Linda Olsson

Research Advisor
Planeringsavdelningen , Högskoleservice

Biografi

Linda Olsson är teknologie doktor i Energisystem. Hon disputerade 2015 vid Linköpings Universitet med avhandlingen "Sociotechnical system studies of the reduction of greenhouse gas emissions from energy and transport systems". Hon har erfarenhet av forskning inom hållbar mobilitet från RISE Research Institutes of Sweden och har arbetat med forskningsfinansiering vid EU-kommissionen. 

Artikel

Eriksson, L., Olsson, L. (2022). The role of middle actors in electrification of transport in Swedish rural areas Case Studies on Transport Policy, 10(3), 1706-1714. More information