Kaj Granath

Universitetslektor Byggnadsteknik
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Arkitekt
Tjänstledig

Kontakt

Rum
E3111B
Telefon
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Granath, K. (2007). Tradition och förnyelse: om holländska radhus och planeringens möjligheter. In: Bostadens rum: Chalmersarkitekter om bostadens kvalitet Stockholm: Axl books

Artikel

Granath, K. (2001). Ordning, lag och stadga: Om byggnadsordningar och maktfördelning Nordisk arkitekturforskning, 19-29.

Doktorsavhandling

Granath, K. (2006). Respektfull förnyelse: Om kunskap och öppenhet i stadsplaneringsprocessen (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers tekniska högskola).

Konferensbidrag

Fischl, G., Granath, K., Bremner, C. (2018). Mapping architectural engineering students' learning in group design exercises. Kanazawa: Kanazawa Institute of Technology, 14th International CDIO Conference, Kanazawa Institute of Technology, Kanazawa, Japan, June 28 - July 2, 2018.
Linderoth, H., Johansson, P., Granath, K. (2014). The role of bim in preventing design errors. 30th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2014, Portsmouth, UK.
Bruun, C., Johansson, J., Granath, K. (2012). Value driven ICT for the briefing process. ARCH12 Architecture / Research / Care / Health Perspectives on Nordic Welfare Environments.

Licentiatavhandling

Granath, K. (2003). Lag och ordning: Om lagstiftning, estetik och arkitektonisk kvalitet (Licentiate thesis). Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Rapport

Granath, K., Johansson, P. (2015). Verifiering av krav och värden: Förstudie. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Melander, A. Johansson, P. Lennartsson, M. Elgh, F. Achtenhagen, L. Vimarlund, V. , ... Hellborg G. (2014). Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande. Växjö: Smart Housing Småland
Johansson, P., Ryd, N., Johansson, B., Granath, K. (2009). Byggherre-ICT: Förstudie om ICT-utveckling för byggherrefunktionen. Stockholm: Byggherrarna

Recension

Granath, K. (2006). När köpladan kom till byn.
Granath, K. (2004). Utbytbarhetens estetik.
Granath, K. (2003). Med ansiktet mot havet.
Granath, K. (2003). Lugna långgator.
Granath, K. (2002). Tillbaka till framtiden.