Birgitta Ander

Universitetslektor
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie doktor i socialt arbete
Socionom

Kontakt

Rum
Gc415
Signatur/Kortnamn
ABIR
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

 

Birgitta Ander är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Birgitta är lektor i socialt arbete och undervisar vid socionomutbildningen på Hälsohögskolan, Jönköping University och är del av SALVE (Social challenges, Actors and Living conditions research Venue)
Birgitta har en mångårig erfarenhet från kommunalt socialt arbete, främst av uppsökande och förebyggande ungdomsarbete. Birgittas intresseområden inkluderar också ungdomars bruk av alkohol och droger, samhällsarbete, socialpolitik och internationella aspekter på socialt arbetet
Birgitta disputerade 2017 med avhandlingen ”Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka?
I avhandlingen undersöktes tidig debut i användning av tobak, i att dricka alkohol, i berusningsdrickande och i bruk av cannabis för 13–14 åriga ungdomar. Vidare undersöker avhandlingen platsens och rummets betydelse för festen och berusningsdrickande bland 15-åringar. Delar av avhandlingen bygger på material från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Adolescence (LoRDIA)
Huvudhandledare var professor Arne Gerdner och biträdande handledare var professor Disa Bergnehr och docent Eleonor Fransson, Hälsohögskolan.  
Birgittas forskningsområden inkluderar, förebyggande och uppsökande ungdomsarbete, alkohol- och drog-preventivt arbete och utvärderingar.

Nuvarande forskningsinriktning inkluderar bland annat följande projekt

Munhälsa och tandvård hos unga vid särskilda ungdomshem, ett tre-årigt forskningsprojekt finansierat av SiS (Statens Institutionsstyrlse)

COVIDung- Ungdomars psykiska och (o)hälsa i tider av kris i samverkan med Högskolan Väst

Utvärdering och följeforskning - RF-SISU Småland

Antologibidrag

Ander, B. (2012). Komplement alternativ eller avantgarde: kvinnojourerna och civilsamhället. In: Björn Jonsson (Ed.), Slutrapport - Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid Kvinnojouren i Jönköping (pp. 61 -76). Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
Ander, B., Åhnby, U. (2011). Framtidsverkstad som resurs för volontärarbete vid kvinnojour. In: Lars Rönnmark (Ed.), Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete (pp. 103 -105). Borås: Högskolan i Borås
Ander, B. (2005). Att komma för tidigt: förebyggande ungdomsarbete. In: Möten i mellanrummet: socialt förebyggande arbete med ungdomar (pp. 13 -23). Stockholm: Gothia

Artikel

Kapetanovic, S., Gurdal, S., Ander, B., Sorbring, E. (2021). Reported changes in adolescent psychosocial functioning during the COVID-19 outbreak Adolescents, 1(1), 10-20.
Ander, B., Wilińska, M. (2020). “We are not like those who/…/sit in the woods and drink”: The making of drinking spaces by youth Qualitative Social Work, 19(3), 424-439.
Ander, B., Fransson, E., Bergnéhr, D., Gerdner, A. (2020). Onset of substance use among early adolescents in Sweden Journal of Social Work Practice in The Addictions, 20(2), 105-121.
Ander, B., Abrahamsson, A., Gerdner, A. (2015). Changing arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32(4), 427-442.

Doktorsavhandling

Ander, B. (2018). Ungdomars berusningsdrickande – Vem, var och med vilka? (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare).

Konferensbidrag

Ander, B. (2015). “I drink with my girlfriends and then it's different because you can talk and relax”. Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research.
Ander, B. (2014). Shift in arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns. Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly 2014, Stockholm 30-31/8 2014.
Ander, B. (2012). The importance of different arenas and networks for youth binge drinking and the use of illicit drugs.. Gender and sexualities: revisioning drug and alcohol research, Aarhus University, Denmark - October 10-12, 2012.

Rapport

Ander, B. (2012). Implementering av en lokal uppföljningsmodell, LOKE - en utvärdering. Jönköping: Regionförbundet, Jönköpings län, kommunal utveckling

Samlingsverk

Övrigt

Ander, B., Bergnéhr, D., Fransson, E., Gerdner, A. . Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkenness.