Annika Nordin

Filosofie magister

Annika arbetar som lektor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Hon har en lång yrkeserfarenhet från hälso och sjukvården, där hon undervisat i förbättringskunskap och drivit större förbättringsprojekt. Annika har också varit engagerad i utvecklingen och spridningen av kvalitetsregister och har ett stort engagemang för att koppla samman praktik och teori. Annika disputerade 2017 vid Jönköping University med avhandlingen Expressions of shared interpretations – Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health and elderly care. Idag är Annika ansvarig för kurser i förbättringskunskap på Jönköping Academy, samt för kurser i YH programmet för Vårdadministratörer på Internationella Handelshögskolan, Jönköping University.

Antologibidrag

Areskoug Josefsson, K., Nordin, A., Kjellström, S. (2021). Trust and self-efficacy as enablers and products of co-production in health and welfare services. In: Anja Overgaard Thomassen & Julie Borup Jensen (Ed.), Processual perspectives on the co-production turn in public sector organizations (pp. 42 -58). Hershey, PA: IGI Global

Artikel

Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Improving Health for People Living With Heart Failure: Focus Group Study of Preconditions for Co-Production of Health and Care Journal of Participatory Medicine, 13(2).
Norman, A., Elg, M., Nordin, A., Andersson-Gäre, B., Algurén, B. (2020). The role of professional logics in quality register use: a realist evaluation BMC Health Services Research, 20, 1-11.
Nordin, A., Areskoug Josefsson, K. (2019). Behavioural and operational outcomes of a Master’s programme on improvement knowledge and leadership: A survey study Leadership in Health Services, 32(4), 525-542.
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250.
Nordin, A., Andersson-Gäre, B., Andersson, A. (2018). Sensemaking and cognitive shifts – learning from dissemination of a National Quality Register in health care and elderly care Leadership in Health Services, 31(4), 371-383.
Nordin, A., Andersson-Gäre, B., Andersson, A. (2018). Prospective sensemaking of a national quality register in health care and elderly care Leadership in Health Services, 31(4), 398-408.
Nordin, A., Andersson-Gäre, B., Andersson, A. (2017). Emergent programme theories of a national quality register - a longitudinal study in Swedish elderly care Journal of Evaluation In Clinical Practice, 23(6), 1329-1335.
Müllern, T., Nordin, A. (2012). Revisiting empowerment: a study of improvement work in health care teams Quality Management in Health Care, 21(2), 81-92.

Doktorsavhandling

Nordin, A. (2017). Expressions of shared interpretations - Intangible outcomes of continuous quality improvement efforts in health- and elderly care (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare).

Konferensbidrag

Nordin, A., Gabrielsson-Järhult, F. (2018). Improvement knowledge in health and welfare. International Week in Health Care, Rehabilitation and Social Services, 12 to 16 of March 2018, Helsinki, Finland.
Nordin, A. (2018). Intangible outcomes of the work with a doctoral thesis. 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference, 5-7 September 2018, Lisbon, Portugal.
Nordin, A., Ostrelius, M. (2018). How can contiuous quality improvement tools support systematic work environment management? Perspectives from practice and theory. 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference, 5-7 September 2018, Lisbon, Portugal.

Övrigt

Areskoug Josefsson, K., Nordin, A. (2020). Insights from co-reflection [blog post].