Ingvar L Svensson

Professor komponentteknologi , inriktning gjutning
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor

Forskning

Forskningen är fokuserad kring relationerna mellan gjutningsprocess, mikrostrukturutveckling och resulterande mekaniska egenskaper genom experimentella undersökningar, modelleringar och simulering av det gjutna materialet. Några av forskningsområdenas rubriker:

  • Modellering av ferrit tillväxt i nodulärt gjutjärn
  • Undersökning av effekten av ympningsmedel vid metall penetration hos gråjärn.
  • Simulering av mekaniska egenskaper hos olika gjutjärn.
  • Hållfasthet - duktilitet hos Al-Si-Cu-Mg legeringar i både gjuttillstånd och värmebehandlat tillstånd.
  • Mekaniska egenskaper hos HPDC, pressgjutna aluminiumlegeringar, legeringars potential och egenskaper i gjutstycken.
  • Studium och modellering av elastisk och plastisk deformation hos både gjutjärn och aluminiummaterial.

Forskargruppen består av ca 25 personer, de flesta doktorander och nio har minst doktorsexamen inom området.

Undervisning

Ingvar L Svensson är/har varit examinator och lärare i kurser både på kandidat- (högskoleingenjör), master- och forskarutbildningsnivån vid Jönköpings Tekniska Högskola. Han har givit kurser/ deltagit som föreläsare i Materialteknik, Tillverkningsteknik, Gjuteriteknik,  Matematisk modellering av gjutnings processer, Komponentgjutning med simulering, Tillämpad Gjuteriteknik, Avancerade gjutna material. Han har givit kurser för industrin i minst 15 år inom gjutning och i samverkan tagit fram två webbkurser som erbjudits internationellt, Component casting with simulation and Cast iron.

Han har gett/lett forskarutbildningskurser som Matematisk modellering av gjutprocesser (dk), Gjuteriteknologi (dk), Gjutna material och processer av aluminium, doktorandkurs i gjutjärn samt examinerat ett flertal litteraturkurser.

Handledare och examinator vid Chalmers, institutionen Material och tillverkningsteknik. Han har lett till examination tio doktors avhandlingar och elva licentiat avhandlingar varav några har direkt gjort doktorsavhandlingen och några har avslutat med licentiat examen.

Biografi

Ingvar L Svensson har en bergsingenjörsexamen med materialvetenskaplig inriktning från Teknisk Högskolan I Stockholm KTH, och doktorerade i metallernas gjutning 1984. På KTH var han forskningsledare för gruppen Gjuteriteknologi. Vid högskolan i Jönköping, dåvarande Ingenjörshögskolan bildades Komponentteknologi inriktning gjutning och 1996 blev han professor med den benämningen. Han är idag forskningsledare för det nya forskningsområdet Material och Tillverkning — Gjutning med fokus på strategisk utveckling av gjutna material och processer. Hans egen forskning inkluderar studier av olika gjutna material som gjutjärn och aluminium legeringar kopplat med modellering och simulering.

Han har publicerat mer än 80 refererade arbeten i journaler och vetenskapliga konferenser och många i populärvetenskapliga/tekniska tidskrifter.

Han tillhör editorial board för tidskriften International Journal of Cast Metals Research och är ofta anlitad som reviewer för andra metallurgiska och likande tidskrifter. Han är också medlem i vetenskapsråden för konferenserna, MCWASP - Modeling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes, SPCI - International Symposium of Science and Processing of Cast Iron, och ICSSP, International Conference on Solidification Science and Processing and HTDC - International Conference on HIGH TECH DIE CASTING.

Han är en av initiativtagarna till Casting Innovation Centre (CIC), ett virtuellt centrum mellan Tekniska Högskolan i Jönköping, SwereaSweCast och industrin för att få en internationellt framstående forskningsmiljö inom gjutning.

Antologibidrag

Wessén, M., Svensson, I. (2004). Cast Iron Design: Processes, Alloys, and Properties. In: George E. Totten, Lin Xie, Kiyoshi Funatani (Ed.), Handbook of mechanical alloy design New York: Marcel Dekker
Svensson, I., Wessén, M. (2001). Foundry of cast irons: Process and simulation. In: Franco Bonollo and Stefano Odorizzi (Ed.), Numerical Simulation of Foundry processes

Artikel

Svensson, I., Salomonsson, K. (2018). Mathematical characterization of the tensile deformation curve of cast iron materials Materials Science Forum, 925, 444-450.
Kasvayee, K., Ciavatta, M., Ghassemali, E., Svensson, I., Jarfors, A. (2018). Effect of Boron and Cross-Section Thickness on Microstructure and Mechanical Properties of Ductile Iron Materials Science Forum, 925, 249-256.
Ghasemi, R., Olofsson, J., Jarfors, A., Svensson, I. (2017). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic compacted graphite iron International Journal of Cast Metals Research, 30(3), 125-132.
Kasvayee, K., Ghassemali, E., Svensson, I., Olofsson, J., Jarfors, A. (2017). Characterization and modeling of the mechanical behavior of high silicon ductile iron Materials Science & Engineering: A, 708, 159-170.
Wilberfors, F., Svensson, I., Elfsberg, J., Richnau, K., Ipek, N. (2016). Local chill as a mean of increasing strength in grey cast iron International Journal of Cast Metals Research, 29(1-2), 40-46.
Olofsson, J., Svensson, I. (2014). Closed chain simulations of a cast aluminium component - Incorporating casting process simulation and local material characterization into stress-strain simulations ISIJ International, 54(2), 259-265 Tokyo, Japan: The Iron and Steel Institute of Japan .
Ceschini, L., Boromei, I., Seifeddine, S., Svensson, I. (2012). Effect of Fe content and microstructural features on the tensile and fatigue properties of the Al-Si10-Cu2 alloy Materials & design, 36, 522-528.
Olofsson, J., Svensson, I. (2012). Incorporating predicted local mechanical behaviour of cast components into finite element simulations Materials & Design, 34, 494-500.
Olofsson, J., Larsson, D., Svensson, I. (2011). Effect of Austempering on Plastic Behavior of Some Austempered Ductile Iron Alloys Metallurgical and Materials Transactions. A, 42(13), 3999-4007.
Sjölander, E., Svensson, I., Seifeddine, S. (2011). Modelling yield strength of heat treated Al–Si–Mg casting alloys International Journal of Cast Metals Research, 24(6), 338-346.
Seifeddine, S., Svensson, I. (2010). Prediction of mechanical properties of cast aluminium components at various iron contents Materials & design, 31(Supplement 1), S6-S12.
Diószegi, A., Fourlakidis, V., Svensson, I. (2010). Fracture Mechanics of Gray Cast Iron Materials Science Forum, 649, 517-522.
Selin, M., Holmgren, D., Svensson, I. (2010). Effect of Alloying Elements on Graphite Morphology in CGI Materials Science Forum, 649, 171-176 Zurich: Trans Tech Publications .
Seifeddine, S., Svensson, I. (2009). Att förutsäga variationer i egenskaper hos gjutna aluminiumkomponenter Gjuteriet, 99(3), 8-10.
Seifeddine, S., Svensson, I. (2009). The influence of iron, manganese and cooling rate on the microstructure and mechanical properties of A380-die casting Metallurgical Science and Technology, 27(1), 11-20.
Ceschini, L., Boromei, I., Morri, A., Seifeddine, S., Svensson, I. (2009). Microstructure, tensile and fatigue properties of the Al–10%Si–2%Cu alloy with different Fe and Mn content cast under controlled conditions Journal of Materials Processing Technology, 209(15-16), 5669-5679.
Selin, M., Holmgren, D., Svensson, I. (2009). Influence of alloying additions on microstructure and thermal properties in compact graphite irons International Journal of Cast Metals Research, 22(1-4), 283-285 Leeds: Maney Publishing .
Selin, M., Holmgren, D., Rinvall, M., Svensson, I. (2008). Comparison of material properties in as-cast and austempered cast irons with three different graphite morphologies Giessereiforschung (International Foundry Research), 60(3), 20-25.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2008). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron Tsinghua Science and Technology, 13(2), 170-176.
Larsson, D., Sjögren, T., Svensson, I. (2008). Modelling the plastic deformation behaviour of cast irons International Foundry Research/Giessereiforschung, 60(4), 8-16.
Seifeddine, S., Johansson, S., Svensson, I. (2008). The influence of cooling rate and manganese content on the beta Al5FeSi phase formation and mechanical properties of Al-Si based alloys Materials Science & Engineering: A, 490(1-2), 385-390.
Seifeddine, S., Timelli, G., Svensson, I. (2007). The Influence of Quench Rate on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys A356 and A354 Giessereiforschung (International Foundry Research), 59(1), 12-21.
Seifeddine, S., Sjögren, T., Svensson, I. (2007). Variations in Microstructure and Mechanical Properties of Cast Aluminium EN AC 43100 Alloy Metallurgical Science & Technology, 25(1).
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2007). Effects of inoculation and solidification rate on the thermal conductivity of grey cast iron Foundry Trade Journal, 180(3642), 66-69.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2007). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron China Foundry, 4(3), 210-214.
Diószegi, A., Dugic, I., Svensson, I. (2007). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads Transactions of the American Foundry Society, 115, 609-615 Schaumburg: American Foundry Society .
Seifeddine, S., Wessén, M., Svensson, I. (2007). Use of simulation to predict microstructure and mechanical properties in an as-cast aluminium cylinder head: comparison with experiments Metallurgical Science & Technology, 24(2), 7-.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2007). A lemezről a kompaktgrafitra való átmenet hatásai az öntöttvas hővezető képességére Kohászat, Hungarian Journal of Metallurgy, 140(5).
Sjögren, T., Svensson, I. (2007). The effect of graphite fraction and morphology on the plastic deformation behavior of cast irons Metallurgical and Materials Transactions. A, 38(4), 840-847.
Diószegi, A., Liu, K., Svensson, I. (2007). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron International Journal of Cast Metals Research, 20(2), 68-72.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron Giessereiforschung, 58(3), 12-17.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of transition from lamellar to compacted graphite on thermal conductivity of cast iron International Journal of Cast Metals Research, 19(6), 303-313.
Holmgren, D., Svensson, I. (2005). Thermal Conductivity–Structure Relationships in Grey Cast Iron International Journal of Cast Metals Research, 18(6), 321-330.
Sjögren, T., Svensson, I. (2005). Studying elastic deformation behaviour of cast irons by acoustic emission International Journal of Cast Metals Research, 18(4), 249-256.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). On the problems of thermal analysis of solidification Materials Science & Engineering: A, 413-414, 474-479.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). Inverse kinetic analysis method to study eutectic growth International Journal of Cast Metals Research, 18(1), 41-45.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). Interpretation of Solidification by Thermal Analysis of Cooling Rate Transactions of the Indian Institute of Metals, 58(4), 611-616.
Sjögren, T., Svensson, I. (2005). Studying Elastic Deformation Behaviour of Cast Irons by Acoustic Emission International Journal of Cast Metals Research, 18(4), 249-256.
Sjögren, T., Svensson, I. (2004). Modelling the Effect of Graphite Morphology on the Modulus of Elasticity in Cast Irons International Journal of Cast Metals Research, 17(5), 271-279.
Sjögren, T., Vomacka, P., Svensson, I. (2004). Comparison of Mechanical Properties in Flake Graphite and Compacted Graphite Cast Irons for Piston Rings International Journal of Cast Metals Research, 17(2), 65-71.
Caceres, C., Svensson, I., Taylor, J. (2003). Strength-Ductility Behaviour of Al-Si-Cu-Mg Casting Alloys in T6 Temper International Journal of Cast Metals Research, 15(5), 531-543.
Wessén, M., Svensson, I. (2003). Influence of Antimony on Microstructure Formation and Mechanical Properties in Thick-walled Ductile Iron Castings International Journal of Cast Metals Research, 16(1-3), 119-124.
Svensson, I., Millberg, A., Diószegi, A. (2003). A study of eutectic inoculation in grey iron by addition of Fe-Si-Ca-Al-,Sr, Ba, Zr, Ti, RE, and C. International Journal of Cast Metals Research, 16(1-3), 29-34.
Wessén, M., Svensson, I. (1999). Application of microstructure modelling for ductile iron alloy property optmization Revue de Metallurgie, 96(JA99), 142-.
Dugic, I., Svensson, I. (1999). An investigation of the effect of inoculants on the metal expansion penetration in grey iron International Journal of Cast Metals Research, 11(5), 333-338.
Svensson, I., Dugic, I. (1999). Modelling of volumes in cast iron solidification to predict shrinkage and expansion defects. International Journal of Cast Metals Research, 11(6), 489-494.
Wessén, M., Svensson, I. (1999). A Detailed Examination of Two Inoculants Used in Nodular Cast Irons International Journal of Cast Metals Research, 11(5), 351-356.
Svensson, I., Wessén, M. (1997). Gjutningssimulering ger kortare ledtider och bättre gjutgods Mekanisten, 3.
Aagaard, R., Hattle, J., Schafer, W., Svensson, I., Hansen, P. (1996). Simulation vs. reality of an industrial ductile iron casting Transactions of the American Foundrymen's Society, 104, 659-667 Philadelphia, Pennsylvania; USA: American Foundrymen's Society .
Bellét, M. Bay, F. Chenot, J. Decultieux, F. Menai, M. Levaillant, C. , ... Svensson I. (1996). Thermomechanics of the cooling stage in casting processes: three-dimensional finite element analysis and experimental validation Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 27(1), 81-99.
Wessén, M., Svensson, I. (1996). Modeling of ferrite growth in nodular cast iron Metallurgical and Materials Transactions. A, 27(8), 2209-2220.
Vicente-Hernandez, P., Decultieux, F., Schmidt, P., Svensson, I., Levaillant, C. (1995). Mushy state behavior: rheological characterization and influence on air gap formation ISIJ International, 35(5), 805-812 Japan .
Bellet, M., Menai, M., Bay, F., Schmidt, P., Svensson, I. (1993). Finite Element Modelling of the Cooling Phase in Casting Processes, AL, Aluminum base alloys, 561-568.
Svensson, I., Schmidt, P. (1993). Thermal expansion of gases at the metal/mould interface in permanent-mould casting International Journal of Cast Metals Research, 6(3), 127-130 UK .
Svensson, I. (1990). Styrning av aluminiumgjutgodstillverkning med gjutningssimulering Aluminium Scandinavia 4189., 26-27.
Svensson, I., Hornfeldt, J., Eriksson, L. (1988). Mould Filling and Heat Transfer in Shaped Castings AL, Aluminum base alloys TMS/AIME, 899-904.
Svensson, I. (1986). Kinetics and Properties at Drycuring of Sodium Silicate Binders British Foundryman, 79(5), 223-228.
Svensson, I., Sjöberg, S., Öhman, L. (1986). Polysilicate equilibria in concentrated sodium silicate solutions Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 82, 3635-3646.
Piotrowski, K., Svensson, I. (1984). On the ester curing of sodium silicate based binders, The British Foundryman,.
Svensson, I. (1982). A Scanning Electron Microscope Investigation of the Breakdown of an Ester-Cured Sodium Silicate Binder International Journal of Cast Metals Research, 7(3), 32-42.
Edvardsson, T., Fredriksson, H., Svensson, I. (1976). A study of the solidification process in low-carbon manganese steels Metal Science, 10(9), 298-306.
Fredriksson, H., Svensson, I. (1976). On the Mechanism of Pore Formation in Metals Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 7(4), 599-606.
Fredriksson, H., Svensson, I. (1976). Mechanism of Pore Formation in Metals Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 599-606.
Staffansson, L., Bentell, L., Svensson, I. (1974). The Influence of Selenium on the Oxygen Activity in Liquid Copper Scandinavian journal of metallurgy, 3(4), 153-157.
Fredriksson, H., Svensson, I. (1974). Mechanism of Catastrophic Swelling of Cold-Bonded Pellets Scandinavian journal of metallurgy, 3(5), 185-192.

Konferensbidrag

Olofsson, J., Salomonsson, K., Svensson, I. (2015). Modelling and simulations of ductile iron solidification-induced variations in mechanical behaviour on component and microstructural level. London: Institute of Physics Publishing (IOPP), MCWASP XIV: International Conference on Modeling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes, Awaji island, Hyogo, Japan, 21–26 June, 2015.
Svensson, I., Olofsson, J. (2015). Understanding cast iron materials and components - a never ending story. Advances in the Science and Engineering of Casting Solidification: An MPMD Symposium Honoring Doru Michael Stefanescu - TMS 2015 144th Annual Meeting and Exhibition; Walt Disney World, Orlando; United States; 15 March 2015 through 19 March 2015.
Olofsson, J., Salomonsson, K., Svensson, I. (2015). The multi-scale closed chain of simulations – incorporating local variations in microstructure into finite element simulations. TMS2015, 144th Annual Meeting and Exhibition, Orlando, FL, USA, March 15-19, 2015.
Svensson, I., Olofsson, J. (2014). On microstructure-based mechanical behaviour of a ductile iron component. 10th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron - SPCI10, Mar del Plata, 10-13 November 2014.
Jarfors, A., Seifeddine, S., Olofsson, J., Svensson, I. (2013). Critical Description of Defects and Mechanical Behaviour in Casting Process Modelling of Light Metals for Automotive Use. 22nd International Conference on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM XXII), Singapore, 18-20 December, 2013.
Olofsson, J., Svensson, I. (2012). Casting and stress-strain simulations of a cast ductile iron component using microstructure based mechanical behavior. London: IOP Publishing, MCWASP XIII: International Conference on Modeling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes, Schladming, Austria, 17-22, June 2012.
Svensson, I., Seifeddine, S., Elmquist, L., Sjölander, E., Sjögren, T. (2012). On characterization and modeling of mechanical properties of materials for cast components. WFC 2012, World Foundry Congress, Monterrey, Mexico, 24-27 April, 2012.
Schneider, M., Schaefer, W., Sjölander, E., Seifeddine, S., Svensson, I. (2012). Simulation of Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Components during Casting and Heat Treatment. Modeling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes.
Morri, A., Ceschini, L., Svensson, I., Seifeddine, S. (2012). Relationship between pore volume (by density measurements) and pore area  (on fracture surfaces) of A356 fatigue specimens. New York: John Wiley & Sons, TMS 2012 141st Annual Meeting and Exhibition, March 11-15, Orlando, Florida.
Kappey, J., Schneider, M., Svensson, I., Sjölander, E., Seifeddine, S., Shahid, A., Arnberg, L. (2010). Microstructure, Defects and Properties in Aluminium Alloy Castings: Modelling and Simulation. 1st Conference on Multiphysics Simulation: Conference on Multiphysics Simulation.
König, M., Wessén, M., Svensson, I. (2010). The Influence of alloying elements on Chill Formation in CGI. Stafa-Zürich: Trans Tech Publications, Science and Processing of Cast Iron IX.
Svensson, I., Seifeddine, S., Hattel, J., Kotas, P., Thorborg, J. (2009). On modelling of microstructure formation, local mechanical properties and Stress: Strain development in aluminium castings. 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
König, M., Wessén, M., Svensson, I. (2009). Modeling of Ferrite Growth in Compacted Graphite Iron. Warrendale, Pennsylvania, USA: The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Seifeddine, S., Svensson, I. (2009). Prediction of mechanical properties of cast aluminium components at various iron contents. 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Ceschini, L., Boromei, I., Morri, A., Seifeddine, S., Svensson, I. (2008). Tensile and fatigue behaviour of an AlSi10Cu alloy cast under controlled solidification conditions. 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Seifeddine, S., Svensson, I. (2008). The influence of Fe content and cooling rate on the microstructure and mechanical properties of A380- die casting alloys. 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Diószegi, A., Svensson, I. (2007). Lemezgrafitos öntöttvas dermedési mecanizmusai. Lilafüred, Hungary: Magyar Öntönapok, 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Sjögren, T., Wessén, M., Svensson, I., Wilfried, S. (2006). Modeling and Simulation of Elastic Properties in Cast Compacted Graphite Iron Engine Block. Warrendale, Pa.: TMS-Minerals, Metals & Materials Society, 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Cannmo, P., Seifeddine, S., Svensson, L., Svensson, I. (2006). Stress-Strain Modelling Influenced by Porosities in Cast Aluminium Alloys. 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Wessén, M., Svensson, I., Seifeddine, S., Olsson, J., Schäfer, W. (2006). Simulation of Cooling Curves, Microstructures and Mechanical Properties in Cast Al-Si Based Alloys. 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Sjögren, T., Svensson, I. (2006). Modelling the Effect of Graphite Morphology on the Deformation Behaviour of Cast Irons. 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Wessén, M., Svensson, I., Olsson, J., Schäfer, W. (2006). Simulation of cooling curves, microstructures and mechanical properties in cast Al-Si based alloys. Warrendale: TMS, cop., 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Wessén, M., Svensson, I. (2006). Modelling and simulation of elastic properties in cast compacted graphite iron engine blocks. Warrendale: TMS, cop., 12th International Conference on Modeling of Casting, Welding, and Advanced Solidification Processes.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Parameters Influencing the Temperature Distribution in Cast Iron Cylinder Heads Operating at Elevated Temperatures. The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. The 67th World Foundry Congress, Harrogate, United Kingdom.
