Annette Nygårdh

Avdelningschef
Docent
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Kandidatexamen i omvårdnad

Inom projektet “Bridging the gap", som syftar till att knyta forskning närmre praktiken, ska Annette Nygårdh genom interaktiv forskning vetenskapligt utvärdera och vidareutveckla det utvecklings och förbättringsarbete som drivits av Landstingets utvecklingsavdelning Qulturum de senaste tio åren. Ofta planeras omvårdnaden utifrån ett professionellt perspektiv utan kunskap om patientens behov och förväntningar. Annette Nygårdhs fokus i forskningen handlar om förbättringsarbete utifrån ett patient- och närståendeperspektiv.

Antologibidrag

Hedberg, B., Nygårdh, A. (2018). Patientdelaktighet och medverkan hos vuxna med fysisk ohälsa. In: Ann Catrine Eldh (Ed.), Delaktighet och patientmedverkan (pp. 107 -138). Lund: Studentlitteratur AB
Nygårdh, A. (2009). Interaktiv forskning. In: Mattias Elg, Boel Andersson Gäre (Ed.), Vägval och dilemman i interaktiv forskning: Kurspaper från Bridging the Gaps doktorandkurs Interaktiv forskning 2008 (pp. 19 -28). Linköpings: Linköpings universitet

Artikel

Abelsson, A., Falk, P., Sundberg, B., Nygårdh, A. (2021). Empowerment in the perioperative dialog Nursing Open, 8(1), 96-103.
Lin, C., Imani, V., Griffiths, M., Broström, A., Nygårdh, A., Demetrovics, Z., Pakpour, A. (2021). Temporal associations between morningness/eveningness, problematic social media use, psychological distress and daytime sleepiness: Mediated roles of sleep quality and insomnia among young adults Journal of Sleep Research, 30(1).
Abelsson, A., Odestrand, P., Nygårdh, A. (2020). To strengthen self-confidence as a step in improving prehospital youth laymen basic life support BMC Emergency Medicine, 20(1).
Abelsson, A., Nygårdh, A. (2020). The nurse anesthetist perioperative dialog BMC Nursing, 19(1).
Ahorsu, D. Lin, C. Imani, V. Carlbring, P. Nygårdh, A. Broström, A. , ... Pakpour A. (2020). Testing an app-based intervention to improve insomnia in patients with epilepsy: A randomized controlled trial Epilepsy & Behavior, 112.
Lindblad, A., Hedberg, B., Nygårdh, A., Petersson, C. (2020). "An expanded window of understanding a changed everyday life"—Experiences from patients with long-term conditions after attending group learning sessions Journal of Patient Experience, 7(6), 1022-1028.
Abelsson, A., Nygårdh, A. (2019). To enhance the quality of CPR performed by youth layman International Journal of Emergency Medicine, 12(1).
Wang, L., Mårtensson, J., Zhao, Y., Nygårdh, A. (2018). Experiences of a health coaching self-management program in patients with COPD: a qualitative content analysis. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 13, 1527-1536.
Nygårdh, A., Neher, M., Broström, A., Nilsen, P., Johansson, P. (2017). Towards internet-based cognitive behavioural therapy for patients with cardiovascular disease and comorbid depression and insomnia? , 16(7), 565-566.
Neher, M., Johansson, P., Nilsen, P., Broström, A., Nygårdh, A. (2017). Exploring implementation issues when introducing a novel internet-based intervention to treat cardiovascular disease-associated mental health issues- the Implement-IT project. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(Suppl. 1), S52-S53.
Nygårdh, A., Sherwood, G., Sandberg, T., Rehn, J., Knutsson, S. (2017). The visibility of QSEN competencies in clinical assessment tools in Swedish nurse education Nurse Education Today, 59, 110-117.
Nygårdh, A., Ahlström, G., Wann-Hansson, C. (2016). Handling a challenging context: experiences of facilitating evidence-based elderly care Journal of Nursing Management, 24(2), 201-210.
Malm, D., Rolander, B., Ebefors, E., Conlon, L., Nygårdh, A. (2016). Reducing the prevalence of catheter-related infections by quality improvement: Six-year follow-up study Open Journal of Nursing, 6(2), 79-87.
Aidemark, J., Askenäs, L., Nygårdh, A., Strömberg, A. (2015). User involvement in the co-design of self-care support systems for heart failure patients Procedia Computer Science, 64, 118-124.
Nygårdh, A. Mårtensson, J. Allemann, H. Strömberg, A. Aidemark, J. Fruberg, C. , ... Askenäs L. (2015). An experience-based co-design to accomplish person-centered self-care support for elderly persons with heart failure European Journal of Cardiovascular Nursing, 14, 51-52.
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2014). The complexity in the implementation process of empowerment-based chronic kidney care: a case study BMC Nursing, 13(22), 1-10.
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2012). Empowerment Intervention in Outpatient Care of Persons with Chronic Kidney Disease Pre-Dialysis Nephrology Nursing Journal : Journal of The American Nephrology Nurses Association, 39(4), 285-294.
Nygårdh, A., Malm, D., Wikby, K., Ahlström, G. (2012). The experience of empowerment in the patient-staff encounter: the patient's perspective Journal of Clinical Nursing, 21(5/6), 897-904.
Nygårdh, A., Wikby, K., Malm, D., Ahlstrom, G. (2011). Empowerment in outpatient care for patients with chronic kidney disease - from the family member's perspective BMC Nursing, 10(21), 2-8.

Artikel, forskningsöversikt

Doktorsavhandling

Nygårdh, A. (2013). A quality improvement project on empowerment in chronic kidney care: an interactive research approach (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences).

Konferensbidrag

Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport.
Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala.

Övrigt