Carin Rösiö

Universitetslektor
Docent

Kontakt

Rum
E3224
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Carin Rösiös forskningsintresse innefattar utformning av produktionssystem med fokus på rekonfigurerbarhet, hållbarhet och förmåga att hantera förändringar. Forskningen omfattar även lokalisering av produktionssystem och lösningar för mobila produktionssystem.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med tillverkande företag och är inriktar på såväl strategisk som operativ nivå.

Biografi

Carin Rösiö har sedan 2005 en civilingenjörsexamen i Ergonomisk design och produktion från Luleå Tekniska Universitet samt Teknisk doktorsexamen i Innovation och Design från Mälardalens Högskola.

Carin Rösiö arbetar idag som universitetslektor på avdelningen för industriell organisation och produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping. Undervisningen hon bedriver inkluderar bl.a. produktionsutveckling och forskningsmetodik. Carin Rösiö har tidigare arbetat på bl.a. Sandvik Hard Materials och tillbringat ett år som Research trainee i Luleå.

Antologibidrag

Nafisi, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C., Granlund, A. (2019). Manufacturing engineering requirements in the early stages of new product development — A case study in two assembly plants. In: M. Ram & J. P. Davim (Ed.), Advanced applications in manufacturing engineering (pp. 141 -167).
Popovic, D., Rösiö, C. (2019). Product and manufacturing systems alignment: a case study in the timber house building industry. In: Irene Lill & Emlyn Witt (Ed.), 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (pp. 357 -364).

Artikel

Bruch, J., Rösiö, C., Granlund, A., Johansson, P. (2020). Managing the core plant role-key prerequisites from an operations perspective International Journal of Manufacturing Research, 15(1), 90-106.
Granlund, A., Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, P. (2019). Lead factory operationalisation and challenges Production planning & control (Print), 30(2-3), 96-111.
Rösiö, C., Bruch, J. (2017). Exploring the design process of reconfigurable industrial production systems activities, challenges, and tactics Journal of Manufacturing Technology Management, 29(1), 85-103.
Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Rösiö, C. (2017). Towards a generic design method for reconfigurable manufacturing systems: Analysis and synthesis of current design methods and evaluation of supportive tools Journal of manufacturing systems, 42, 179-195.
Rösiö, C., Säfsten, K. (2013). Reconfigurable Production System Design - theoretical and practical challenges Journal of Manufacturing Technology Management, 24(7), 998-1018.
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The concept of mobile manufacturing Journal of manufacturing systems, 26(3-4), 188-193.

Doktorsavhandling

Rösiö, C. (2012). Supporting the design of reconfigurable production systems (Doctoral thesis, Västerås: Mälardalen University).

Konferensbidrag

Kvarnemo, A., Johansson, G., Rösiö, C. (2020). Project portfolio management in technology transformation situations. 26th International Association for Management of Technology Conference - IAMOT 2017, Vienna, Austria, 14 – 18 May 2017.
Napoleone, A., Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Boldt, S., Rösiö, C., Hansen, D. (2020). Towards an Industry-Applicable Design Methodology for Developing Reconfigurable Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2020, Novi Sad, Serbia, August 30 – September 3, 2020.
Boldt, S., Rösiö, C. (2020). Evaluation of Reconfigurability in Brownfield Manufacturing Development. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.
Trolle, J., Fagerstrom, B., Rösiö, C. (2020). Challenges in the Fuzzy Front End of the Production Development Process. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.
Rösiö, C., Aslam, T., Srikanth, K., Shetty, S. (2019). Towards an assessment criterion of reconfigurable manufacturing systems within the automotive industry. 7th International conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, 8-10 October 2018, Nantes, France.
Andersen, A., Rösiö, C. (2019). Investigating the Transition towards Changeability through Platform-based Co-development of Products and Manufacturing Systems. 7th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), OCT 08-10, 2018, Nantes, FRANCE.
Andersen, A., Rösiö, C., Bruch, J., Jackson, M. (2016). Reconfigurable Manufacturing - An Enabler for a Production System Portfolio Approach. 6th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), SEP 04-06, 2016, Bath, ENGLAND.
Nafisi, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C. (2016). Manufacturing involvement in new product development: An explorative case study in heavy automotive component assembly. 26th CIRP Design Conference, 2016, 15 June 2016 through 17 June 2016.
Bruch, J., Rösiö, C., Granlund, A. (2015). User-supplier collaboration in production equipment development – a lifecycle perspective. 22nd International Annual EurOMA Conference EurOMA15, Neuchâtel, Switzerland, 26 Jun-1 Jul, 2015..
Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, A. (2015). Early production involvement in new product development. POMS 26th Annual Conference POMS, Washington DC, 8-11 May, 2015..
Bruch, J., Rösiö, C., Bellgran, M., Granlund, A. (2014). User-supplier integration throughout the different lifecycle stages of the production equipment. 6th Swedish Production Symposium SPS'14, Göteborg, 16-18 September, 2014..
Rösiö, C., Bruch, J. (2014). Focusing Early Phases in Production System Design. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2014, Ajaccio, France, 20-24 September 2014..
Bjelkemyr, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C., Bruch, J., Bellgran, M. (2013). Production Localization Factors: An Industrial and Literature Based Review. 11th International Conference on Manufacturing Research, Cranfield, 19-20 September, 2013..
Bellgran, M., Bruch, J., Rösiö, C., Wiktorsson, M. (2013). Decision support for production localization: Process, activities and localization factors. 20th EurOMA International Annual Conference, Operations Management at the Heart of Recovery, Dublin, 7th-12th June, 2013..
Rösiö, C., Wiktorsson, M., Bruch, J., Bellgran, M. (2013). Risk Analysis in Manufacturing Footprint Decisions. International Conference on Manufacturing Research 2013, Cranfield UK, 19-20 September, 2013.
Rösiö, C. (2012). Considering reconfigurability characteristics in production system design. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 4th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual production (CARV2011), Montreal, Canada 2011.
Schedin, J., Rösiö, C., Bellgran, M. (2012). Considering Production Localisation in the Production System Design process. The Fifth International Production Symposium,(SPS12), Linköping, 6-8 November, 2012..
Rösiö, C., Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. The Fifth International Production Symposium,(SPS12), Linköping, 6-8 November, 2012..
Rösiö, C., Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. The International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production.
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. The International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production.
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. The 2007 CARV Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production.
Bäckstrand, J., Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. 19th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Reykjavik, Iceland, 7-8 June 2007.
Stillström, C., Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007.
Stillström, C., Ask, A. (2006). Mobile manufacturing Systems: Market Requirements and Opportunities. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007.
Stillström, C., Johansson, B. (2006). Mobile Manufacturing System Characteristics. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007.

Licentiatavhandling

Stillström, C. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology).

Rapport

Rösiö, C., Karltun, A., Trolle, J., Coelho, D., Boldt, S., Fagerström, B. (2020). Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem. Jönköping: Jönköping University