Nicoline Vackerberg

Nicoline arbetar 50 % som universitetsadjunkt vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.Hon har en bakgrund som fysioterapeut, verksamhetschef, förbättringscoach och internationell verksamhetsutvecklare. Övriga procenten arbetar hon som verksamhetsutvecklare inom Region Jönköping Län och är Coordinator for ESTHER international.

Hon har en lång yrkeserfarenhet från kvalitetsförbättring inom hälso- sjukvården och omsorgen, där hon har drivit  lokala, regionala och internationella förbättringsprojekt med ett återkommande syfte:Hur säkerställer vi att det blir det bättre för ESTHER?
Esther är den personen som är i  behov av vård och omsorg från fler vårdgivare.Nicoline drivs av att involvera "de vi är till för" i alla förbättringsarbeten och arbeta tillsammans för en bättre vård och -omsorg.

Inom Jönköping Academy har Nicoline ansvar för VFU perioden inom masterprogrammet och kursen:Coaching för kvalitetsförbättring.

 

Antologibidrag

Vackerberg, N., Norman, A., Jutterdal, S., Thor, J. (2015). Utveckling och förbättringsarbete är ömsesidigt beroende och berikande. In: Gabriele Biguet, Ingrid Lindquist, Cathrin Martin, Anna Pettersson (Ed.), Att lära och utvecklas i sin profession (pp. 169 -185). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Ärleskog, C., Vackerberg, N., Andersson, A. (2021). Balancing power in co-production: introducing a reflection model Humanities and Social Sciences Communications, 8(1).
Vackerberg, N., Levander, M., Thor, J. (2016). What is best for Esther? Building improvement coaching capacity with and for users in health and social Care-A case study Quality Management in Health Care, 25(1), 53-60.