Christina Petersson

Biträdande Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Christina Peterson undervisar vid avdelningen för Omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet samt inom specialistutbildningar för sjuksköterskor (barn och ungdom samt distrikt) som bedrivs vid Hälsohögskolan.  

Den forskning som Christina har bedrivit handlar om barn och ungdomar med långvarig sjukdom och hur deras hälsa och livskvalitet kan mätas på olika sätt, vilket var fokus i doktorsavhandlingen inom Hälsa och vårdvetenskap. Studierna fokuserade dels på hur barn och unga erfar att prata om hur de beskrivit sin livskvalitet genom att svara på frågeformulär, dels hur vårdpersonal kan använda dessa formulär som verktyg för att involvera barn och unga i uppföljning på mottagning.

Ett område som intresserar Christina är hur personer med långvarig sjukdom kan göras mer delaktiga i sin vård och behandling. En studie kring personer med immunbristsjukdom och användningen av en så kallad hälsodagbok för dessa personer är ett område som Christina också forskar kring.

Christina är engagerad i forskningsmiljön CHILD som har specifikt fokus på barn och ungas vardagsfunderande.

Som kliniskt verksam sjuksköterska har Christina arbetat i nära 20 år inom såväl medicinsk akutsjukvårdvård som barnsjukvård. De senaste 5 åren har Christina även arbetat som Utvecklingsledare på Registercentrum Sydost, med specifikt fokus på patientrapporterade mått för barn och ungdomar, samt med utveckling av Sveriges nationella kvalitetsregister. Numera delar Christina sin tid mellan lektorat vid Avdelningen för Omvårdnad och Region Jönköpings läns forskningsenhet, Futurum.

Artikel

Svensson, J. Sildorf, S. Bøjstrup, J. Kreiner, S. Skrivarhaug, T. Hanberger, L. , ... Chaplin J. (2020). The DISABKIDS generic and diabetes-specific modules are valid but not directly comparable between Denmark, Sweden, and Norway Pediatric Diabetes, 21(5), 900-908.
Mäenpää, S., Ekstrand, E., Petersson, C., Nymark, C. (2020). Patients’ experiences when afflicted by takotsubo syndrome – is it time for guidelines? Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Lindblad, A., Hedberg, B., Nygårdh, A., Petersson, C. (2020). "An expanded window of understanding a changed everyday life"—Experiences from patients with long-term conditions after attending group learning sessions Journal of Patient Experience, 7(6), 1022-1028.
Petersson, C., Batalden, P., Fritzell, P., Borst, S., Hedberg, B. (2019). Exploring the meaning of coproduction as described by patients after spinal surgery interventions Open Nursing Journal, 13, 85-91.
Chaplin, J., Wartenberg, C., Petersson, C., Danielsson, A. (2018). Initial validation of Swedish PROMIS (R)-25 in an orthopaedic population of children with acute severe knee injury Quality of Life Research, 27(Suppl. 1), S122.
Petersson, C., Fust, R., Hagstedt, C., Wågström, P., Nilsdotter-Augustinsson, Å. (2018). "Experiences of the burden of treatment" - Patient reports of facilitated subcutaneous immunoglobulin treatment in adults with immunodeficiency Journal of Clinical Nursing, 27(23-24), 4270-4278.
Petersson, C., Björkander, J., Fust, R. (2018). Discovering aspects of health-experiences of a web-based health diary among adults with primary immunodeficiency Nursing Open, 5(4), 642-648.
Osborne, C., Petersson, C., Graham, J., Meyer, W., Simeonsson, R., Suman, O., Ottenbacher, K. (2017). The Burn Model Systems outcome measures: a content analysis using the International Classification of Functioning, Disability, and Health Disability and Rehabilitation, 39(25), 2584-2593.
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters European Journal for Person Centered Healthcare, 5(1).
Rejler, M., Fabisch, A., Petersson, C., Henriks, G., Andersson-Gäre, B. (2017). Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk: Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister Läkartidningen, 114(17), 760-762.
Osborne, C., Petersson, C., Graham, J., Meyer, W., Simeonsson, R., Suman, O., Ottenbacher, K. (2016). The multicenter benchmarking study of burn injury: A content analysis of the outcome measures using the international classification of functioning, disability and health Burns, 42(7), 1396-1403.
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K. (2016). Children's experiences about a structured assessment of health-related quality of life during a patient encounter Child Care Health and Development, 42(3), 424-432.
Petersson, C., Huus, K., Enskär, K., Hanberger, L., Samulesson, U., Åkesson, K. (2016). Impact of type 1 diabetes on health-related quality of life among 8–18-year-old children , 39(4), 245-255.
Petersson, C., Huus, K., Samuelsson, U., Hanberger, L., Akesson, K. (2015). Use of the national quality registry to monitor health-related quality of life of children with type 1 diabetes: A pilot study Journal of Child Health Care, 19(1), 30-42.
Darcy, L., Enskär, K., Granlund, M., Simeonsson, R., Petersson, C., Björk, M. (2015). Health and functioning in the everyday lives of young children with cancer: documenting with the International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth (ICF-CY). Child Care Health and Development, 41(3), 475-482.

Doktorsavhandling

Petersson, C. (2016). Using health-related quality of life instruments for children with long-term conditions: On the basis of a national quality registry system (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare).