Karin Enskär

Professor omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Docent


Medicine doktor


Kontakt

Rum
Ga604
Telefon
+46 36-10 1237
Signatur/Kortnamn
ENKA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Karin Enskär är sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning till barnsjuksköterska.  Hon arbetade först som barnsjuksköterska på barncanceravdelningen vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och sedan vid Barn och ungdoms medicinska kliniken vid Ryhovs sjukhus i Jönköping. Hennes doktorsavhandling, från Linköpings universitet 1997, beskriver livssituationen hos barn och ungdomar med cancer och deras föräldrar.

Efter disputation arbetade hon ca 5 år som klinisk lektor vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping samt vid Barn och ungdoms medicinska kliniken vid Ryhovs sjukhus i Jönköping. Sedan 2002 har hon varit anställd som lektor och sedan docent (2007) vid Hälsohögskolan i Jönköping. Hon tillträdde som professor i omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping i augusti 2011.

De senaste 15 åren har hennes forskning huvudsakligen berört olika aspekter av omvårdnad av barn och deras familjer. Framför allt har forskningen fokuserat barn med cancer och vid andra långvariga ohälsotillstånd. Tillsammans med ett antal kollegor och doktorander, har hon också bedrivit forskningsprojekt som berör smärta och smärtbehandling till barn samt barn- och skolhälsovård. Hon är aktiv som handledare till flera doktorander och har fått ett flertal artiklar publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter. Hon är ofta anlitad som granskare i betygsnämnder, sakkunniguppdrag, granskning av manuskript för tidskrifter och av andra forskares ansökningar. Hon har också, i samverkan med Barncancerfonden byggt upp en nationell utbildning för sjuksköterskor inom barncancerverksamhet.

Antologibidrag

Darcy, L., Björk, M., Granlund, M., Enskär, K. (2017). ICF applications in health care for children with cancer in Sweden. In: S. Castro & O. Palikara (Ed.), An emerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability (pp. 178 -186). London: Routledge More information
Golsäter, M., Enskär, K. (2012). Elevcentrerade hälsosamtal med hjälp av ett strukturerat hälsoverktyg. In: Clausson, E & Morberg, S (Ed.), Skolsköterskans hälsofrämjande arbete (pp. 153 -172). Lund: Studentlitteratur More information
Enskär, K., Golsäter, M. (2009). Från barndom till ungdom: den växande människans omvårdnadsbehov. In: Friberg, F & Öhnén, J (Ed.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (pp. 109 -145). Lund: Studentlitteratur More information
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2007). Protecting Professional Cool: A Grounded Theory of Multicultural Pediatric Nursing. In: The Grounded Theory Seminar Reader (pp. 383 -399). Mill Valley, Calif.: Sociology Press More information
Mogotlane, S., Enskär, K. (2005). Principles and standards of care of sick children in hospital. In: Juta's Manual of Nursing, volume 4 Medical Surgical Nursing: Part 1: Cross-System (pp. 2 -1). Lansdowne, Cape Town: Juta More information

Artikel

Darcy, L., Enskär, K., Björk, M. (2019). Young children's experiences of living an everyday life with cancer – A three year interview study European Journal of Oncology Nursing, 39, 1-9. More information
Olsson, M., Enskär, K., Steineck, G., Wilderäng, U., Jarfelt, M. (2018). Self-Perceived physical attractiveness in relation to scars among adolescent and young adult cancer survivors: A population-based study Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 7(3), 358-366. More information
Olsson, M., Steineck, G., Enskär, K., Wilderäng, U., Jarfelt, M. (2018). Sexual function in adolescent and young adult cancer survivors - a population-based study Journal of cancer survivorship, 12(4), 450-459. More information
Herngren, B., Stenmarker, M., Enskär, K., Hägglund, G. (2018). Outcomes after slipped capital femoral epiphysis: a population-based study with three-year follow-up. Journal of Children's Orthopaedics, 12(5), 434-443. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36. More information
Knutsson, S., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). Nurses' experiences of what constitutes the encounter with children visiting a sick parent at an adult ICU Intensive & Critical Care Nursing, 39, 9-17. More information
Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B., Golsäter, M. (2017). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches Nordic journal of nursing research, 37(2), 61-69. More information
Golsäter, M., Enskär, K., Knutsson, S. (2017). Contributing to making the school a safe place for the child: School nurses’ perceptions of their assignment when caring for children having parents with serious physical illness Nursing Open, 4(4), 267-273. More information
Harder, M., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). Nurses’ use of pliable and directed strategies when encountering children in child and school healthcare Journal of Child Health Care, 21(1), 55-64. More information
Wu, X., Enskär, K., Pua, L., Heng, D., Wang, W. (2017). Clinical nurse leaders’ and academics’ perspectives on clinical assessment of final-year nursing students: a qualitative study Nursing and Health Sciences, 19(3), 287-293. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16. More information
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters European Journal for Person Centered Healthcare, 5(1). More information
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196. More information
Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K., Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients European Journal of Oncology Nursing, 25, 33-39. More information
Huus, K., Ngoc, L., Dam, K., Ljusegren, G., Enskär, K., Gimbler Berglund, I. (2016). Caring for children in pain: a Vietnamese perspective Annals of Nursing and Practice, 3(7). More information
Pergert, P., Af Sandeberg, M., Andersson, N., Márky, I., Enskär, K. (2016). Confidence and authority through new knowledge: An evaluation of the national educational programme in paediatric oncology nursing in Sweden Nurse Education Today, 38, 68-73. More information
Wu, X., Enskär, K., Pua, L., Heng, D., Wang, W. (2016). Development and psychometric testing of Holistic Clinical Assessment Tool (HCAT) for undergraduate nursing students BMC Medical Education, 16, 1-9. More information
Björkman, B., Enskär, K., Nilsson, S. (2016). Children's and parents' perceptions of care during the peri-radiographic process when the child is seen for a suspected fracture Radiography, 22(1), 71-76. More information
Golsäter, M., Norlin, Å., Nilsson, H., Enskär, K. (2016). School nurses’ health dialogues with pupils regarding food habits Nordic journal of nursing research, 36(3), 136-141. More information
Karlsson, K., Dalheim Englund, A., Enskär, K., Nyström, M., Rydström, I. (2016). Experiencing support during needle-related medical procedures: a hermeneutic study with young children (3–7 years) Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 31(6), 667-677. More information
Karlsson, K., Rydström, I., Nyström, M., Enskär, K., Dalheim Englund, A. (2016). Consequences of needle-related medical procedures: A hermeneutic study with young children (3–7 years) Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 31(2), e109-e118. More information
Darcy, L., Björk, M., Knutsson, S., Granlund, M., Enskär, K. (2016). Following young children's health and functioning in everyday life through their cancer trajectory Journal of Pediatric Oncology Nursing, 33(3), 173-189. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Björk, O., Enskär, K., Andrews, T. (2016). Resourcing: An approach used by foreign-born parents struggling on in childhood cancer care European Journal of Oncology Nursing, 23, 1-7. More information
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Faresjö, M., Björkman, B. (2016). Perioperative and anesthesia guidelines for children with autism: A nationwide survey from Sweden Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(6), 457-464. More information
Wu, X., Enskär, K., Heng, D., Pua, L., Wang, W. (2016). The perspectives of preceptors regarding clinical assessment for undergraduate nursing students International Nursing Review, 63(3), 473-481. More information
Einberg, E., Nygren, J., Svedberg, P., Enskär, K. (2016). 'Through my eyes': Health-promoting factors described by photographs taken by children with experience of cancer treatment Child Care Health and Development, 42(1), 76-86. More information
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K. (2016). Children's experiences about a structured assessment of health-related quality of life during a patient encounter Child Care Health and Development, 42(3), 424-432. More information
Petersson, C., Huus, K., Enskär, K., Hanberger, L., Samulesson, U., Åkesson, K. (2016). Impact of type 1 diabetes on health-related quality of life among 8–18-year-old children , 39(4), 245-255. More information
Svedberg, P., Einberg, E., Wärnestål, P., Stigmar, J., Castor, A., Enskär, K., Nygren, J. (2016). Support from healthcare services during transition to adulthood – Experiences of young adult survivors of pediatric cancer European Journal of Oncology Nursing, 21, 105-112. More information
Wu, X., Wang, W., Pua, L., Heng, D., Enskär, K. (2015). Undergraduate nursing students' perspectives on clinical assessment at transition to practice Contemporary Nurse: health care across the lifespan, 51(2-3), 272-285. More information
Golsäter, M., Fast, A., Bergman-Lind, S., Enskär, K. (2015). School nurses' health dialogues with pupils about physical activity British Journal of School Nursing, 10(7), 330-336. More information
Olsson, M., Jarfelt, M., Pergert, P., Enskär, K. (2015). Experiences of teenagers and young adults treated for cancer in Sweden European Journal of Oncology Nursing, 19(5), 575-581. More information
Einberg, E., Svedberg, P., Enskär, K., Nygren, J. (2015). Friendship Relations From the Perspective of Children With Experience of Cancer Treatment: A Focus Group Study With a Salutogenic Approach Journal of Pediatric Oncology Nursing, 32(3), 153-164. More information
Enskär, K., Huus, K., Björk, M., Granlund, M., Darcy, L., Knutsson, S. (2015). An analytic review of clinical implications from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 30(4), 550-559. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168. More information
Darcy, L., Enskär, K., Granlund, M., Simeonsson, R., Petersson, C., Björk, M. (2015). Health and functioning in the everyday lives of young children with cancer: documenting with the International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth (ICF-CY). Child Care Health and Development, 41(3), 475-482. More information
Björkman, B., Golsäter, M., Enskär, K. (2014). Children's Anxiety, Pain, and Distress Related to the Perception of Care While Undergoing an Acute Radiographic Examination Journal of Radiology Nursing, 33(2), 69-78. More information
Darcy, L., Björk, M., Enskär, K., Knutsson, S. (2014). The process of striving for an ordinary, everyday life, in young children living with cancer, at six months and one year post diagnosis European Journal of Oncology Nursing, 18(6), 605-612. More information
Karlsson, K., Rydström, I., Enskär, K., Englund, A. (2014). Nurses' perspectives on supporting children during needle-related medical procedures International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9(23063). More information
Darcy, L., Knutsson, S., Huus, K., Enskär, K. (2014). The everyday life of the young child shortly after receiving a cancer diagnosis, from both children's and parent's perspectives Cancer Nursing, 37(6), 445-456. More information
Golsäter, M., Enskär, K., Harder, M. (2014). Nurses' encounters with children in child and school health care: negotiated guidance within a given frame Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(3), 591-599. More information
Jenholt Nolbris, M., Enskär, K., Hellström, A. (2014). Grief related to the experience of being the sibling of a child with cancer Cancer Nursing, 37(5), E1-E7. More information
Björkman, B., Golsäter, M., Simeonson, R., Enskär, K. (2013). Will it Hurt? Verbal Interaction between Child and Radiographer during Radiographic Examination Journal of Pediatric Nursing, 28(6), e10-e18. More information
Kästel, A., Enskär, K. (2013). Family participation in childhood cancer care Journal of Nursing Education and Practice, 4(3), 112-123. More information
Petersson, C., Simeonsson, R., Enskär, K., Huus, K. (2013). Comparing children's self-report instruments for health-related quality of life using the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) Health and Quality of Life Outcomes, 11(1), 1-10. More information
Nilsson, S., Enskär, K., Hallqvist, C., Kokinsky, E. (2013). Active and Passive Distraction in Children Undergoing Wound Dressings Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 28(2), 158-166. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Simeonsson, R., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2013). Psychosocial health information in free text notes of Swedish children's health records Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(3), 616-623. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Björk, O., Enskär, K., Andrews, T. (2012). Protecting family interests: an interview study with foreign-born parents struggling on in childhood cancer care International journal of pediatrics, 2012(681301). More information
Huus, K., Castor, M., Rosander Ek, C., Enskär, K. (2012). Hur syskon påverkas av att ha en bror eller syster med diabetes - ett föräldraperspektiv Vård i Norden, 32(2), 41-45. More information
Enskär, K., Ankarcrona, E., Jörgense, A., Huus, K. (2012). Undocumented refugee children in Swedish healthcare: Nurses' knowledge concerning regulations and their attitudes about the care Vård i Norden, 32(1), 44-47. More information
Enskär, K. (2012). Being an expert nurse in pediatric oncology care: nurses' descriptions in narratives Journal of Pediatric Oncology Nursing, 29(3), 151-60. More information
Björkman, B., Almqvist, L., Sigstedt, B., Enskär, K. (2012). Children's experience of going through an acute radiographic examination. Radiography, 18(2), 84-89. More information
Golsäter, M., Lingfors, H., Sidenvall, B., Enskär, K. (2012). Health dialogues between pupils and school nurses: a description of the verbal interaction Patient Education and Counseling, 89(2), 260-266. More information
Björkman, B., Nilsson, S., Sigstedt, B., Enskär, K. (2012). Children’s pain and distress while undergoing an acute radiographic examination Radiography, 18(3), 191-196 Elsevier . More information
Ljusegren, G., Johansson, I., Gimbler Berglund, I., Enskär, K. (2012). Nurses' experiences of caring for children in pain Child Care Health and Development, 38(4), 464-470. More information
Nilsson, S., Johansson, G., Enskär, K., Himmelmann, K. (2011). Massage therapy in post-operative rehabilitation of children and adolescents with cerebral palsy: a pilot study Complementary therapies in clinical practice, 17(3), 127-131. More information
Ståhl, Y., Enskär, K., Almborg, A., Granlund, M. (2011). Contents of Swedish school health questionnaires British Journal of School Nursing, 6(2), 82-88. More information
Enskär, K., Hamrin, E., Carlsson, M., von Essen, L. (2011). Swedish mothers and fathers of children with cancer: perceptions of well-being, social life, and quality care. Journal of psychosocial oncology, 29(1), 51-66. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2011). Views on health information and perceptions of standardized electronic records among staff in Child and School Health Services Journal of Nursing Management, 19(2), 201-208. More information
Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., Enskär, K. (2011). Adolescents' and school nurses' perceptions of using a health and lifestyle tool in health dialogues Journal of Clinical Nursing, 20(17-18), 2573-2583. More information
Nolbris, M., Abrahamsson, J., Hellström, A., Olofsson, L., Enskär, K. (2011). The experience of therapeutic support groups by siblings of children with cancer Pediatric Nursing, 36(6), 298-304; quiz 305. More information
Enskär, K., Johansson, I., Ljusegren, G., Widäng, I. (2011). Lecturers' experiences of participation in an international exchange Nurse Education Today, 31(6), 541-546. More information
Ståhl, Y., Granlund, M., Andersson-Gäre, B., Enskär, K. (2011). Mapping of children's health and development data on population level using the classification system ICF-CY Scandinavian Journal of Public Health, 39, 51-57. More information
Kästel, A., Enskär, K., Björk, O. (2011). Parents' views on information in childhood cancer care. European Journal of Oncology Nursing, 15(4), 290-295. More information
Nilsson, S., Hallqvist, C., Sidenvall, B., Enskär, K. (2011). Children's experiences of procedural pain management in conjunction with trauma wound dressings Journal of Advanced Nursing, 67(7), 1449-1457. More information
Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., Enskär, K. (2010). Pupils' perspectives on preventive health dialogues British Journal of School Nursing, 5(1), 26-33. More information
Enskär, K., Berterö, C. (2010). Young Adult Survivors of Childhood Cancer: Experiences Affecting Self-image, Relationships, and Present Life Cancer Nursing, 33(1), E18-E24. More information
Golsäter, M., Enskär, K., Lingfors, H., Sidenvall, B. (2009). Health counselling: parental-oriented health dialogue - an innovation for child health nurses Journal of Child Health Care, 13(1), 75-88. More information
Nilsson, S., Kokinsky, E., Nilsson, U., Sidenvall, B., Enskär, K. (2009). School-aged children's experiences of postoperative music medicine on pain, distress, and anxiety. Pediatric Anaesthesia, 19(12), 1184-1190. More information
Nilsson, S., Finnström, B., Kokinsky, E., Enskär, K. (2009). The use of Virtual Reality for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents in a paediatric oncology unit European Journal of Oncology Nursing, 13(2), 102-109. More information
Enskär, K., von Essen, L. (2008). Physical problems and psychosocial function in children with cancer Paediatric Nursing, 20(3), 37-41. More information
