Anders Broström

Professor Hälsa och vårdvetenskap

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Medicine doktor


Kontakt

Rum
Ga632
Telefon
+46 36-10 1585
Signatur/Kortnamn
BAND
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Den huvudsakliga forskningen som Anders Broström ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot nattliga andningsstörningar (obstruktiv sömnapné) hos personer med högt blodtryck och hjärtsvikt. Inom dessa områden har såväl kvantitativa som kvalitativa studier gjorts.
 
Anders fokuserar inom området för nattliga andningsstörningar på två studier.
Den första studien kallas "Hypersleep" och drivs i primärvården. De personer som ingår i studien har högt blodtryck med eller utan sömnapné.
Två delsyften finns:
1. Att undersöka samband mellan riskfaktorer för obstruktivt sömnapné och deras betydelse för livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
2. Att undersöka effekten av behandling med CPAP (nattlig övertrycksandning via näsmask) och utökad patientutbildning på livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
 
Den andra studien kallas "COMPAP" och är en långtidsstudie som drivs på tre olika CPAP-mottagningar i Sverige. De personer som ingår i studien har obstruktiv sömnapné och behandlas med CPAP. Studien syftar till att identifiera och beskriva psykosociala faktorer som påverkar följsamhet till nattlig CPAP-behandling och analysera hur de samverkar med andra objektiva faktorer som är kopplade till sjukdomen.
 
Inom hjärtsvikt är Anders involverad i tre projekt som rör nutrition, kognitiva processer och sömn. Samtliga dessa tre projekt bygger på multiprofessionell tvärvetenskaplig samverkan mellan Jönköping, Linköping och Kalmar.

Anders har sedan avhandlingen 2004 varit delaktig i cirka 15 vetenskapliga artiklar i referee-granskade tidskrifter. Han har nu också varit med och startat upp och deltar aktivt i en forskargrupp för disputerade sjuksköterskor från sydöstra Sverige med fokus på kardiologisk omvårdnad. Gruppen arbetar för närvarande med ett nationellt projekt rörande attityder till patientutbildning om sex och samlevnadsfrågor bland personal som jobbar i hjärtteam på sjukhus. Anders är också medlem i Svenskförening för sömnforskning och sömnmedicin. Han har sedan 2003 agerat referee för följande internationella tidskrifter; European Journal of Cardiovascular Nursing, European Journal of Heart failure, Journal of Cardiovascular Nursing, Journal of Clinical Nursing, Progress in Cardiovascular Nursing. Anders har också varit opponent på några mittseminarium av doktorsavhandlingar.

Artikel

Strong, C. Lin, C. Jalilolghadr, S. Updegraff, J. Broström, A. Pakpour, A. (2018). Sleep hygiene behaviours in Iranian adolescents. : John Wiley & Sons More information
Broström, A. Pakpour, A. Nilsen, P. Gardner, B. Ulander, M. (2018). Promoting CPAP adherence in clinical practice. : John Wiley & Sons More information
Lin, C. Pakpour, A. Broström, A. Fridlund, B. Årestedt, K. Strömberg, A. Jaarsma, T. Mårtensson, J. (2018). Psychometric Properties of the 9-item European Heart Failure Self-care Behavior Scale Using Confirmatory Factor Analysis and Rasch Analysis Among Iranian Patients.. : Lippincott Williams & Wilkins More information
Lin, C. Broström, A. Nilsen, P. Pakpour, A. (2018). Using extended theory of planned behavior to understand aspirin adherence in pregnant women.. : Elsevier More information
Hedberg, B. Malm, D. Karlsson, J. Årestedt, K. Broström, A. (2018). Factors associated with confidence in decision making and satisfaction with risk communication among patients with atrial fibrillation. : Sage Publications More information
Broström, A. Wahlin, Å. Alehagen, U. Ulander, M. Johansson, P. (2018). Sex-specific associations between self-reported sleep duration, depression, anxiety, fatigue and daytime sleepiness in an older community-dwelling population. : John Wiley & Sons More information
Iversen, C. Broström, A. Ulander, M. (2018). Traffic risk work with sleepy patients. : Taylor & Francis More information
Broström, A. Fridlund, B. Hedberg, B. Nilsen, P. Ulander, M. (2017). Communication between patients with obstructive sleep apnoea syndrome and healthcare personnel during the initial visit to a continuous positive airway pressure clinic. : John Wiley & Sons More information
Iversen, C. Broström, A. Ulander, M. (2017). ‘No problems when you drive?’ nurses balancing conflicting roles as coaches and state agents when they ask sleepy patients about traffic risk. : Sage Publications More information
Hedberg, B. Malm, D. Karlsson, J. Arestedt, K. Broström, A. (2017). Factors associated with involvement in risk communication and confidence in shared decision making among patients with atrial fibrillation.. : Sage Publications More information
Siebmanns, S. Ulander, M. Sandberg, J. Johansson, L. Johansson, P. Broström, A. (2017). Internet-based Intervention to treat insomnia in patients with cardiovascular disease. : Sage Publications More information
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Schjott, J. Ranhoff, A. Norekval, T. (2017). Factors associated with disturbances in sleep-wake pattern in octogenarian patients in the early postoperative phase after surgical aortic valve replacement. : Sage Publications More information
Gullvag, M. Gjeilo, K. Falun, N. Norekval, T. Mo, R. Broström, A. (2017). Sleepless nights and sleepy days - a qualitative study exploring the experiences of patients with chronic heart failure and newly verified sleep disordered breathing. : Sage Publications More information
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Schjott, J. Ranhoff, A. Norekval, T. (2017). Factors affecting in-hospital sleep-wake pattern in octogenarians during the early postoperative phase after transcutaneous aortic valve replacement. : Sage Publications More information
Siebmanns, S. Ulander, M. Sandberg, J. Johansson, L. Johansson, P. Broström, A. (2017). Insomnia in patients with cardiovascular disease - a review of causes, consequences and nursing interventions. : Sage Publications More information
Wu, E. Mårtensson, J. Broström, A. (2017). Enhanced external counterpulsation as an intervention for patients with refractory angina pectoris - a review of performed research. : Sage Publications More information
Wu, T. Lin, C. Årestedt, K. Griffiths, M. Broström, A. Pakpour, A. (2017). Psychometric validation of the Persian nine-item Internet Gaming Disorder Scale - Short Form. : Akadémiai Kiadó More information
Lin, C. Yaseri, M. Pakpour, A. Malm, D. Broström, A. Fridlund, B. Burri, A. Webb, T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life, and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery? A multicenter, randomized controlled trial with 18-month follow-up. : Springer More information
Nygårdh, A. Neher, M. Broström, A. Nilsen, P. Johansson, P. (2017). Towards internet-based cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and comorbid depression and insomnia?. : Sage Publications More information
Neher, M. Johansson, P. Nilsen, P. Broström, A. Nygårdh, A. (2017). Exploring implementation issues when introducing a novel internet-based intervention to treat cardiovascular disease-associated mental health issues- the Implement-IT project.. : Sage Publications More information
Saffari, M. Lin, C. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Burri, A. Fridlund, B. Pakpour, A. (2017). Investigating sexual problems, psychological distress and quality of life in female patients with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Nordblom, A. Broström, A. Fridlund, B. (2017). Impact on a Person's Daily Life During Episodes of Supraventricular Tachycardia. : Sage Publications More information
Lin, C. Broström, A. Nilsen, P. Griffiths, M. Pakpour, A. (2017). Psychometric validation of the Persian bergen social media addiction scale using classic test theory and Rasch models. : Akademiai Kiado Rt. More information
Iversen, C. Broström, A. Ulander, M. (2017). Balancing task focus and relationship building. : John Wiley & Sons More information
Hernar, I. Haltbakk, J. Broström, A. (2017). Differences in depression, treatment satisfaction and injection behaviour in adults with type 1 diabetes and different degrees of lipohypertrophy. : John Wiley & Sons More information
Eriksson, K. Wikström, L. Fridlund, B. Årestedt, K. Broström, A. (2017). Association of pain ratings with the prediction of early physical recovery after general and orthopaedic surgery - A quantitative study with repeated measures. : John Wiley & Sons More information
Wikström, L. Eriksson, K. Fridlund, B. Nilsson, M. Årestedt, K. Broström, A. (2017). The clinical applicability of a daily summary of patients’ self-reported postoperative pain - a repeated measure analysis. : John Wiley & Sons More information
Pakpour, A. Lin, C. Malm, D. Broström, A. Fridlund, B. Webb, T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery?. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. (2017). Help seeking behavior for sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Malm, D. Mårtensson, J. Saffari, M. Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Stadin, M. Nordin, M. Broström, A. Magnusson Hanson, L. Westerlund, H. Fransson, E. (2016). Information and communication technology stress at work and development of suboptimal self-rated health. More information
Eriksson, K. Wikström, L. Fridlund, B. Årestedt, K. Broström, A. (2016). Patients’ experiences and actions when describing pain after surgery – A critical incident technique analysis. More information
Stadin, M. Nordin, M. Broström, A. Magnusson Hanson, L. Westerlund, H. Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work. More information
Amofah, H. Broström, A. Fridlund, B. Bjorvatn, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Ranhoff, A. Norekvål, T. (2016). Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement. More information
Wikström, L. Eriksson, K. Fridlund, B. Årestedt, K. Broström, A. (2016). Healthcare professionals’ descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain – a critical incident technique analysis. More information
Ulander, M. Broström, A. (2015). Response to Akar et al., regarding our study "Side effects to continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea". More information
Fridlund, B. Mårtensson, J. Baigi, A. Broström, A. (2015). Establishing the psychometric properties of the comprehensive ethos towards wellness questionnaire in a Norwegian population. More information
Högberg, K. Sandman, L. Broström, A. Nyström, M. (2015). Caring through web-based counselling — A nursing intervention. More information
Karlsson, S. Elfström, M. Sunnergren, O. Fridlund, B. Broström, A. (2015). Decisive situations influencing continuous positive airway pressure initiation in patients with obstructive sleep apnea syndrome – A critical incident technique analysis from the personnel’s perspective. More information
Gustafsson, G. Broström, A. Ulander, M. Vrethem, M. Svanborg, E. (2015). Occurrence of epileptiform discharges and sleep during EEG recordings in children after melatonin intake versus sleep-deprivation. More information
Johansson, P. Broström, A. Sanderman, R. Jaarsma, T. (2015). The course of sleep problems in patients with heart failure and associations to rehospitalizations. More information
Johansson, P. Svensson, E. Alehagen, U. Dahlström, U. Jaarsma, T. Broström, A. (2015). Sleep disordered breathing, hypoxia and inflammation. More information
Högberg, K. Stockelberg, D. Sandman, L. Broström, A. Nyström, M. (2015). The meaning of web-based communication for support: From the patients' perspective within a hematological healthcare setting. More information
Hjelm, C. Broström, A. Riegel, B. Årestedt, K. Strömberg, A. (2015). The association between cognitive function and self-care in patients with chronic heart failure. More information
Johansson, P. Svensson, E. Alehagen, U. Jaarsma, T. Broström, A. (2015). The contribution of hypoxia to the association between sleep apnoea, insomnia, and cardiovascular mortality in community-dwelling elderly with and without cardiovascular disease. More information
Johansson, P. Alehagen, U. Vrethem, M. Svanborg, E. Broström, A. (2014). Difficulties in identification of sleep disordered breathing in an outpatient clinic for heart failure– A case study. More information
Eriksson, K. Wikström, L. Årestedt, K. Fridlund, B. Broström, A. (2014). Numeric rating scale: patients' perceptions of its use in postoperative pain assessments. More information
Wikström, L. Eriksson, K. Årestedt, K. Fridlund, B. Broström, A. (2014). Healthcare professionals' perceptions of the use of pain scales in postoperative pain assessments. More information
Broström, A. Nilsen, P. Gardner, B. Johansson, P. Ulander, M. Fridlund, B. Årestedt, K. (2014). Validation of the CPAP Habit Index-5: A Tool to Understand Adherence to CPAP Treatment in Patients with Obstructive Sleep Apnea. More information
Gardner, B. Broström, A. Nilsen, P. Hrubos Ström, H. Ulander, M. Fridlund, B. Skagerström, J. Johansson, P. (2014). From 'does it work?' to 'what makes it work?': The importance of making assumptions explicit when designing and evaluating behavioural interventions. More information
Hjelm, C. Broström, A. Dahl, A. Johansson, B. Strömberg, A. (2014). Factors associated with increased risk for dementia in individuals age 80 years or older with congestive heart failure. More information
Ulander, M. Johansson, M. Ewaldh, A. Svanborg, E. Broström, A. (2014). Side effects to continuous positive airway pressure treatment for obstructive sleep apnoea. More information
Johansson, P. Riegel, B. Svensson, E. Broström, A. Alehagen, U. Dahlström, U. Jaarsma, T. (2014). Sickness Behavior in Community-Dwelling Elderly Associations With Impaired Cardiac Function and Inflammation. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Franzén Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. Moons, P. Thylén, I. Thompson, D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Årestedt, K. Broström, A. Kärner, A. Mårtensson, J. Moons, P. Thylen, I. Thompson, D. (2013). A good manuscript review for the European Journal of Cardiovascular Nursing. More information
Nilsen, P. Gardner, B. Broström, A. (2013). Accounting for the role of habit in lifestyle intervention research.. More information
Broström, A. Fridlund, B. Ulander, M. Sunnergren, O. Svanborg, E. Nilsen, P. (2013). A mixed method evaluation of a group-based educational programme for CPAP use in patients with obstructive sleep apnea. More information
Högberg, K. Sandman, L. Nyström, M. Stockelberg, D. Broström, A. (2013). Prerequisites required for the provision and use of web-based communication for psychosocial support in haematologic care. More information
Wu, E. Mårtensson, J. Broström, A. (2013). Enhanced external counterpulsation in patients with refractory angina pectoris. More information
Ulander, M. Arestedt, K. Svanborg, E. Johansson, P. Broström, A. (2013). The fairness of the Epworth Sleepiness Scale. More information
Eriksson, K. Wikström, L. Lindblad-Fridh, M. Broström, A. (2013). Using mode and maximum values from the Numeric Rating Scale when evaluating postoperative pain management and recovery. More information
Sunnergren, O. Broström, A. Svanborg, E. (2013). Positional sensitivity as a confounder in diagnosis of severity of obstructive sleep apnea. More information
Siouta, E. Broström, A. Hedberg, B. (2013). Content and distribution of discursive space in consultations between patients with atrial fibrillation and healthcare professionals. More information
Broström, A. Sunnergren, O. Nilsen, P. Fridlund, B. Ulander, M. Svanborg, E. (2013). Gender differences in respiratory disturbance, sleep and daytime sleepiness in hypertensive patients with different degrees of obesity. More information
Broström, A. Sunnergren, O. Årestedt, K. Johansson, P. Ulander, M. Riegel, B. Svanborg, E. (2012). Factors associated with undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive primary care patients. More information
Broström, A. Sunnergren, O. Johansson, P. Svensson, E. Ulander, M. Nilsen, P. Svanborg, E. (2012). Symptom profile of undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive outpatients in primary care. More information
Nilsen, P. Roback, K. Broström, A. Ellström, P. (2012). Creatures of habit. More information
Johansson, P. Riegel, B. Svensson, E. Broström, A. Alehagen, U. Dahlström, U. Jaarsma, T. (2012). The contribution of heart failure to sleep disturbances and depressive symptoms in older adults. More information
Johansson, P. Alehagen, U. Svanborg, E. Dahlström, U. Broström, A. (2012). Clinical characteristics and mortality risk in relation to obstructive and central sleep apnoea in community-dwelling elderly individuals. More information
Siouta, E. Hedberg, B. Hedman, K. Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin. More information
Andersson, B. Christensson, L. Jakobsson, U. Fridlund, B. Broström, A. (2012). Radiographers' self-assessed level and use of competencies. More information
Hjelm, C. Dahl, A. Broström, A. Mårtensson, J. Johansson, B. Strömberg, A. (2012). The influence of heart failure on longitudinal changes in cognition among individuals 80 years of age and older. More information
Elfström, M. Karlsson, S. Nielsen, P. Fridlund, B. Svanberg, E. Broström, A. (2012). Decisive Situations Affecting Partners' Support to Continuous Positive Airway Pressure-Treated Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome. More information
Stålkrantz, A. Broström, A. Wiberg, J. Svanborg, E. Malm, D. (2012). Everyday life for the spouses of patients with untreated OSA syndrome. More information
Broström, A. Ulander, M. Nilsen, P. Svanborg, E. Arestedt, K. (2011). The attitudes to CPAP treatment inventory. More information
Johansson, P. Alehagen, U. Ulander, M. Svanborg, E. Dahlström, U. Broström, A. (2011). Sleep disordered breathing in community dwelling elderly. More information
Sunnergren, O. Broström, A. Svanborg, E. (2011). Soft palate sensory neuropathy in the pathogenesis of obstructive sleep apnea. More information
Broström, A. Arestedt, K. Nilsen, P. Strömberg, A. Ulander, M. Svanborg, E. (2010). The side-effects to CPAP treatment inventory. More information
Johansson, P. Arestedt, K. Alehagen, U. Svanborg, E. Dahlström, U. Broström, A. (2010). Sleep disordered breathing, insomnia, and health related quality of life. More information
Johansson, P. Alehagen, U. Svensson, E. Svanborg, E. Dahlström, U. Broström, A. (2010). Determinants of global perceived health in community-dwelling elderly screened for heart failure and sleep-disordered breathing. More information
Sunnergren, O. Broström, A. Svanborg, E. (2010). How should sensory function in the oropharynx be tested?. More information
Johansson, P. Broström, A. (2010). Sleep disturbances — a significant problem for cardiovascular nurses in practice and/or research?. More information
Johansson, P. Alehagen, U. Svanborg, E. Dahlström, U. Broström, A. (2009). Sleep disordered breathing in an elderly community-living population. More information
Johansson, P. Broström, A. Dahlström, U. Alehagen, U. (2008). Global perceived health and ten-year cardiovascular mortality in elderly primary care patients with possible heart failure.. More information
Johansson, P. Broström, A. Dahlström, U. Alehagen, U. (2008). Global perceived health and health-related quality of life in elderly primary care patients with symptoms of heart failure. More information
Broström, A. Strömberg, A. Mårtensson, J. Ulander, M. Harder, L. Svanborg, E. (2007). Association of Type D personality to perceived side effects and adherence in CPAP-treated patients with OSAS. More information
Johansson, P. Dahlström, U. Broström, A. (2006). Consequences and predictors of depression in patients with chronic heart failure. More information
Johansson, P. Dahlström, U. Broström, A. (2006). The measurement and prevalence of depression in patients with chronic heart failure. More information
Broström, A. Johansson, P. (2005). Sleep disturbances in patients with chronic heart failure and their holistic consequences-what different care actions can be implemented?. More information

Artikel, forskningsöversikt

Steinke, E. Palm Johansen, P. Fridlund, B. Broström, A. (2016). Determinants of sexual dysfunction and interventions for patients with obstructive sleep apnoea. More information
Johansson, P. Dahlström, U. Broström, A. (2006). Factors and interventions influencing health-related quality of life in patients with heart failure. More information

Konferensbidrag

Stadin, M. Maria, N. Broström, A. Magnusson Hanson, L. Westerlund, H. Fransson, E. (2016). Information and communication technology demands at work and development of suboptimal self-rated health. More information
Stadin, M. Maria, N. Broström, A. Magnusson Hanson, L. Westerlund, H. Fransson, E. (2015). Information and communication technology demands. More information
Hjelm, C. Dahl, A. Broström, A. Mårtensson, J. Johansson, B. Strömberg, A. (2011). The influence of heart failure on change in cognition among individuals 80 years of age and older. More information

Övrigt

Högberg, K. Sandman, L. Stockelberg, D. Broström, A. Nyström, M. (). Psychosocial factors associated with anxiety and depression in patients with hematological diseases. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information