Live Mølmen

Industridoktorand
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Artikel

Mølmen, L., Eiler, K., Fast, L., Leisner, P., Pellicer, E. (2021). Recent advances in catalyst materials for proton exchange membrane fuel cells APL Materials, 9(4).

Licentiatavhandling

Mølmen, L. (2021). Materials Reliability in PEM Fuel Cells (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering).

Övrigt