Louise Rundqvist

Universitetsadjunkt
Tjänstledig

Louise Rundqvist disputerade 2019 inom området Hälsa och Vårdvetenskap, med inriktning mot biomedicin och klinisk fysiologi, vid Hälsohögskolan i Jönköping. Avhandlingens titel är Aspects of Regular Endurance Exercise in Adolescents, with Focus on Cardiac Size and Function, Hormones, and the Immune System. Hennes fortsatta forskning sker inom tvärvetenskapliga projekt inkluderande hjärta, biomedicin och träning. I sin tjänst undervisar även Louise på programmen för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor, fram för allt inom ämnena sjukdomslära och farmakologi. Louise är legitimerad biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi och har sedan tidigare även en magisterexamen i biomedicin. Hon har 12 års klinisk erfarenhet innan hon 2008 började arbeta på Hälsohögskolan.

Artikel

Rundqvist, L., Engvall, J., Blomstrand, P., Carlsson, E., Faresjö, M. (2019). Resting level of insulin-like growth factor 1 is not at play in cardiac enlargement in endurance-trained adolescents BioMed Research International, 1-7.
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Blomstrand, P. (2018). Left ventricular diastolic function is enhanced after peak exercise in endurance-trained adolescents as well as in their non-trained controls Clinical Physiology and Functional Imaging, 38(6), 1054-1061.
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Carlsson, E., Blomstrand, P. (2017). Regular endurance training in adolescents impacts atrial and ventricular size and function European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 18(6), 681-687.

Doktorsavhandling

Rundqvist, L. (2019). Aspects of regular long-term endurance exercise in adolescents, with focus on cardiac size and function, hormones, and the immune system (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare).

Övrigt