Helene Ahl

Professor företagsekonomi

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

ENCELL , Högskolan för lärande och kommunikation

Livslångt Lärande , Högskolan för lärande och kommunikation

Ekonomie doktor


Forskning

Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping där hon leder forskningsmiljön Livslångt lärande (www.encell.se).

Hennes forskningsprojekt inkluderar en kunskapsöversikt om motivation och vuxnas lärande, forskning om lärande i arbetslivet samt forskning inom genusteori och entreprenörskap (se www.emblaresearch.se). För närvarande leder hon ett forskningsprojekt om kvinnors företagande på landsbygden, ett annat om mödrar som startar eget, och ett tredje om integration av invandrade syrier i samarbete med McMaster University i Kanada. Hon är också Visiting Scholar vid Lancaster University i England. Hon undervisar i genus och organisering på personalprogrammet och i genuspedagogik för universitetslärare, samt handleder doktorander inom området.

Biografi

Helene Ahl, född 1958, tog sin civilekonomexamen och sin gymnasielärarexamen vid Lunds Universitet 1984. Hon flyttade sedan till USA där hon erhöll en MBA vid UCLA Anderson School of Management, Los Angeles.

Fram till 1996 arbetade Helene på olika företag i USA och i Sverige med marknadsföring, marknadsanalys, produktutveckling och internationell handel. År 2002 disputerade hon vid Jönköping International Business School. Hennes avhandling är en kritisk granskning av forskningstexter om kvinnors företagande ur ett genusteoretiskt perspektiv. Avhandlingen är dubbelt prisbelönt.

Antologibidrag

Berglund, K. Ahl, H. Pettersson, K. (2017). Tales of heroine entrepreneurs. Routledge companions. New York: Routledge More information
Ahl, H. (2017). Det nödvändiga jämställdhetsarbetet. Lund: Studentlitteratur AB More information
Ahl, H. (2017). Inledning. Lund: Studentlitteratur AB More information
Ahl, H. Sundin, E. (2013). Kvinnors företagande och genusordningen. Stockholm: SNS förlag More information
Ahl, H. (2012). Gender, organizations and entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing More information
Ahl, H. (2011). Politik för kvinnors företagande i Sverige och USA. Stockholm: SNS Förlag More information
Ahl, H. (2010). La teoría de la motivación como el poder disfrazado. Xàtiva: Ediciones del CREC More information
Ahl, H. (2010). La teoria de la motivació com el poder disfressat. Xàtiva: Edicions del Crec i Denes Editorial 2010 More information
Ahl, H. Czarniawska, B. (2010). Many words about tea. : Clemson University Digital Press More information
Ahl, H. (2008). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Sage library in business & management. Thoasand Oaks: Sage More information
Ahl, H. (2008). Internationell forskning. VINNOVA rapport VR. Stockholm: Vinnova More information
Ahl, H. (2008). The problematic relationship between social capital theory and gender research. Copenhagen: Copenhagen Business School Press More information
Ahl, H. (2008). Motivation theory as power in disguise. London: Routledge More information
Ahl, H. (2007). The construction of the adult learner in motivation theory. Kasvatusalan tutkimuksia. Turku: Finnish Educational Research Association More information
Ahl, H. (2007). A Foucauldian framework for discourse analysis. Cheltenham: Edward Elgar More information
Ahl, H. (2007). Gender stereotypes. London: Sage More information
Ahl, H. (2006). Women and humanities. Cheltenham: Edward Elgar More information
Ahl, H. (2004). Företagandets särskilda nytta. Lund: Academia Adacta More information
Ahl, H. (2002). The construction of the female entrepreneur as the other. Management, organizations and society. London: Routledge More information
Ahl, H. (1997). Looking for the true woman. : School of Education and Communication at Jönköping University More information

Artikel

Pettersson, K. Ahl, H. Berglund, K. Tillmar, M. (2017). In the name of women? Feminist readings of policies for women's entrepreneurship in Scandinavia. : Elsevier More information
Ahl, H. Hedegaard, J. Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia. : Adult Learning Australia Inc. More information
Henry, C. Foss, L. Ahl, H. (2016). Gender and entrepreneurship research. More information
Ahl, H. Berglund, K. Pettersson, K. Tillmar, M. (2016). From feminism to FemInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state. More information
Ahl, H. Nelson, T. (2015). How policy positions women entrepreneurs: A comparative analysis of state discourse in Sweden and the United States. More information
Hedegaard, J. Ahl, H. Rovio-Johansson, A. Siouta, E. (2014). Gendered communicative construction of patients in consultation settings. More information
Hedegaard, J. Ahl, H. (2013). The gender subtext of new public management-based work practices in Swedish health care. More information
Ahl, H. Marlow, S. (2012). Exploring the dynamics of gender, feminism and entrepreneurship. More information
Ahl, H. Nelson, T. (2010). Moving forward: Institutional perspectives on gender and entrepreneurship. More information
Ahl, H. (2007). Motivationsteori som verktyg för styrning och kontroll. More information
Ahl, H. (2007). Oavsiktliga lektioner i kön. More information
Ahl, H. (2007). Sex business in the toy store. More information
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education. More information
Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. More information
Ahl, H. (2003). The making of the female entrepreneur. More information

Avhandling

Ahl, H. (2002). The Making of the Female Entrepreneur. JIBS Dissertation Series. Jönköping: Internationella Handelshögskolan More information

Bok

Ahl, H. (2004). The scientific reproduction of gender inequality. Stockholm: Liber More information
Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas lärande. Forskning i fokus. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling More information

Konferensbidrag

Ahl, H. Hedegaard, J. Golding, B. (2017). The Nordic translation of “Men’s Shed”, a gendered model for adult learning. More information
Ahl, H. Hedegaard, J. Golding, B. (2017). How the idea of a Men’s Shed travels to Scandinavia. More information
Ahl, H. Berglund, K. Pettersson, K. Tillmar, M. (2017). Women’s entrepreneurship in rural areas. More information
Ahl, H. Berglund, K. Pettersson, K. Sköld, B. Tillmar, M. (2017). Entrepreneurship in rural areas. More information
Ahl, H. Marlow, S. (2017). Gendering entrepreneurship. More information
Ahl, H. Marlow, S. (2017). Postfeminist times. More information
Ahl, H. Marlow, S. (2017). Can sisters do it for themselves? Critiquing the possibilities of entrepreneurship through a postfeminist perspective. : Academy of Management More information
Henry, H. Orser, B. Coleman, S. Foss, L. Ahl, H. Berglund, K. Braun, P. de Bruin, A. Diaz-Garcia, C. Gawell, M. Lawton Smith, H. Lewis, K. McGowan, P. Niziku, D. Pettersson, K. Sheikh, S. Tillmar, M. Welter, F. Yousafzai, S. (2016). Women’s entrepreneurship policy. More information
Ahl, H. Marlow, S. (2016). Entrepreneurship and the postfeminist turn. More information
Ahl, H. (2016). Entrepreneurship and Gender. More information
Tillmar, M. Ahl, H. (2015). Translating feminism in the neoliberal era: Comparing differing Context. More information
Ahl, H. Tillmar, M. (2015). Swedish welfare state retrenchment and the call for women’s entrepreneurship to fill the void. More information
Foss, L. Henry, C. Ahl, H. (2014). Review of Policy and Practice Implications in Gender and Entrepreneurship Research. More information
Ahl, H. Berglund, K. Pettersson, K. Tillmar, M. (2014). Can governments support both women and entrepreneurship?  . More information
Ahl, H. Berglund, K. Pettersson, K. Tillmar, M. (2014). Is institutional support for women’s entrepreneurship feminist?. More information
Henry, C. Foss, L. Ahl, H. (2013). A Minority Report? Reviewing the research on women’s science & technology entrepreneurship. More information
Ahl, H. Berglund, K. Pettersson, K. Tillmar, M. (2013). Entrepreneurship for Equality?. More information
Henry, C. Foss, L. Ahl, H. (2013). Parallel Lines? A Thirty-Year Review of Methodological Approaches in Gender and Entrepreneurship Research. More information
Ahl, H. Berglund, K. Pettersson, K. Tillmar, M. (2012). Will business ownership support gender equality?. Göteborg: More information
Ahl, H. (2012). Comparing entrepreneurship policy in different welfare state regimes: lessons from a gender perspective. More information
Ahl, H. Nelson, T. (2012). Contextualizing women’s entrepreneurship: How discourses on gender, public policy and welfare state regimes position women entrepreneurs. More information
Hedegaard, J. Ahl, H. (2012). The gender subtext of public health care innovation: the case of implementing Clinical Microsystems in Sweden. More information
Ahl, H. Marlow, S. (2011). Recognising the inter-sectionality between feminist theory and entrepreneurship: advancing debate and escaping the dead end. More information
Ahl, H. (2011). Women’s enterprise – a boost or a detriment to the Scandinavian welfare system?. More information
Ahl, H. (2011). Do policies for women's entrepreneurship support or challenge gender inequalities?. More information
Ahl, H. Bjursell, C. (2011). Conceptualizing entrepreneurship as creative space . More information
Ahl, H. Nelson, T. (2011). Welfare Systems and Policies for Women’s Entrepreneurship in Sweden and the United States. More information
Ahl, H. Marlow, S. (2010). Analysing women's entrepreneurship from an institutional perspective. More information
Ahl, H. Nelson, T. (2010). The case for an instituional perspective on women's entrepreneurship. More information
Boström, A. Chaib, M. Ahl, H. Chaib, C. Bergmo Prvulovic, I. Petersson, R. (2010). Universities Regional Engagement in Regional settings in Sweden. More information
Boström, A. Ahl, H. Bergmo Prvulovic, I. Chaib, C. Chaib, M. Petersson, R. (2009). Universities’ regional engagement in regional settings in Sweden. More information
Hedegaard, J. Ahl, H. (2009). Microsystem theory - a paradgimatic change in health care?. More information
Ahl, H. Berglund, K. (2008). The introduction of entrepreneurship in contemporary Swedish education policy: Ugly duckling or beautiful swan?. More information
Ahl, H. (2008). Is motivation  theory power in disguise?. More information
Ahl, H. (2007). Lessons on gender. More information
Ahl, H. (2007). How an entrepreneurship teaching case constructs gender and how students learn other things than intended. More information
Ahl, H. (2007). The desperate search for a difference in gender research. More information
Ahl, H. (2007). Lessons on gender. More information
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education. More information
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education. More information
Ahl, H. (2006). Narrating the entrepreneur in an entrepreneurship teaching case. More information
Ahl, H. (2005). Learning in an inter-organizational project. More information
Ahl, H. (2005). Motivation and adult education. More information
Ahl, H. (2004). Interorganizational learning. More information
Ahl, H. (2004). A narrative analysis of gender in entrepreneurship stories. More information
Ahl, H. (2003). The scientific reproduction of gender inequality in entrepreneurship texts. More information
Ahl, H. (2003). Can women join the new elites?. More information
Ahl, H. (2003). Ways to study the text of entrepreneurship. More information
Ahl, H. (2002). Constructing the female entrepreneur. More information
Ahl, H. Florin Samuelsson, E. (2001). Testing networking strategies for nascent women entrepreneurs. More information
Ahl, H. (2001). A rhetorical analysis of research articles on women's entrepreneurship. More information
Ahl, H. (2001). Testing empowerment as a way of building networks among women entrepreneurs. More information
Ahl, H. (2000). Constructing the female entrepreneur as the other. More information
Ahl, H. Samuelsson, E. (1999). The pricing of an entrepreneurs: An identity construction dilemma. More information
Ahl, H. Florin Samuelsson, E. (1999). Walking a tightrope. San Diego: University of San Diego More information
Ahl, H. (1998). The desperate sesarch for a difference: an instituional perspective on resesarch on female entrepreneurship. More information
Ahl, H. (1997). Entrepreneurship research with a gender perspective. More information

Rapport

Ahl, H. (2003). Ställde vi oss jämnt?. : Jönköping: Jordbruksverket More information
Ahl, H. Florin Samuelsson, E. (2000). Networking through empowerment and empowerment through networking. JIBS Research Reports. Jönköping: Jönköping International Business School More information
Ahl, H. Samuelsson, E. (1999). Företagsnätet Empag. : Jönköping International Business School More information
Brundin, E. Estéen, J. Ahl, H. Wigren, C. (1997). Högteknologiska företag i Jönköpings kommun. : Jönköping International Business School More information

Recension

Ahl, H. (2006). Women and entrepreneurship. More information

Samlingsverk

(2017). HR. Lund: Studentlitteratur AB More information
(2010). Special Issue: Institutional perspectives on gender and entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship. : Emerald More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information