Maria Segerström

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan