Anna Salander

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan