Michael Sjökvist

Universitetsadjunkt
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie kandidat
Programansvarig socialt arbete

Kontakt

Rum
Gc425
Telefon
Signatur/Kortnamn
SJMI
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Programansvarig socionomprogrammet