Helena Forslund

Gästprofessor Logistik

Artikel

Forslund, H., Mattsson, S. (2023). In search of supplier flexibility performance measurement International Journal of Productivity and Performance Management, 72(3), 772-788. More information
Hedvall, L., Forslund, H., Mattsson, S. (2023). Exploring challenges in dimensioning safety buffers: an empirical study Journal of Manufacturing Technology Management, 34(9), 163-184. More information
Forslund, H., Mattsson, S. (2021). Strategies for achieving customer order flexibility – supplier perspective Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 396-413. More information

Konferensbidrag

Wikner, J. Forslund, H. Hedvall, L. Mattsson, S. Almgren, T. Carlsson, B. , ... Strålin A. (2023). Experiment som forskningsmetod – erfarenheter från företag och forskare. Bromma: Logistikföreningen Plan, PLANS forsknings- och tillämpningskonferens 2023, 17-18 oktober 2023, Trollhättan, Sverige. More information
Forslund, H., Mattsson, S., Hedvall, L. (2020). Strategier för att uppnå kundorderflexibilitet – leverantörens perspektiv. Bromma: Logistikföreningen Plan, Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020, Stockholm, 21 oktober, 2020. More information
Forslund, H., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Varför uppstår gap i leverantörsflexibilitet?. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information

Övrigt

Forslund, H., Hedvall, L., Wikner, J., Mattsson, S. . Implementing adaptive dimensioning of safety buffers. More information