Helena Engkvist

Forskningskoordinator
Universitetsadjunkt
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc514
Telefon
Signatur/Kortnamn
ENGHEL
Schema
Ändra din information