Therese Bielsten

Universitetslektor
Programansvarig Specialistsjuksköterskeutbildningen
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan