstrand, I., Björk, M., Håkansson, C. (2020). Occupational balance and its association with life satisfaction in men and women with rheumatoid arthritis Musculoskeletal Care, 18(2), 187-194.
Håkansson, C., Wagman, P., Hagell, P. (2020). Construct validity of a revised version of the Occupational Balance Questionnaire Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(6), 441-449.
Wagman, P., Håkansson, C. (2020). Equilibrio ocupacional desde la perspectiva interpersonal: Una revisión de alcance* Journal of Occupational Science.
Günal, A., Pekçetin, S., Demirtürk, F., Şenol, H., Håkansson, C., Wagman, P. (2020). Validity and reliability of the Turkish Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-T) Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(7), 493-499.
Dhas, B., Wagman, P. (2020). Occupational balance from a clinical perspective Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
Wagman, P., Johansson, A., Fristedt, S. (2020). Begging abroad in Sweden: An interview study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(6), 408-417.
Rolander, B., Lindmark, U., Johnston, V., Wagman, P., Wåhlin, C. (2020). Organizational types in relation to exposure at work and sickness - a repeated cross-sectional study within public dentistry Acta Odontologica Scandinavica, 78(2), 132-140.
Uhrmann, L., Hovengen, I., Wagman, P., Håkansson, C., Bonsaksen, T. (2019). The Norwegian Occupational Balance Questionnaire (OBQ11-N)–development and pilot study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 26(7), 546-551.
Håkansson, C., Milevi, S., Eek, F., Oudin, A., Wagman, P. (2019). Occupational balance, work and life satisfaction in working cohabiting parents in Sweden Scandinavian Journal of Public Health, 47(3), 366-374.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Wagman, P. (2019). Occupational challenges and adaptations of vulnerable EU citizens from Romania begging in Sweden Journal of Occupational Science, 26(2), 200-210.
Wagman, P., Hjärthag, F., Håkansson, C., Hedin, K., Gunnarsson, A. (2019). Factors associated with higher occupational balance in people with anxiety and/or depression who require occupational therapy treatment Scandinavian Journal of Occupational Therapy.
Johnsson, A., Wagman, P., Boman, Å., Pennbrant, S. (2019). Striving to establish a care relationship—Mission possible or impossible?—Triad encounters between patients, relatives and nurses Health Expectations, 22(6), 1304-1313.
Borgh, M., Eek, F., Wagman, P., Håkansson, C. (2018). Organisational factors and occupational balance in working parents in Sweden Scandinavian Journal of Public Health, 46(3), 409-416.
Ahlstrand, I., Wagman, P., Hakansson, C., Bjork, M. (2018). Occupational balance and its relation to performance of valued life activities in persons with rheumatoid arthritis in working age Annals of the Rheumatic Diseases, 77(Suppl. 2), 186.
Jansson, I., Wagman, P. (2018). Hannah Arendt’s thoughts in relation to occupational science: A response to Turnbull Journal of Occupational Science, 25(2), 252-255.
Johnsson, A., Boman, Å., Wagman, P., Pennbrant, S. (2018). Voices used by nurses when communicating with patients and relatives in a department of medicine for older people - An ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), e1640-e1650.
Lindmark, U., Wagman, P., Wåhlin, C., Rolander, B. (2018). Workplace health in dental care – a salutogenic approach International Journal of Dental Hygiene, 16(1), 103-113.
Evans, K., Girdler, S., Falkmer, T., Richmond, J., Wagman, P., Millsteed, J., Falkmer, M. (2017). Viewpoints of working sandwich generation women and occupational therapists on role balance strategies Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(5), 366-382.
Wagman, P., Nordin, M., Alfredsson, L., Westerholm, P., Fransson, E. (2017). Domestic work division and satisfaction in cohabiting adults: Associations with life satisfaction and self-rated health Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(1), 24-31.
Jansson, I., Wagman, P. (2017). Hannah Arendt’s vita activa: A valuable contribution to occupational science Journal of Occupational Science, 24(3), 290-301.
Wagman, P., Björklund, A., Johansson, A., Fristedt, S. (2017). Descriptions of health by EU citizens begging abroad Society, health and vulnerability, 8(1).
Wagman, P., Lindmark, U., Rolander, B., Wåhlin, C., Håkansson, C. (2017). Occupational balance in health professionals in Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(1), 18-23.
Rolander, B., Wåhlin, C., Johnston, V., Wagman, P., Lindmark, U. (2016). Changes in division of labour and tasks within public dentistry: relationship to employees work demands, health and work ability Acta Odontologica Scandinavica, 74(6), 471-479.
Wagman, P., Håkansson, C. (2014). Introducing the Occupational Balance Questionnaire (OBQ) Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 227-231.
Wagman, P., Håkansson, C. (2014). Exploring occupational balance in adults in Sweden Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(6), 415-420.
Wagman, P. (2014). How to contribute occupationally to ecological sustainability: A literature review Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 161-165.
Wagman, P. (2014). The model of human occupation's usefulness in relation to sustainable development British Journal of Occupational Therapy, 77(3), 165-167.
Wagman, P., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2012). What is considered important for life balance? Similarities and differences among some working adults Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 377-384.
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C. (2012). Occupational balance as used in occupational therapy: A concept analysis Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(4), 322-327.
Wagman, P., Håkansson, C., Matuska, K., Björklund, A., Falkmer, T. (2012). Validating the model of lifestyle balance on a working Swedish population Journal of Occupational Science, 19(2), 106-114.
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T. (2011). Perceptions of life balance among a working population in Sweden Qualitative Health Research, 21(3), 410-418.

Artikel, forskningsöversikt

Munck, B., Björklund, A., Jansson, I., Lundberg, K., Wagman, P. (2018). Adulthood transitions in health and welfare; a literature review.

Doktorsavhandling

Wagman, P. (2012). Conceptualizing life balance from an empirical and occupational therapy perspective (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University).

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021.
Håkansson, C., Wagman, P., Hagell, P. (2019). OBQ11 – ny version av Occupational Balance Questionnaire baserat på Raschanalys. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. (2018). Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa.
Wagman, P., Johansson, A., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2017). Occupation and health abroad as described by EU citizens begging in Sweden. The 4th Conference of Occupational Science Europe, Hildesheim, Germany, 8-9 September 2017.
Jansson, I., Wagman, P. (2017). Paid work and basic income - Reflections from the perspective of Arendt’s Vita Activa. The 4th Conference of "Occupational Science Europe", September 8th-9th, 2017, Hildesheim, Germany.
Morville, A., Håkansson, C., Wagman, P., Hansen, T. (2016). Validity of the Danish version of Occupational Balance Questionnaire (OBQ-DK). COTEC - ENOTHE, European Congress for Occupational Therapists, Galway, 15 June - 19 June, 2016..
Ramirez-Pasillas, M., Almers, E., Wagman, P., Stagell, U. (2016). Education for sustainability: Transformative processes, actions and systemic change in a Swedish university. EURAM 2016, "Manageable Cooperation", June 1-2-3 and 4, 2016, Paris, France.
Gunnarsson, A., Håkansson, C., Wagman, P., Hedin, K. (2015). Arbetsterapi för personer med depression och ångest: En randomiserad kontrollerad studie av Tree Theme Method®. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april, 2015..
Wagman, P. (2015). Arbetsterapins bidrag till ekologisk hållbarhet. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april, 2015..
Wagman, P., Håkansson, C., Jacobsson, C., Falkmer, T., Björklund, A. (2015). Likheter och skillnader i synen på vad som är viktigt för att uppleva livsbalans. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april, 2015..
Johansson, A., Wagman, P. (2015). Relating occupational therapy research/education to the marginalized population of begging EU- migrants. The 2015 ENOTHE Annual meeting, University of Ruse, Bulgaria, 22–24 October, 2015..
Wagman, P., Håkansson, C., Björk, M., Gunnarsson, A. (2015). Självskattad aktivitetsbalans hos vuxna med gemensam diagnos och vuxna från en generell population. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april, 2015..
Ramírez-Pasillas, M., Almers, E., Kjellström, S., Wagman, P., Stagell, U. (2015). Towards Multiple Approaches on Education for Sustainability: A case study of a Swedish University. 8th World Environmental Education Congress – WEEC 2015, Gothenburg, 29th of June - 2nd of July, 2015.
Jonsson, H., Håkansson, C., Wagman, P., Backman, C., Matuska, K. (2014). Occupational balance – definition and state of the art. The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 16th International Congress, Yokohama, Japan. 18-21 Juni 2014.
Wagman, P., Håkansson, C., Björk, M., Gunnarsson, B. (2014). Occupational balance in different populations and an evaluation of the psychometric properties of a newly developed instrument . 2014 Joint International Conference in Minneapolis, Minnesota, USA Globalization & Occupational Science: Partnerships, Methodologies & Research. Oktober 2014..
Jonsson, H., Matuska, K., Håkansson, C., Backman, C., Wagman, P. (2014). Occupational balance - definition and state of the art. 2014 Joint International Conference in Minneapolis, Minnesota, USA Globalization & Occupational Science: Partnerships, Methodologies & Research. October 2014..
Wagman, P. (2014). Occupational balance – of importance for occupational therapists. CIETO, International congress of occupational therapy students Alicante, Spanien 14-16 May.
Håkansson, C., Wagman, P. (2014). Self-rated occupational balance – a generic instrument. The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 16th International Congress, Yokohama, Japan. 18-21 Juni 2014.
Wagman, P. (2014). What have occupational therapists written about global climate change? . The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 16th International Congress, Yokohama, Japan. 18-21 Juni 2014.
Wagman, P., Fristedt, S. (2013). Q metodologi i arbetsterapi - ett nytt sätt att identifiera subjektiva synsätt. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter AT-forum.
Wagman, P., Håkansson, C., Jonsson, H. (2013). Aktivitetsbalans - ett viktigt begrepp i arbetsterapi. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Håkansson, C., Wagman, P. (2013). Aktivitetsbalans - ett generiskt självskattningsinstrument. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Wagman, P. (2013). Balans i livet ur empiriskt och arbetsterapeutiskt perspektiv. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter AT- forum Stockholm.
Wagman, P., Håkansson, C., Björklund, A. (2012). A proposed definition of occupational balance. Stockholm, Sweden: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27 May.
Wagman, P., Håkansson, C., Matuska, K., Björklund, A., Falkmer, T. (2012). The five dimensions in the Life Balance Model are empirically supported by Swedish participants. Stockholm, Sweden: 9th COTEC Congress of Occupational Therapy, 24-27 May.
Håkansson, C., Wagman, P. (2011). Balans - vad är det egentligen?. Göteborg: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) AT-forum 6-8 april.
Wagman, P., Björklund, A., Håkansson, C., Falkmer, T. (2009). Synen på balans i livet hos personer i yrkesverksam ålder. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, AT-forum.

Rapport

Kjellström, S., Almers, E., Ramirez-Pasillas, M., Wagman, P., Stagell, U., Andersson, A. (2014). Högskoleutbildning för hållbar utveckling: En kartläggning vid Jönköpings högskola. Jönköping: Jönköping University, School of Health Sciences

Övrigt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. . Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden.