Julia Lindblom

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand
För en presentation av Julia Lindblom, se engelska presentationsidan.