Lennart Christensson

Docent omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Docent


Intresse för kostens betydelse för hälsan, ätandet och måltiden, väcktes redan då Lennart Christensson arbetade som sjuksköterska. I november 2002 disputerade han vid Linköpings Universitet med avhandlingen "Malnutrition in Elderly People in Need of Municipal Care, Assessment and Intervention". Samtliga vårdtagare som under ett år flyttade till någon form av särskilt boende för äldre i en kommun undersöktes avseende näringstillstånd, funktionell kapacitet och hälsorelaterad livskvalitet. Demografiska och sociomedicinska data insamlades. Vidare testades validiteten hos två instrument med avseende på förmågan att identifiera äldre som var i riskzonen för att utveckla undernäring. Ett individanpassat åtgärdsprogram utvecklades och testades. För att studera sambandet mellan implementeringen av ett förändrat arbetssätt och personalens attityder, utvecklades ett attitydformulär (SANN-skalan) och personalens attityder till faktorer som är viktiga för äldres ätande och näringstillstånd mättes.
I nuläget pågår arbete med att utveckla SANN-skalan. Två manuskript är inskickade för publicering "Adapting the SANN scale to geriatric nursing care" och "Attitudes of geriatric nursing staff towards nutritional nursing care". Pågående är också den populationsbaserade studien som omfattar ett randomiserat urval av 75-åringar där syftet är att kartlägga förekomsten av övervikt/fetma respektive undervikt och att undersöka samband med livskvalitet, kost och motionsvanor och vårdkonsumtion. Studierna genomförs i samarbete med Institutionen för Medicin och Vård, Linköpings Universitet.
Lennart ingår också i det projekt där det övergripande syftet är att dels utveckla och testa ett instrument som mäter personalens attityder dels kartlägger personalens attityder till faktorer som är förknippade med äldre vård- och omsorgsbehövandes välbefinnande. Studien genomförs i Hälsohögskolans regi där avdelningarna för omvårdnad, rehabilitering och beteendevetenskap och socialtarbete samarbetar. Ett paramedicinsk nationellt kvalitetsregister är under uppbyggnad. 

Antologibidrag

Christensson, L. Ödlund Olin, A. Unosson, M. (2007). Kvalitetsindikatorer för prevention av undernäring. Stockholm: Gothia More information

Artikel

Johansson, L. Wijk, H. Christensson, L. (2017). Improving Nutritional Status of Older Persons with Dementia Using a National Preventive Care Program. : Springer More information
Boysen, G. Nyström, M. Christensson, L. Herlitz, J. Sundstrom, B. (2017). Trust in the early chain of healthcare. : CoAction Publishing More information
Emsfors, Å. Christensson, L. Elgán, C. (2017). Nursing actions that create a sense of good nursing care in patients with wet age-related macular degeneration. : John Wiley & Sons More information
Johansson, L. Björklund, A. Sidenvall, B. Christensson, L. (2017). Staff views on how to improve mealtimes for elderly people with dementia living at home. : Sage Publications More information
Johansson, L. Wijk, H. Christensson, L. (2017). Health Care Professionals' Usage and Documentation of a Swedish Quality Registry Regarding Preventive Nutritional Care. : Lippincott Williams & Wilkins More information
Wibring, K. Herlitz, J. Christensson, L. Lingman, M. Bång, A. (2016). Prehospital factors associated with an acute life-threatening condition in non-traumatic chest pain patients - A systematic review. More information
Norberg, G. Sundström, B. Christensson, L. Nyström, M. Herlitz, J. (2015). Swedish emergency medical services' identification of potential candidates for primary healthcare. More information
Haraldsson, L. Christensson, L. Conlon, L. Henricson, M. (2015). The experiences of ICU patients during follow-up sessions. More information
Johansson, L. Björklund, A. Sidenvall, B. Christensson, L. (2014). Spouses' experiences of mealtimes with a partner suffering from dementia. More information
Johansson, R. Malmvall, B. Andersson-Gäre, B. Larsson, B. Erlandsson, I. Sund-Levander, M. Rensfelt, G. Mölstad, S. Christensson, L. (2013). Guidelines for preventing urinary retention and bladder damage during hospital care. More information
Andersson, B. Christensson, L. Fridlund, B. Broström, A. (2012). Development and psychometric evaluation of the radiographers’ competence scale. More information
Andersson, B. Christensson, L. Jakobsson, U. Fridlund, B. Broström, A. (2012). Radiographers' self-assessed level and use of competencies. More information
Algurén, B. Fridlund, B. Cieza, A. Sunnehagen, K. Christensson, L. (2012). Factors Associated With Health-Related Quality of Life After Stroke. More information
Silén, M. Kjellström, S. Christensson, L. Sidenvall, B. Svantesson, M. (2012). What actions promote a positive ethical climate? A critical incident study of nurses’ perceptions. More information
Johansson, L. Christensson, L. Sidenvall, B. (2011). Managing mealtimes tasks. More information
Algurén, B. Bostan, C. Christensson, L. Fridlund, B. Cieza, A. (2011). A Multidisciplinary Cross-Cultural Measurement of Functioning After Stroke. More information
Silén, M. Svantesson, M. Kjellström, S. Sidenvall, B. Christensson, L. (2011). Moral distress and ethical climate in a Swedish nursing context:perceptions and instrument usability. More information
Johansson, R. Christensson, L. (2010). Urinary retention in older patients in connection with hip fracture surgery. More information
Christensson, L. Björklund, A. Åhnby, U. Henriksson, M. Joakimsson, D. Henning, C. (2010). Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home. More information
Wikby, K. Ek, A. Christensson, L. (2009). Implementation of a nutritional programme in elderly people admitted to resident homes. More information
Johansson, L. Sidenvall, B. Malmberg, B. Christensson, L. (2009). Who will become malnourished?. More information
Christensson, L. Bachrach-Lindström, M. (2009). Adapting "The Staff Attitudes to Nutritional Nursing Care Scale" to geriatric Nursing Care. More information
Wikby, K. Ek, A. Christensson, L. (2008). The two-step Mini Nutritional Assessment procedure in community resident homes. More information
Bachrach-Lindström, M. Jensen, S. Lundin, R. Christensson, L. (2007). Attitudes of nursing staff working with older people towards nutritional nursing care. More information
Wikby, K. Ek, A. Christensson, L. (2006). Nutritional status in elderly people admitted to community residential homes. More information
Rehnström, L. Christensson, L. Leino-Kilpi, H. Unosson, M. (2003). Adaptation and psychometric evaluation of the Swedish version of the Good Nursing Care Scale for Patients. More information
Christensson, L. Unosson, M. Ek, A. (2003). Measurement of perceived health problems as a means of detecting elderly people at risk of malnutrition. More information
Christensson, L. Unosson, M. Bachrach-Lindström, M. Ek, A. (2003). Attitudes of nursing staff towards nutritional nursing care. More information
Christensson, L. Unosson, M. Ek, A. (2002). Evaluation of nutritional assessment techniques in elderly people newly admitted to municipal care. More information
Christensson, L. Ek, A. Unosson, M. (2001). Individually adjusted meals for older people with protein-energy malnutrition: a single-case study. More information
Christensson, L. Unosson, M. Ek, A. (1999). Malnutrition in elderly people newly admitted to a community resident home.. More information

Avhandling

Christensson, L. (2002). Malnutrition in Elderly People in Need of Municipal care. : Linköpings universitet More information

Konferensbidrag

Johansson, L. Wijk, H. Christensson, L. (2016). Improving nutritional status among persons with dementia by performing individualized interventions. The Gerontologist. More information
Christensson, L. (2010). Mat och hälsa. More information
Algurén, B. Lundgren Nilsson, Å. Sunnerhagen, K. Christensson, L. (2008). Faktorer av betydelse för självupplevd hälsa hos personer med stroke – en prospektiv uppföljningsstudie. More information
Christensson, L. Wikby, K. (2007). A nutritional nursing care model introduced to elderly people admitted to resident homes. More information
Christensson, L. Unosson, M. Ek, A. (2004). Measuring health problems in order to identify elderly people at risk of malnutrition. More information
Christensson, L. Unosson, M. Ek, A. (1998). Individually adjusted meals for elderly with protein-energy malnutrition. More information
Christensson, L. Unosson, M. Ek, A. (1998). Malnutrition in old adults admitted to community resident home. More information

Rapport

Bachrach-Lindström, M. Christensson, L. Ek, A. Idvall, E. Lindgren, M. Unosson, M. (2005). Kvalitetsindikatorer för områdena: smärta, munhälsa, nutrition, trycksår. FoU-rapporter vid Institutionen för medicin och Vård: avdelningen för omvårdnad. Linköping: Linköpings universitet More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information