Nils-Eric Andersson

Tillförordnad Universitetslektor komponentteknologi , inriktning gjutning
Teknologie doktor
Programansvarig Material och tillverkning (magister)

Forskning

En del av forskningen rör möjligheten att med hjälp av rheogjutning kunna gjuta höghållfasta komponenter av aluminiumlegeringar. Genom att värmebehandla de gjutna komponenterna kan hög hållfasthet uppnås. Arbetet ska visa på vilka hållfasthetsnivåer som kan förväntas med rheogjutningsprocessen.

I det andra forskningsområdet studeras restspänningar i gjutna och värmebehandlade aluminium komponenter. För att kunna prediktera restspänningarna som uppkommer i en komponent under gjutnings- och värmebehandlingsprocessen så behövs pålitliga materialdata. Uppgiften består bl.a. i att mäta hur elastiska, plastiska och viskoplastiska materialegenskaper beror av temperaturen.

Biografi

Nils-Eric Andersson har läst civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik och Elektroteknik vid LiTH, och disputerade inom Konstruktionsmaterial, också på LiTH, under 2003. 2006 började han arbeta som forskningsingenjör vid Gjuteriföreningen (idag SWEREA SweCast) med gjutjärn, främst kompaktgrafitjärn. Sedan augusti 2007 arbetar han som universitetslektor vid avdelningen Maskinteknik/Komponentteknologi, inriktning gjutning inom JTH.

Artikel

Jarfors, A., Shashidhar, A., Yepur, H., Steggo, J., Andersson, N., Stolt, R. (2021). Build strategy and impact strength of slm produced maraging steel (1.2709) Metals, 11(1), 1-20. More information
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2021). Effect of Process Parameters on Distortion and Residual Stress in High-Pressure Die Cast AZ91D Components After Clean Blasting and Painting International Journal of metalcasting, 15(1), 241-258. More information
Salomonsson, K., Svoboda, A., Andersson, N., Jarfors, A. (2020). Modeling and Analysis of a Screw Fitting Assembly Process Involving a Cast Magnesium Component Frontiers in Materials, 7. More information
Eslami, M., Speranza, G., Fedel, M., Andersson, N., Deflorian, F., Omanovic, S., Zanella, C. (2019). Electropolymerization and possible corrosion protection effect of polypyrrole coatings on AA1050 (UNS A91050) in NaCl solutions Corrosion, 75(7), 745-755. More information
Dini, H., Svoboda, A., Andersson, N., Ghassemali, E., Lindgren, L., Jarfors, A. (2018). Optimization and validation of a dislocation density based constitutive model for as-cast Mg-9%Al-1%Zn Materials Science & Engineering: A, 710, 17-26. More information
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2018). Effect of process parameters on distortion and residual stress of high-pressure die-cast AZ91D components International Journal of metalcasting, 12(3), 487-497. More information
Zamani, M., Dini, H., Svoboda, A., Lindgren, L., Seifeddine, S., Andersson, N., Jarfors, A. (2017). A dislocation density based constitutive model for as-cast Al-Si alloys: Effect of temperature and microstructure International Journal of Mechanical Sciences, 121, 164-170. More information
Eslami, M., Fedel, M., Speranza, G., Deflorian, F., Andersson, N., Zanella, C. (2017). Study of selective deposition mechanism of cerium-based conversion coating on Rheo-HPDC aluminium-silicon alloys Electrochimica Acta, 255, 449-462. More information
Zhu, B., Fedel, M., Andersson, N., Leisner, P., Deflorian, F., Zanella, C. (2017). Effect of Si content and morphology on corrosion resistance of anodized cast Al-Si alloys Journal of the Electrochemical Society, 164(7), C435-C441. More information
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2016). Effect of Mg17Al12 Fraction on Mechanical Properties of Mg-9%Al-1%Zn Cast Alloy Metals, 6(10). More information
Wessén, M., Andersson, N., Granath, O. (2010). Effect of sodium modification on microstructure and mechanical properties of thick-walled AlSi6Cu2.5 rheocast component Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(9), 1643-1648. More information
Johansson, S., Zeng, X., Andersson, N., Peng, R. (2001). Measurement of average texture of cold-rolled aluminium sheet by electron back-scattering diffraction: a comparison with neutron diffraction Materials Science & Engineering: A, 315(1-2), 129-135. More information
Dini, H., Svoboda, A., Andersson, N., Ghassemali, E., Lindgren, L., Jarfors, A. . Dislocation Density Model for Flow Stress of AZ91D Magnesium Alloy-Effect of Temperature and Microstructure International journal of plasticity. More information
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. . Effect of Mg17Al12 content on mechanical properties of AZ91D cast alloy Scripta Materialia. More information

Konferensbidrag

Rico-Cortez, M., Andersson, N., Johansen, K. (2024). Exploring the Industrial Engineering Competences in the Changing Landscape of the New Industrial Revolution. 11th Swedish Production Symposium, SPS2024 Trollhattan 23 April 2024 through 26 April 2024. More information
Keller, C., Zetterlind, M., Andersson, N., Ghassemali, E. (2019). Online labs in engineering education: Challenges and opportunities. The 15th international CDIO conference, 25-27 June 2019, Aarhus, Denmark. More information
Dini, H., Svoboda, A., Andersson, N., Ghassemali, E., Lindgren, L., Jarfors, A. (2017). Modeling the Deformation Behavior of As-Cast AZ1D Including the Effect of The Cast Microstructure. The Twenty Third International Conference on Plasticity, Damage, and Fracture, January 3-9, 2017, Puerto Vallarta, Mexico. More information
Zhu, B., Fedel, M., Andersson, N., Leisner, P., Deflorian, F., Zanella, C. (2017). Influence of the Sr modification and post-treatment on corrosion resistance of oxide layer of cast Al-(low)Si alloys. Joint European Corrosion Congress 2017, EUROCORR 2017 and 20th International Corrosion Congress and Process Safety Congress 2017; Prague; Czech Republic; 3 - 7 September 2017. More information
Dini, H., Andersson, N., Ghassemali, E., Jarfors, A. (2015). Microstructural Scale Effects on Thermal Expansion Behaviour of Cast AZ91D. Hoboken: John Wiley & Sons, Magnesium Technology 2015 - TMS 2015. More information
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2014). Effects of microstructure on deformation behaviour of AZ91D cast alloy. TMS 2014. More information
Andersson, N., Johansson, S. (1999). Fatigue crack growth rate in thick plates of 7010. Beijing: Higher Education Press, TMS 2014. More information
Andersson, N., Johansson, S. (1998). Influence of recrystallisation on properties of AA7010 thick plate. TMS 2014. More information
Andersson, N., Zeng, X., Johansson, S. (1997). The influence of hot rolling on the variation of through thickness structure of AA7010 thick plates. Stockholm: Svenska fören. för materialteknik, TMS 2014. More information
Johansson, S., Andersson, N., Zeng, X. (1997). The variation of through thickness properties and structure of AA7010 thick plate. Warrendale, Pa.: TMS, cop., TMS 2014. More information

Övrigt

Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. . Effect of process parameters on distortion and residual stress in high pressure die cast AZ91D components after shot peening and painting. More information

Rapport

Andersson, N. (2002). High speed machine metallic structures NFFP-344 WE 2.2.. Linköping: Linköpings tekniska högskola More information
Andersson, N. (1998). Relationship between structure and properties of aluminium alloys used for construction of aircraft.. Linköping: Linköpings tekniska högskola More information