Ulrika Börjesson

Universitetslektor
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Doctor of Philosophy
Programansvarig socialt arbete
Tjänstledig

Ulrika arbetar som lektor i Socialt arbete vid Avdelningen för Beteendevetenskap och Socialt arbete. Hennes forskningsintressen berör kunskap och kompetens kopplat till praktik och teori i Socialt arbete. Fokusområden i aktuella forskningsprojekt är äldreomsorg samt omsorg om ensamkommande barn och unga.   

Artikel

Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U., Kåreholt, I. (2020). The association between psychosocial work environment and satisfaction with old age care among care recipients Journal of Applied Gerontology, 39(7), 785-794.
Börjesson, U., Söderqvist Forkby, Å. (2020). The concept of home – unaccompanied youths voices and experiences [Hem-begreppet. Ensamkommande ungas röster och erfarenheter] European Journal of Social Work, 23(3), 475-485.
Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U., Kåreholt, I. (2019). The impact of leadership and psychosocial work environment on recipient satisfaction in nursing homes and home care Gerontology and geriatric medicine, 5, 1-9.
Börjesson, U., Cedersund, E., Bengtsson, S. (2015). Reflection in action: implications for care work Reflective Practice, 16(2), 285-295.
Börjesson, U. (2014). From shadow to person: Exploring roles in participant observations in an eldercare context Qualitative Social Work, 13(3), 406-420.
Börjesson, U., Bengtsson, S., Cedersund, E. (2014). “You have to have a certain feeling for this work”: Exploring tacit knowledge in elder care SAGE Open, 4(2).

Doktorsavhandling

Börjesson, U. (2014). Everyday Knowledge in Elder Care: An Ethnographic Study of Care Work (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences).

Konferensbidrag

Wilinska, M., Börjesson, U. (2007). Informal caregivers and the social quality of their lives: a macro level analysis of Germany, Sweden and United Kingdom. ECSR and TransEurope Conference on GLOBALIZATION, SOCIAL INEQUALITY AND THE LIFE COURSE, 1-2 September, Groningen, The Netherlands.
Wilinska, M., Börjesson, U. (2007). Refugees - homelessness at the global level: A challenge for social work?. Vi och de – hur länge? Integration – en utmaning för socionomutbildningen :Nordiska Socialhögskolekommitténs 22 konferens, 16-18 augusti, 2007.

Övrigt

Lundgren, D., Ernsth-Bravell, M., Börjesson, U., Kåreholt, I. . Changes in perceived psychosocial work environment in old age carefrom 2007 to 2015.