Elin Olsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan