Cecilia Bjursell

Tillförordnad Vd

Centrumledare för Encell
Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation

Centrumledare

ENCELL , Högskolan för lärande och kommunikation

Ekonomie Doktor


Forskning

Cecilia Bjursell, ekon.dr, är verksam som centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I sin forskning intresserar sig Bjursell för organisering, lärande, metaforer, organisationsetnografier samt narrativa ansatser i olika empiriska sammanhang. Tidigare studier har handlat om integrationsprocesser i företagsfusioner samt kvinnors företagande i familjeföretag.

Pågående projekt rör berättelser och äldres lärande, lärande mellan generationer, knowledge management i teknikföretag, kvalitetsarbete i vuxenutbildning samt utveckling av meritportföljer för samverkan mellan lärosäten och omvärlden. Bjursell har erhållit ett flertal utmärkelser för sin forskning.

Biografi

Cecilia Bjursell erhöll en fil. kand. i psykologi med inriktning på arbetspsykologi och en fil. mag. i företagsekonomi med inriktning ekonomistyrning (samt civilekonom) vid Lunds universitet. 2007 disputerade hon i företagsekonomi vid Linköpings universitet med inriktning på integrationsprocessen i företagsfusioner.

Bjursell har närmast arbetat på Internationella handelshögskolan i Jönköping, både med forskning och praktiska utvecklingsprojekt. Hon har dessutom mångårig erfarenhet från undervisning och har varit programansvarig för de företagsekonomiska programmen på Handelshögskolan. Som centrumledare är samverkan med omvärlden en central del av uppdraget och Bjursell ingår i ett flertal styrelser, råd och nätverk.

Antologibidrag

Bjursell, C. (2017). Transformative leadership. : Routledge More information
Bjursell, C. (2017). Äldre medarbetares kompetensutveckling. Lund: Studentlitteratur AB More information
Bjursell, C. Boström, A. (2017). Generation, relationer mellan generationer, generationspolicy. : Universität Konstanz More information
Bjursell, C. Raudberget, D. (2017). Organisering för kunskap och lärande. Lund: Studentlitteratur AB More information
Bjursell, C. Nordvall, H. (2016). Inledning. Folkbildningsrådet utvärderar. Stockholm: Folkbildningsrådet More information
Bjursell, C. (2016). Kvalitetsarbete i folkbildning. Stockholm: Folkuniversitetet More information
Bjursell, C. (2015). Metaphors in Communication of Scholarly Work. : Edward Elgar Publishing More information
Bjursell, C. (2015). The Critical Role of Language in Changing Culture. Oxford: Rossi Smith Academic Publishing More information
Ramsten, A. Bjursell, C. Dobers, P. (2015). Meritvärde av samverkan. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan More information
Bjursell, C. (2012). Karriärtopp vid 96 går som en dans. Hestra: Isaberg Förlag More information
Bjursell, C. (2012). Ingen konst att jobba med konst. Hestra: Isaberg Förlag More information
Bjursell, C. (2012). Hon har tid för lärande. Hestra: Isaberg Förlag More information
Bjursell, C. Melin, L. (2012). Kvinnors berättelser om företagaridentitet. : SNS förlag More information
Bjursell, C. Bäckvall, L. (2012). Mediebilden av kompetenta arvtagerskor och drivna företagare. Stockholm: SNS förlag More information
Bjursell, C. Melin, L. (2011). Förebilder för kvinnor i familjeföretag. Stockholm: SNS Förlag More information
Bjursell, C. Melin, L. (2011). Two-Fold Succession in a Family Business Matriarchy. London: Gower Publishers More information

Artikel

Bjursell, C. Engström, A. (2018). A Lewinian approach to managing barriers to university–industry collaboration. : Springer More information
Bjursell, C. Nystedt, P. Björklund, A. Sternäng, O. (2017). Education level explains participation in work and education later in life. : Taylor & Francis More information
Bjursell, C. (2016). When theories become practice—a metaphorical analysis of adult-education school-leaders’ talk. More information
Bjursell, C. (2015). Organizing for Intergenerational Learning and Knowledge Sharing. More information
Raudberget, D. Bjursell, C. (2014). A3 reports for knowledge codification, transfer and creation in research and development organisations. More information
Bjursell, C. (2012). Forskning och vuxenutbildning i samverkan. Linköping: Fortbildningsavdelningen, Lärarhögskolan i Linköping More information
Bjursell, C. Bäckvall, L. (2011). Family business women in media discourse. UK: Emerald Group Publishing Limited More information
Bjursell, C. Melin, L. (2011). Proactive and reactive plots. More information
Bjursell, C. (2011). Cultural divergence in merging family businesses. : Elsevier More information

Artikel, forskningsöversikt

Björklund Carlstedt, A. Brushammar, G. Bjursell, C. Nystedt, P. Nilsson, G. (2018). A scoping review of the incentives for a prolonged work life after pensionable age and the importance of “bridge employment”. : IOS Press More information

Bok

Lüscher, K. Hoff, A. Viry, G. Widmer, E. Sánchez, M. Lamura, G. Renzi, M. Klimczuk, A. Salles Oliveira, P. Neményi, Á. Veress, E. Bjursell, C. Boström, A. Rapolienė, G. Mikulionienė, S. Oğlak, S. Canatan, A. Vujović, A. Svetelšek, A. Gavranović, N. Ivashchenko, O. Shipovskaya, V. Qing, L. Xiying, W. (2017). Generations, intergenerational relationships, generational policy. Konstanz: Universität Konstanz More information
Bjursell, C. Dobers, P. Ramsten, A. (2016). Samverkansskicklighet. Lund: Studentlitteratur AB More information
Bjursell, C. (2014). Sagor om mormor. : Nomen förlag/Books on demand More information

Konferensbidrag

Bjursell, C. (2018). A virtual study in higher education. INTED Proceedings. More information
Bjursell, C. Sjödahl, C. Hedegaard, J. (2017). From national policy to local policy. More information
Bjursell, C. Chaib, M. (2017). ICT supported competence development. More information
Bjursell, C. Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs for workplace inclusion and learning. More information
Bjursell, C. (2017). The voice of the village. More information
Bjursell, C. Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs - a way to inclusion and diversity at the workplace. More information
Almén, L. Bjursell, C. (2017). High school students access to digital tools in education. More information
Bjursell, C. Engström, A. (2016). Barriers to managing knowledge and learning in university. More information
Bjursell, C. (2016). Tales from the organization. More information
Bjursell, C. (2016). Prolonged working life - increased inequality?. More information
Bjursell, C. (2016). Keynote speech. More information
Bjursell, C. (2016). Older adults and the stories they tell. More information
Bjursell, C. (2015). Older adults’ motivation for continued participation in work and learning. More information
Bjursell, C. (2015). Collaborative authorship to engage in organizational knowledge sharing. Milan, Italy: EDUCatt - Ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica More information
Bjursell, C. Dobers, P. Ramsten, A. (2015). University and industry collaboration – Incentives for individual researchers. More information
Bjursell, C. Dobers, P. Ramsten, A. (2015). Samverkansskicklighet - en faktor för framstående forskning, för personlig och organisatorisk utveckling. More information
Bjursell, C. Dobers, P. Ramsten, A. (2015). University and industry collaboration – Incentives for individual researchers. More information
Enberg, C. Bjursell, C. (2014). Exploring circuits of knowledge through metaphors for knowledge integration. More information
Bjursell, C. (2014). Active ageing through work and learning. More information
Bjursell, C. (2013). Knowledge management technology supporting individual learning preferences. More information
Boström, A. Bjursell, C. Boberg, K. (2013). Learning through intergenerational meetings. More information
Bjursell, C. Chaib, C. (2013). Social Representations of Theory and Practice in VET. More information
Bjursell, C. (2011). Metaphors in research and a note on academic authorship. More information
Bjursell, C. Bäckvall, L. (2010). Family business women in media discourse. More information
Bjursell, C. Melin, L. (2010). Ethnography and co-interpretation. More information
Bjursell, C. Melin, L. (2010). To be or not to be in the family business?. More information
Larsson, A. Bjursell, C. (2009). Reflexivity through Introspection and Dialogue. More information
Bjursell, C. Melin, L. (2009). Unwinding organizational culture. More information
Bjursell, C. Larsson, A. (2009). Bridging Types and Frames in the Organizational (Inter)Act. More information
Bjursell, C. Bäckvall, L. (2009). Family business women in the media discourse. More information
Kokk, G. Bjursell, C. (2009). Metaphors as tools for social change. More information
Bjursell, C. (2009). Heterogeneous frames and homogenizing activity. More information
Bjursell, C. Brundin, E. Melin, L. Florin Samuelsson, E. (2009). The Circle of Trust. More information
Bjursell, C. Melin, L. (2008). Merging Two Family Businesses by Creating a New Ownership Logic. More information
Bjursell, C. Larsson, A. (2008). The yin and yang of organization. More information
Bjursell, C. (2008). Standing at the crossroads. More information
Bjursell, C. Brundin, E. Melin, L. Florin Samuelsson, E. (2008). The Circle of Trust. More information
Bjursell, C. (2007). An innovative organization or organi­zing innovatively after a merger?. More information
Bjursell, C. (2006). Managers understanding themselves as artifacts. More information

Rapport

Bjursell, C. Sjödahl, C. (2018). Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ikommuners styrdokument. Skolchefsinstitutet rapport. More information
Bjursell, C. Florin Sädbom, R. (2017). Strategiskt mentorskap. Encell rapport. Visby: Nomen förlag More information
Bjursell, C. Chaib, C. Falkner, C. Ludvigsson, A. (2015). Kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Encell rapport. Visby: Nomen förlag More information
Bjursell, C. (2015). Samverkanszoner. Encell rapport. Visby: Nomen More information
Bjursell, C. Bergeling, I. Bengtsson Sandberg, K. Hultman, S. Ebbesson, S. (2014). Ett aktivt åldrande: pensionärers syn på arbete och lärande. Encell rapport. Visby: Nomen förlag More information

Recension

Bjursell, C. (2017). Humboldt är död, länge leve Humboldt. More information
Bjursell, C. (2014). The social contract: Between the generations By Bjarne Hastrup. More information
Bjursell, C. (2012). Book Review: Mary Barrett and Ken Moores, Women in Family Business Leadership Roles. Daughters on the Stage. More information

Samlingsverk

(2014). Berättelser från Norsjöbygden. Jönköping: Storyweb Sweden More information
(2012). Leva hela livet. Hestra: Isaberg Förlag More information

Övrigt

Bjursell, C. (2013). Kartläggning av lärande mellan generationer och utvärdering av utbildningsaktiviteter i projektet Affärsnytta och sociala medier. More information
Bjursell, C. (2012). EMIL’s EY 2012 Programme of Events. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information