Huus, K., Ludvigsson, J., Enskär, K., Ludvigsson, J. (2008). Exclusive breastfeeding of Swedish children and its possible influence on the development of obesity: a prospective cohort study BMC Pediatrics, 8. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2008). Bridging obstacles to transcultural caring relationships: Tools discovered through interviews with staff in pediatric oncology care. European Journal of Oncology Nursing, 12(1), 35-43. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2008). Protecting professional composure in transcultural pediatric nursing Qualitative Health Research, 18(5), 647-57. More information
Gimbler Berglund, I., Ljusegren, G., Enskär, K. (2008). Factors influencing pain management in children , 20(10), 21-24. More information
Runeson, I., Mårtenson, E., Enskär, K. (2007). Children's knowledge and degree of participation in decision making when undergoing a clinical diagnostic procedure Pediatric Nursing, 33(6), 505-511. More information
Huus, K., Enskär, K. (2007). Adolescents' experience of living with diabetes Paediatric Nursing, 19(3), 29-31. More information
Nolbris, M., Enskär, K., Hellström, A. (2007). Experience of siblings of children treated for cancer European Journal of Oncology Nursing, 11(2), 106-112. More information
Huus, K., Ludvigsson, J., Enskär, K., Ludvigsson, J. (2007). Risk factors in childhood obesity: findings from the All Babies In Southeast Sweden (ABIS) cohort Acta Paediatrica, 96(9), 1321-1325. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2007). Obstacles to transcultural caring relationships: experiences of health care staff in pediatric oncology. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 24(6), 314-328. More information
Enskär, K., von Essen, L. (2007). Prevalence of aspects of distress, coping, support and care among adolescents and young adults undergoing and being off cancer treatment European Journal of Oncology Nursing, 11(5), 400-408. More information
Enskär, K. Ljusegren, G. Gimbler Berglund, I. Eaton, N. Harding, R. Mokoena, J. , ... Moleki M. (2007). Attitudes to and knowledge about pain and pain management, of nurses working with children with cancer: A comparative study between UK, South Africa and Sweden Journal of Research in Nursing, 12(5), 501-515. More information
von Essen, L., Enskär, K. (2003). Important aspects of care and assistance for siblings of children treated for cancer: a parent and nurse perspective Cancer Nursing, 26(3), 203-210. More information
von Essen, L., Enskär, K., Haglund, K., Hedström, M., Skolin, I. (2002). Important aspects of care and assistance for children 0-7 years of age being treated for cancer: Parent and nurse perceptions. Supportive Care in Cancer, 10(8), 601-612. More information
von Essen, L., Enskär, K., Skolin, I. (2001). Important aspects of care and assistance for parents of children, 0-18 years of age, on or off treatment for cancer: Parent and nurse perceptions. European Journal of Oncology Nursing, 5(4), 254-264. More information
Runeson, I., Enskär, K., Elander, G., Hermerén, G. (2001). Professionals' perceptions of children's participation in decision making in healthcare Journal of Clinical Nursing, 10(1), 70-78. More information
von Essen, L., Enskär, K., Kreuger, A., Larsson, B., Sjödén, P. (2000). Self-esteem, depression and anxiety among Swedish children and adolescents on and off cancer treatment Acta Paediatrica, 89(2), 229-236. More information
Enskär, K., von Essen, L. (2000). Important aspects of care and assistance for children with cancer Journal of Pediatric Oncology Nursing, 17(4), 239-249. More information
Enskär, K. (1999). Commentary European Journal of Oncology Nursing, 3(1), 13-. More information
Enskär, K. (1997). [Life situation in children with cancer. Questionnaire helps in determining quality of life] Vårdfacket, 21(9), 36-9. More information
Enskär, K., Carlsson, M., von Essen, L., Kreuger, A., Hamrin, E. (1997). Development of a tool to measure the life situation of parents of children with cancer Quality of Life Research, 6(3), 248-256. More information
Enskär, K., Carlsson, M., Golsäter, M., Hamrin, E., Kreuger, A. (1997). Life situation and problems as reported by children with cancer and their parents Journal of Pediatric Oncology Nursing, 14(1), 18-26. More information
Enskär, K., Carlsson, M., Golsäter, M., Hamrin, E., Kreuger, A. (1997). Parental reports of changes and challenges that result from parenting a child with cancer Journal of Pediatric Oncology Nursing, 14(3), 156-163. More information
Enskär, K., Carlsson, M., Golsäter, M., Hamrin, E. (1997). Symptom distress and life situation in adolescents with cancer Cancer Nursing, 20(1), 23-33. More information
Enskär, K., Carlsson, M., Hamrin, E., Kreuger, A. (1996). Swedish Health care personnel's perceptions of disease and treatment-related problems experienced by children with cancer and their families Journal of Pediatric Oncology Nursing, 13(2), 61-70. More information
Enskär, K. (1995). Ethical aspects of judging the alternative treatment of children with cancer Nursing Ethics, 2(1), 51-62. More information

Artikel, forskningsöversikt

Enskär, K., Björk, M., Knutsson, S., Granlund, M., Darcy, L., Huus, K. (2015). A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology: A literature review. More information
Wu, X., Enskär, K., Lee, C., Wang, W. (2015). A systematic review of clinical assessment for undergraduate nursing students. More information
Enskär, K., Knutsson, S., Huus, K., Granlund, M., Darcy, L., Björk, M. (2014). A literature review of the results from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information

Doktorsavhandling

Enskär, K. (1997). Assessing the life situation of children and adolescents with cancer and their families. (Doctoral thesis, Linköping : Department of Medicine and Care, Division of Nursing Science, Faculty of Health Science, Linköping University). More information

Konferensbidrag

Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2008). Protecting professional cool: Nurses strategies to deal with overwhelming emotional expressions of parents. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Nolbris, M., Enskär, K., Hellström, A. (2008). Thoughts about life, death and grief related to the experience of being a sibling of a child with cancer. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2008). Nurses reactions to owerwhelming emotional expressions of parents in transcultural care. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Nilsson, S., Finnström, B., Enskär, K. (2008). Non-immersive Virtual Reality for reduction of pain. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Enskär, K., Pergert, P. (2008). Round table discussion on ethics: For nurses in pediatric oncology care. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2007). Protecting professional cool: Nurses strategies to deal with owerwhelming emotional expressions of parents. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, K., Björk, O. (2007). Nurses reactions to overwhelming emotional expressions of parents in transcultural care. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Kästel, A., Enskär, K., Höghielm, R., Björk, O. (2007). Parental views on participation in childhood cancer care. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Nilsson, S., Enskär, K. (2007). Virtual reality in a child oncology unit. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Enskär, K., von Essen, L. (2007). Swedish mothers and fathers perception of distress, coping, support and care. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Enskär, K., Björk, O., Marky, I., Pekkanen, K., Pergert, P. (2006). Education for nurses in pediatric oncology care in Sweden. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Golsäter, M., Enskär, K., Sidenvall, B., Andersson-Gäre, B., Lingfors, H. (2006). Att arbeta med Hälsokurvan inom Barnhälsovården. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Huus, K., Enskär, K. (2006). Living with diabetes type 1 from an adolescent's perspective. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Enskär, K., Nolbris, M., Hellström, A. (2006). Siblings of children with cancer. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Enskär, K., Von Essen, L. (2006). Perceptions of distress, coping, support and good care among adolescents, on or off cancer treatment. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Enskär, K., Ljusegren, G., Gimbler Berglund, I., Eaton, N., Harding, R., Mokoena, J., Chauke, M. (2006). Nurses attitudes and knowledge about pain in children: A comparative study Between South Africa, Sweden and United Kingdom. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Gimbler Berglund, I., Ljusegren, G., Enskär, K. (2006). FACTORS INFLUENCING NURSES PAIN MANAGEMENT OF CHILDREN:  . Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Enskär, K., Björk, O., Marky, I., Pekkanen, K., Pergert, P. (2005). Education for nurses in pediatric oncology care in Sweden. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Enskär, K., Von Essen, L. (2005). Perceptions of distress, support, participation in life and good care among children, 7-12 years of age, on or off cancer treatment. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Nolbris, M., Enskär, K., Hellström, A. (2005). Siblings of a child on or off treatment of cancer. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Enskär, K. (2003). Could symptom distress and life situation be measured in children and adolescents with cancer?. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information
Enskär, K. (2002). Education for Nurses in Pediatric Oncology Care. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006.. More information

Samlingsverk

(2008). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: Studentlitteratur More information
(2000). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: Studentlitteratur More information

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information