Marie Ernsth Bravell

Docent

Avdelningschef
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Filosofie doktor


Kontakt

E-post
Rum
Ga820
Telefon
+46 36-10 1312
Signatur/Kortnamn
ERMA
Schema
Ändra din information

I sitt avhandlingsarbete fokuserade Marie på de allra äldsta med syftet att bland annat ta reda på hur hälsa och socialt nätverk påverkar dagligt liv och hjälpmönster, samt hur vården och omsorgen fungerade för de här människorna det sista året. Marie har sedan disputationen fortsatt att studera äldreomsorg ur olika perspektiv men också olika typer av funktionell förmåga under åldrandet. Sedan 2011 arbetar hon också deltid som äldrestrateg i Jönköpings kommun, med syfte att genomföra fördjupad forskning inom strategiskt utvalda äldreområden och i samverkan med personal i äldreomsorgen. Hittills har forskningen till exempel berört hemsjukvårdens funktion ur olika perspektiv, anhörigstöd för äldre personer, äldreomsorgspersonalens erfarenheter av BPSD och läkemedelshantering, träning för äldre personer i SäBo.

Antologibidrag

Ågren, H. Alfredsson, M. Ernsth-Bravell, M. Westling, H. (2016). Rambeslut. Jönköping: Jönköpings kommun, socialtjänsten More information
Boström, M. Ekberg, K. Ernsth-Bravell, M. Ågren, H. (2016). Stärka tryggheten i flytt till särskilt boende. Jönköping: Jönköpings kommun, socialtjänsten More information
Ernsth Bravell, M. (2011). Gerontologi - vad är det?. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Ernsth Bravell, M. (2011). Vård i livets slutskede bland de allra äldsta.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Ernsth Bravell, M. (2011). Prevention.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Ernsth Bravell, M. (2011). Biologiskt åldrande.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Boström, M. Ernsth Bravell, M. (2011). Sexualitet och åldrande.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Ernsth Bravell, M. Ericsson, I. (2011). Geriatrik och psykogeriatrik.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Ernsth, M. Larsson, B. Malmberg, B. (2002). Evening and Night Patrols reduce Environmental Demands. Rapport / Åldrande och äldreomsorg i ett lokalt sammanhang. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Ernsth, M. Svensson, G. (2002). Respite Care. Rapport: Åldrande och äldreomsorg i ett lokalt sammanhang. Jönköping: Hälsohögskolan More information

Artikel

Aleksandra, J. Ingela, R. Ernsth-Bravell, M. Maria, N. Ann‐Charlotte, D. (2018). Becoming a guest in your own home. : Wiley-Blackwell More information
Lundgren, D. Ernsth-Bravell, M. Börjesson, U. Kåreholt, I. (2018). The association between psychosocial work environment and satisfaction with old age care among care recipients. : Sage Publications More information
Fauth, E. Schaefer, S. Zarit, S. Ernsth-Bravell, M. Johansson, B. (2017). Associations between Fine Motor Performance in Activities of Daily Living and Cognitive Ability in a Nondemented Sample of Older Adults. : Sage Publications More information
Ernsth Bravell, M. Finkel, D. Dahl Aslan, A. Reynolds, C. Hallgren, J. Pedersen, N. (2017). Motor functioning differentially predicts mortality in men and women. : Elsevier More information
Ernsth Bravell, M. (2017). Pain-related palliative care challenges in people with advanced dementia call for education and practice development in all care settings. : BMJ Publishing Group Ltd More information
Boström, M. Ernsth Bravell, M. Björklund, A. Sandberg, J. (2017). How older people perceive and experience sense of security when moving into and living in a nursing home. : Taylor & Francis More information
Lannering, C. Johansson, L. Ernsth-Bravell, M. (2017). The effect of a structured nutritional care programme in Swedish nursing homes. : Serdi More information
Lannering, C. Ernsth-Bravell, M. Johansson, L. (2017). Prevention of falls, malnutrition and pressure ulcers among older persons. : John Wiley & Sons More information
Sternäng, O. Reynolds, C. Finkel, D. Ernsth-Bravell, M. Pedersen, N. Dahl Aslan, A. (2016). Grip Strength and Cognitive Abilities. : Oxford University Press More information
Lundgren, D. Ernsth-Bravell, M. Kåreholt, I. (2016). Leadership and the psychosocial work environment in old age care. : John Wiley & Sons More information
Hallgren, J. Ernsth Bravell, M. Mölstad, S. Östgren, C. Midlöv, P. Dahl Aslan, A. (2016). Factors associated with increased hospitalisation risk among nursing home residents in Sweden. : Wiley-Blackwell More information
Finkel, D. Ernsth Bravell, M. Pedersen, N. (2016). Temporal dynamics of motor functioning and cognitive aging. More information
Fristedt, S. Kammerlind, A. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2016). Concurrent validity of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire. More information
Kammerlind, A. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2016). Prevalence of and factors related to mild and substantial dizziness in community-dwelling older adults. More information
Lannering, C. Ernsth Bravell, M. Midlöv, P. Östgren, C. Mölstad, S. (2016). Factors related to falls, weight-loss and pressure ulcers – more insight in risk assessment among nursing home residents. More information
Karlsson, C. Ernsth-Bravell, M. Ek, K. Johansson, L. Bergh, I. (2015). Reliability and face validity of the Abbey Pain Scale-SWE in Swedish dementia care practice. More information
Finkel, D. Ernsth Bravell, M. Pedersen, N. (2015). Sex differences in genetic and environmental influences on longitudinal change in functional ability in late adulthood. More information
Lundgren, D. Ernsth Bravell, M. Kåreholt, I. (2015). Municipal eldercare: Leadership differences in nursing homes and home help services. More information
Foebel, A. Zavala, C. Ernsth Bravell, M. Reynolds, C. Pedersen, N. (2015). Latent growth curve analysis. More information
Karlsson, C. Ernsth Bravell, M. Ek, K. Bergh, I. (2015). Home healthcare teams’ assessments of pain in care recipients living with dementia: a Swedish exploratory study. More information
Hallgren, J. Ernsth Bravell, M. Dahl Aslan, A. Josephson, I. (2015). In hospital we trust. More information
Sternäng, O. Reynolds, C. Finkel, D. Ernsth-Bravell, M. Pedersen, N. Dahl Aslan, A. (2014). Factors associated with grip strength decline in older adults. Oxford: Oxford University Press More information
Kammerlind, A. Fristedt, S. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2014). Test–retest reliability of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire among community-dwelling older adults. More information
Edberg, A. Ernsth Bravell, M. (2013). Kompetensen måste höjas på särskilda boenden för äldre. More information
Boström, M. Ernsth-Bravell, M. Lundgren, D. Björklund, A. (2013). Promoting sense of security in old-age care. More information
Sigurðardóttir, S. Ernsth Bravell, M. (2013). Older caregivers in Iceland. More information
Dahl, A. Fauth, E. Ernsth-Bravell, M. Hassing, L. Ram, N. Gerstorf, D. (2013). Body Mass Index, Change in Body Mass Index, and Survival in Old and Very Old Persons. More information
Karlsson, C. Sidenvall, B. Bergh, I. Ernsth Bravell, M. (2013). Certified nursing assistants' perception of pain in people with dementia: a hermeneutic enquiry in dementia care practice. Uk: More information
Bravell, M. Boström, M. (2013). Inflytande och delaktighet vid flytt till äldreboende. More information
Sundström, G. Ernsth Bravell, M. Johanson, L. Lundgren, D. (2012). Omsorgspanoramat. More information
Karlsson, C. Sidenvall, B. Bergh, I. Ernsth Bravell, M. (2012). Registered nurses' view of pain assessment among persons with dementia as consultant advisors. More information
Sigurdardottir, S. Sundström, G. Malmberg, B. Ernsth Bravell, M. (2012). Needs and care of older people living at home in Iceland. More information
Ernsth Bravell, M. Westerlind, B. Midlöv, P. Östgren, C. Borgquist, L. Lannering, C. Mölstad, S. (2010). How to assess frailty and the need for care? Report from the Study of Health and Drugs in the Elderly (SHADES) in community dwellings in Sweden.. More information
Ernsth Bravell, M. Malmberg, B. Berg, S. (2010). End of life care in the oldest old. More information
Ernsth Bravell, M. Berg, S. Malmberg, B. Sundström, G. (2009). Sooner or later?. More information
Ernsth Bravell, M. Berg, S. Malmberg, B. (2008). Health, functional capacity, formal care, and survival in the oldest old. More information
Malmberg, B. Ernsth, M. Larsson, B. Zarit, S. (2003). Angels of the Night. More information
Ernsth, M. (2000). Kostprojekt på Trädgårdens äldreboende. More information
Ernsth, M. (1998). Hjälp att sova. More information
Ernsth, M. (1998). Dag klockan tolv på natten. More information

Avhandling

Ernsth Bravell, M. (2007). Care Trajectories in the Oldest Old. Dissertation Series. School of Health Sciences. Jönköping: Hälsohögskolan More information

Bok

Ernsth Bravell, M. (2011). Äldre och åldrande.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information

Konferensbidrag

Fristedt, S. Ernsth-Bravell, M. Kammerlind, A. Fransson, E. (2018). Physical function factors associated with life-space mobility in later life. More information
Ernsth Bravell, M. Foebel, A. Pedersen, N. (2016). The importance of social network factors among older adults in need of regular care. The Gerontologist. More information
Ernsth Bravell, M. Jegermalm, M. Fransson, E. Zarit, S. (2016). Reciprocal patterns of support of very old people and their families. The Gerontologist. More information
Fristedt, S. Kammerlind, A. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2015). Validitet och reliabilitet för Life-Space Assessment (LSA) - ett instrument för bedömning av äldre personers mobilitet. More information
Kammerlind, A. Fristedt, S. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Life-Space Assessment Questionnaire among community-dwelling older adults. More information
Hallgren, J. Dahl Aslan, A. Ernsth-Bravell, M. Josephson, I. (2014). Older persons´ arguments for seeking hospital care while receiving home health care. More information
Hallgren, J. Dahl, A. Ernsth Bravell, M. Mölstad, S. Midlöv, P. Östgren, C. Malmberg, B. Josephson, I. (2013). Factors associated with a greater risk of hospitalization among nursing home residents. More information
Ernsth Bravell, M. (2012). The role of gender in the relationship between motor functioning and mortality. More information
Hallgren, J. Ernsth Bravell, M. Dahl, A. Östgren, C. Midlöv, P. Mölstad, S. (2012). Elderly living in institutions and their visits to acute care - Patterns; needs och habits?.. More information
Ernsth Bravell, M. (2011). ADL-function in late life. A matter of gender roles or objective function?. More information
Ernsth Bravell, M. (2011). Hur mår de äldre människorna som bor i särskilda boende för äldre - egentligen?. More information
Ernsth Bravell, M. (2010). Studies of the oldest old - troublesome yet necessary+. More information
Johannesson, S. Ernsth Bravell, M. (2010). Training in Gerontology - what is it good for?. More information
Ernsth Bravell, M. (2009). Self-reports of Activities of Daily Living: Their Correspondence with Performance-based Measures.. More information
Ernsth Bravell, M. (2008). Professional Development in Gerontology.. More information
Ernsth Bravell, M. Malmberg, B. (2007). The Last Year in Life. More information
Berg, S. Ernsth Bravell, M. Sundström, G. (2007). Predictors of institutionalization at the age of 70. More information
Ernsth Bravell, M. (2007). Last year in life of the oldest old.. More information
Ernsth Bravell, M. (2007). Institutionalization: Sooner or Later?. More information
Ernsth Bravell, M. (2006). Changes in Health, ADL and Use of Care in the Oldest Old.. More information
Ernsth Bravell, M. (2005). Resources and Help Patterns in the Oldest old Swedes.. More information
Ernsth Bravell, M. (2003). Bedömning av prevalens och risk att drabbas av trycksår av personer boende i särskilda boendeformer för äldre.. More information
Ernsth Bravell, M. (2002). Avlösningsvård ur flera perspektiv.. More information
Ernsth Bravell, M. (2002). Avlösningsvård ur flera perspektiv.. More information
Ernsth Bavell, M. (2001). Avlösningsvård-korttidsvård-växelvård.. More information
Ernsth Bravell, M. (2001). Är de äldre i riskzonen att utveckla trycksår?. More information
Ernsth Bravell, M. Larsson, B. (2000). En kartläggning av kvälls- och nattpatrullernas arbete i Jönköpings kommun.. More information
Ernsth Bravell, M. (2000). Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer för äldre.. More information
Malmberg, B. Gustafsson, G. Ernsth, M. (1998). Äldre mellan två stolar?. More information
Ernsth Bravell, M. Malmberg, B. Gustafsson, G. (1998). Vårdplanering av äldre personer vid utskrivning från sjukhus. More information
Ernsth, M. (1997). Vårdplanering- att överföra information. More information
Ernsth Bravell, M. (1997). Vårdplanering-att överföra information.. More information
Ernsth Bravell, M. (1997). Trycksår bland äldre inom särskilda boendeformer.. More information
Ernsth Bravell, M. Gustafsson, G. (1996). Att undvika trycksår på äldre da´r.. More information
Ernsth Bravell, M. Gustafsson, G. (1996). Trycksår bland äldre inom särskilda boendeformer.. More information