Holmgren, D., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Effects of Carbon Content and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. The 8th international symposiums on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Diószegi, A., Liu, K., Svensson, I. (2006). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron. The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Schneider, M., Schaefer, W., Mazourkevitch, G., Wessén, M., Svensson, I., Seifeddine, S. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Schneider, M., Schaefer, W., Wessén, M., Svensson, I., Olsson, J., Beckmann, C. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. SFB Kolloquium: RWTH, Aachen, The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Diószegi, A., Svensson, I. (2005). Lemezgrafitos öntöttvas szakító szilárdságának számítógépes modellezése. Balatonfüred, Hungary: Magyar Öntönapok, The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Seifeddine, S., Sjögren, T., Svensson, I. (2004). The Influence of Al5FeSi on the Tensile Properties of a HPDC Cast Aluminium Alloy: Potential and Outcome in a Casting. The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Cacers, C., Svensson, I., Taylor, J. (2002). Microstructural Factors and the Mechanical Performance of Al-Si-Mg and Al-Si-Cu-Mg Casting Alloys. Columbus, OH; USA: ASM International, The 8th international symposium on science & processing of cast iron, SPCI8, Beijing, China.
Wessén, M., Svensson, I. (2002). Simulation of Microstructure Formation and Mechanical Properties in Cast Iron Components: Comparison with Experiments in a Ductile Iron Bearing Housing. Conference on Virtual Prototyping Today: Industrial Impact and Future Trends, Bergamo, Italy.
Svensson, I., Wessén, M. (2001). Modelling and measurements of densities at solidification of magnesium cast alloys. International Conference on Solidification Science & Processing: Outlook for the 21st Century, Bangalore, India.
Diószegi, A., Millberg, A., Svensson, I. (2001). Microstructure evaluation and simulation of mechanical properties of a cylinder head in cast iron. Brassó-Brasov, Romania International Conference on Solidification Science & Processing: Outlook for the 21st Century, Bangalore, India.
Svensson, I., Diószegi, A. (2000). On modelling of volume related defect formation in cast irons. Aachen: Shaker Verlag GmbH, International Conference on Solidification Science & Processing: Outlook for the 21st Century, Bangalore, India.
Svensson, I., Wessén, M. (1999). Simulation of Mechanical Properties in Cast Iron Castings. CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Svensson, I., Wessén, M. (1998). Modelling of microstructure formation in cast iron. Warrendale, Pa.: TMS, cop., CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Bellét, M., Menai, M., Bay, F., Schmidt, P., Svensson, I. (1993). Finite Element Modelling of the Cooling Phase in Casting Processes. Palm Coast Florida, USA CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Svensson, I., Wessén, M. (1993). Modelling of Structure and Hardness in Nodular Cast Iron Castings at Different Silicon Contents. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society, CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Wessén, M., Svensson, I. (1993). Modelling of Pearlite Decomposition in Nodular Cast Iron. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society, CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Schmidt, P., Svensson, I. (1991). Solidification and heat transfer in permanent mould casting. Stanford, Connecticut; USA: Pineridge Press, Seventh International Conference;.
Lundback, E., Svensson, I. (1991). Prediction of structure formations of nodular cast iron by computer simulation. Stanford, Connecticut; USA: Pineridge Press, Seventh International Conference.
Lundback, E., Svensson, I. (1990). Simulations of Structure and Mechanical Properties of Nodular Cast Iron. Oberursel: DGM,cop., Seventh International Conference.
Svensson, I. (1990). Optimization of nodular cast iron structure. Conference Osaka.
Lundback, E., Svensson, I., Thorgrimsson, J. (1988). Prediction of Structure and Mechanical Properties in Grey Cast Iron. London: Insitute of Metals, Conference Osaka.
Lundback, E., Svensson, I., Persson, P. (1988). Modelling of Structure Formation and Relation to Mechanical Properties of Nodular Cast Iron. Dordrecht: Kluwer, cop, Conference Osaka.
Thorgrimsson, J., Fredriksson, H., Svensson, I. (1988). Solidification Process of Flake Cast Iron Casting. London: Insitute of Metals, Conference Osaka.
Fredriksson, H., Remaeus, B., Svensson, I. (1988). Diffusionless Solidification of Metallic Alloys. London: Insitute of Metals, Conference Osaka.
Frediksson, H., Svensson, I. (1988). A Comparison Between the Growth Processes of Cast Iron by Thermal Analysis. Cincinnati, Ohio; USA: The Metallurgical Society, Conference Osaka.
Svensson, I. (1987). On the Shell-mould behaviour at the lost wax process. Conference Osaka.
Svensson, I., Lundback, E. (1986). Simulation of Grey Cast-Iron Solidification in a Shaped Casting. Rotterdam: A.A. Balkema, Conference Osaka.
Svensson, I., Lemkow, J. (1986). Further Developments of Silicate Binders for Mould and Core Production. Birmingham: BCIRA, Conference Osaka.
Fredriksson, H., Svensson, I. (1985). Computer Simulation of the Structure Formed During Solidification of Cast Iron. New York: North-Holland, Conference Osaka.
Svensson, I., Fredriksson, H. (1983). Effect of Hydrogen and Nitrogen on Formation of Pores in Iron. London: Metals Society, Conference Osaka.
Svensson, I. (1983). Influence of Deoxidation Practice on Hydrogen Pick-up in Steel Melts. London: Metals Society, Conference Osaka.

Rapport

Dugic, I., Diószegi, A., Svensson, I. (2006). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads. Jönköping: Tekniska Högskolan
Dugic, I., Diószegi, A., Svensson, I. (2005). The Influence of Inoculation on the Metal Expansion Penetration With Respect to the Primary and Eutectic Solidification. Jönköping: Tekniska Högskolan
Diószegi, A., Fourlakidis, V., Svensson, I. (2004). Microstructure and tensile properties of grey cast iron. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Dugic, I., Svensson, I. (1999). The effect of chemical composition on the metal expansion penetration in grey cast iron. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Bäckman, J., Svensson, I. (1999). Influence of ingate system design on mechanical properties for a cast A1-10Si-0.38Mg alloy. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Bäckman, J., Svensson, I. (1999). Potential for improved mechanical properties in cast aluminium alloys. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Bäckman, J., Svensson, I., Maeda, Y. (1999). Evaluation of filter parameters from direct observations of metal flow in aluminium castings. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Bäckman, J., Svensson, I., Maeda, Y. (1999). Influence of filter on the mould filling of aluminium melts in vacuum-sealded moulds. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Bäckman, J., Svensson, I., Maeda, Y. (1999). Mould filling observations of aluminium melts in vacuum-sealed sand moulds. Jönköping: Ingenjörshögskolan
Decultieux, F., Menai, M., Bay, F., Levaillant, C., Schmidt, P., Svensson, I., Bellét, M. (1997). Thermomechanical modeling in casting with experimental validation.
El-Mahallawy, N., Taha, M., El-Kharbothly, A., Abdel, H., Svensson, I. (1996). Solidification simulation of equiaxed grains in AL-Si eutectic alloys.
Aagaard, R., Hansen, P., Schönning, R., Schäfer, R., Svensson, I. (1993). Prediction of shrinkage, micro structure and mechanical properties in ductile iron casting.
Svensson, I. (1991). Casting simulation in Europe.
Piotrowski, K., Svensson, I. (1987). On the Shell Mould Behavior at the Lost Wax Process.
Andersson, H., Svensson, I. (1983). On drying of Sodium silicate binder by warm-air.
Nilsson, S., Svensson, I. (1982). Tillverkningsteknik för valsar.

Övrigt