Sofi Fristedt

Universitetslektor arbetsterapi

Programansvarig master/magister
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Doktorsexamen i arbetsterapi


Sofi Fristedt är huvudsakligen intresserad av män och kvinnors vardagliga resmöjligheter (community mobility) framför allt i senare delen av livet. Community mobility är en viktig aktivitet som främjar delaktighet i andra aktivitet och samhällslivet,  vilket i sin tur antas främja hälsa och välbefinnande. Community mobility var även fokus för hennes avhandling. I sin avhandling studerade hon äldres önskade och faktiska resmöjligheter samt subjektiva perspektiv på community mobilitet och delaktighet. Slutligen identifierades faktorer som var associerade med community mobility vid en viss tidpunkt och förknippade med förändring över 13 års tid.

Sofi är också intresserad av förbättringskunskap inklusive implementering av evidensbaserad praktik (EBP) och utvärdering. Som en del av detta intresse har hon bland annat varit delaktig i översättningen till svenska av utvärderingsinstrument AusTOMs för arbetsterapeuter.

Nyckelorden i forskningen är: community mobility (vardagliga resmöjligheter), delaktighet i aktivitet, hälsa och välbefinnande samt EBP och utvärdering.

Antologibidrag

Fristedt, S. (2013). Funktionellt åldrande.. In: Marie Ernsth-Bravell (Ed.), Äldre och åldrande: Grundbok i gerontologi (pp. 119 -140). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Fristedt, S. (2011). Funktionellt åldrande.. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 142 -167). Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Fristedt, S., Wretstrand, A. (2010). Äldre mäns och kvinnors perspektiv på mobilitet och delaktighet. In: Arlene Arstad Thorsen och Eleanor Allgood (Ed.), Q-metodologi En velegnet måte å utforske subjektivitet (pp. 123 -140). Trondheim: Tapir Akademisk forlag More information

Artikel

Johansson, A., Ericsson, I., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2018). A participatory evaluation of the health promotion programme “more healthy years of life” programme among senior citizens in Sweden , 5(1). More information
Widmark, E., Fristedt, S. (2018). Occupation according to adolescents: Daily occupations categorized based on adolescents’ experiences Journal of Occupational Science. More information
Areskoug Josefsson, K., Fristedt, S. (2017). Occupational therapy students’ views on addressing sexual health Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-9. More information
Wagman, P., Björklund, A., Johansson, A., Fristedt, S. (2017). Descriptions of health by EU citizens begging abroad Society, health and vulnerability, 8(1). More information
Fristedt, S., Areskoug-Josefsson, K., Kammerlind, A. (2016). Factors influencing the use of evidence based practice among physiotherapists and occupational therapists in their clinical work The Internet Journal of Allied Health Sciences & Practice, 14(3), 1-13. More information
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2016). Concurrent validity of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire BMC Geriatrics, 16. More information
Falkmer, M. Barnett, T. Horlin, C. Falkmer, O. Siljehav, J. Fristedt, S. , ... Falkmer T. (2015). Viewpoints of adults with and without Autism Spectrum Disorders on public transport Transportation Research Part A: Policy and Practice, 80, 163-183. More information
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test–retest reliability of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire among community-dwelling older adults Clinical Rehabilitation, 28(8), 817-823. More information
Fristedt, S., Dahl, A., Wretstrand, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Changes in community mobility in older men and women. A 13-year prospective study PLoS ONE, 9(2), e87827-. More information
Fristedt, S., Elgmark Andersson, E., Unsworth, C. (2013). The inter-rater and test-retest reliability of the Self-care and Transfer scales, and intra-rater reliability of all scales of the Swedish Translation of the Australian Therapy Outcome Measures for Occupational Therapy (AusTOMs-OT-S) Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(3), 182-189. More information
Fristedt, S., Wretstrand, A., Björklund, A., Corr, S., Falkmer, T. (2012). Viewpoints on community mobility and participation in older age Journal of Human Subjectivity, 10(1), 103-123. More information
Fristedt, S., Björklund, A., Wretstrand, A., Falkmer, T. (2011). Continuing Mobility and Occupational Participation Outside the Home in Old Age is an Act of Negotiation Activities, Adaptation & Aging, 35(4), 275-297. More information
Wretstrand, A., Svensson, H., Fristedt, S., Falkmer, T. (2009). Older people and local public transit: Mobility effects of accessibility improvements in Sweden Journal of Transport and Land Use, 2(2), 49-65. More information

Artikel, forskningsöversikt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A. (2018). The use of occupational adaptation in research articles: a scoping review. More information

Doktorsavhandling

Fristedt, S. (2012). Occupational participation through community mobility among older men and women (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Konferensbidrag

Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M., Kammerlind, A., Fransson, E. (2018). Physical function factors associated with life-space mobility in later life. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG), Oslo, Norway, May 2-4, 2018. More information
Fristedt, S., Skogar, Ö., Nystedt, P. (2018). Mobile Geriatric Teams: a cost-effective way of improving patient safety and reducing health care u. 24th Nordic Congress of Gerontology (24NKG), Oslo, Norway, May 2-4, 2018. More information
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. (2018). Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa. More information
Johansson, A., Fristedt, S. (2018). Older women who have migrated from Western Balkan and inborn Swedish older women´s everyday occupations. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa. More information
Wagman, P., Johansson, A., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2017). Occupation and health abroad as described by EU citizens begging in Sweden. The 4th Conference of Occupational Science Europe, Hildesheim, Germany, 8-9 September 2017. More information
Fristedt, S., Rosén, K. (2015). Landräddningen- structuring human support and volunteers the app way. 6th International Carers Conference Care and caring: future proofing the new demographics. More information
Fristedt, S., Kammerlind, A., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2015). Validitet och reliabilitet för Life-Space Assessment (LSA) - ett instrument för bedömning av äldre personers mobilitet. Arbetsterapiforum, Göteborg 15-16 april 2015. More information
Fristedt, S., Rosell, S. (2015). Mobilt geriatriskt team - till nytta för multisjuka äldre?!. Arbetsterapiforum. More information
Kammerlind, A., Fristedt, S., Ernsth Bravell, M., Fransson, E. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Life-Space Assessment Questionnaire among community-dwelling older adults. 22nd Congress of Gerontology, Gothenburg. More information
Fristedt, S., Dahl, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Community mobility in older men and women - a cross-sectional and 13 years prospective perspective. 22nd Congress of Gerontology, Gothenburg. More information
Fristedt, S., Dahl, A., Wretstrand, A., Björklund, A., Falkmer, T. (2014). Community mobility in older men and women - a cross-sectional and 13 years prospective perspective. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists. More information
Fristedt, S., Elgmark Andersson, E., Unsworth, C. (2014). Reliability of the Swedish Translation of the Australian Therapy Outcome Measures for Occupational Therapy (AusTOMs-OT-S). 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists. More information
Wagman, P., Fristedt, S. (2013). Q metodologi i arbetsterapi - ett nytt sätt att identifiera subjektiva synsätt. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter AT-forum. More information
Fristedt, S., Falkmer, T., Wretstrand, A., Svensson, H. (2010). Older people and local public transit; mobility effects of accessibility improvements in Sweden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter AT-forum. More information
Fristedt, S., Wretstrand, A., Falkmer, T. (2010). Older People’s Views Regarding Mobility and Participation. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter AT-forum. More information

Rapport

Larsson, E., Fristedt, S., Fahlström, G., Bertilsson, G., Brolund, A., Fundell, S. (2017). Välfärdsteknik - Digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa: En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) More information
Fristedt, S., Fransson, E. (2015). Fysisk aktivitet och träning - möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Stockholm: Arbetsmiljöverket More information
Johansson, A., Boström, M., Ericsson, I., Björklund, A., Fristedt, S. (2015). Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i ett hälsofrämjande program: En utvärdering av programmet ur ett deltagarperspektiv. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information

Övrigt

Fristedt, S., Jönsson, L., Londos, Y., Timén, E. (2011). AusTOMs för arbetsterapi.: Svensk version (1.0) av Australian Therapy Outcome Measures for Occupational Therapy. Nacka More information
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. . Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information