Saffran Möller

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga 509
Telefon
Signatur/Kortnamn
MOLSAF
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Saffran Möller antogs som doktorand i Maj 2015 vid forskarskolan Hälsa och välfärd, Hälsohögskolan. Projektet fokuserar på individer amputerade genom eller ovanför knät och använder en protes vid förflyttning. Projektet är multidisciplinärt och syftar till att identifiera faktorer som påverkar mobilitet och funktion hos personer som går med olika typer av protesknäleder. Mobilitet och funktion påverkas av många faktorer, i denna studie kommer tilltro till egen förmåga (self-efficacy), kognition (graden av uppmärksamhet som krävs vid gång med protes) samt omgivningsfaktorer (typen av protesknäled) belysas. Ny teknik benämnd functional near-infrared spectroscopic topography (fNIRS) kommer att användas. fNIRS har visat sig sensitiv för att mäta kognitiva processer under dynamiska rörelser.

Saffran är Legitimerad fysioterapeut med Magister examen i fysioterapi. Saffran har arbetat i många år, i nära samarbete med ortopedingenjörer, både nationellt och internationellt, med rehabilitering av personer amputerade av nedre extremitet.

 

Artikel

Möller, S., Ramstrand, N., Hagberg, K., Rusaw, D. (2020). Cortical brain activity in transfemoral or knee-disarticulation prosthesis users performing single and dual-task walking activities Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 7.
Ramstrand, N., Möller, S., Rusaw, D. (2020). Transitioning to a microprocessor-controlled prosthetic knee – Executive functioning during single and dual-task gait Prosthetics and Orthotics International, 44(1), 27-35.
Möller, S., Rusaw, D., Hagberg, K., Ramstrand, N. (2019). Reduced cortical brain activity with the use of microprocessor-controlled prosthetic knees during walking Prosthetics and Orthotics International, 43(3), 257-265.
Möller, S., Hagberg, K., Samuelsson, K., Ramstrand, N. (2018). Perceived self-efficacy and specific self-reported outcomes in persons with lower-limb amputation using a non-microprocessor-controlled versus a microprocessor-controlled prosthetic knee Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13(3), 220-225.

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Möller, S., Ramstrand, N., Hagberg, K., Rusaw, D. (2019). Can Microprocessor-Controlled Prosthetic Knees Reduce Attentional Demand during Singleand Dual-task Walking?. ISPO’s 17th World Congress (International Society for Prosthetics and Orthotics), 5-8 October 2019, Kobe, Japan.
Ramstrand, N., Möller, S. (2018). Can prostheses and orthoses reduce the demand on higher order cognitive processes during walking?. The 11th Nordic prosthetist and orthotist conference Copenhagen, Denmark, 6th – 8th September 2018.

Övrigt