Rapport

Ernsth Bravell, M. Malmberg, B. (2004). Risk för trycksår?. Meddelandeserien. Jönköping: Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping More information
Malmberg, B. Ernsth, M. Svensson, G. (2002). "Då är det bara att ta nya tag". Anhörig 300. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Ernsth, M. (2001). Att äta i trädgården..... Rapport. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Ernsth, M. (2001). "Det ska inte bero på vem som jobbar.....". Äldreomsorg och äldrevård. : Luppens kunskapscentrum, Jönköping More information
Ernsth Bravell, M. Andersson, B. Svensson, G. Folke, G. (2001). Det lilla nära- utvärdering av verksamhet på Mjölkafållan och Öxnebacka äldreboende. Jönköping: Hälsohögskolan i Jönköping More information
Ernsth, M. Larsson, B. (2000). "Att bo kvar hemma". Rapport. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Ernsth, M. Malmberg, B. (1999). Färdigbehandlad - och sedan?. Rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Ernsth, M. Gustafsson, G. (1998). Kartläggning av avlösning och växelvård. Äldreuppdraget. : Socialstyrelsen, Stockholm More information
Ernsth, M. Malmberg, B. Gustafsson, G. (1997). Äldre mellan två stolar?. Rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B. Gustafsson, G. Ernsth, M. (1997). Några medicinska kvalitetsindikatorer i det särskilda boendet för äldre i Jönköpings län 1996. Rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B. Gustafsson, G. Ernsth, M. (1997). Medicinska kvalitetsindikatorer i det särskilda boendet för äldre i Jönköpings län 1996. Rapport. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Gustafsson, G. Ernsth, M. (1996). Förekomst och behandling av trycksår. ÄDEL 50. : Socialstyrelsen, Stockholm More information

Övrigt

Lannering, C. Ernsth-Bravell, M. Andersson, A. Johansson, L. (). Effects of a preventive care process for prevention of malnutrition, falls and pressure ulcers among older people living in Swedish nursing homes. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information