Karin Wennström

Universitetslektor Medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Doktor, Ph.D.

Forskning

Karin M Wennström studerar demokrati som deltagande. Projekten riktar sig i första hand mot gränser för deltagande och de situationer och samtal där medverkan ifrågasätts eller förhindras. Hon har bland annat studerat annorlundahet som begrepp och praktik, ungdomsdemokrati som fenomen, kvalificerade kundrelationer i komplicerade servicemarknader, inlärning/utveckling som gräns och utmaning (bland barn, ungdomar respektive vuxna). "Tänket" som framgångsfaktor i studier och i skilda chefs- och ledarskap.

Bakgrund

Karin M Wennström, född 1961, är universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan 2006. Hon disputerade år 1995 vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet med avhandlingen "Å andras vägnar. LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment." Mellan åren 1995-1999 var hon universitetslektor i pedagogik, vid Örebro universitet. Åren 2000-2006 var hon lärare och konsult inom ledarskap, chefskap och förändringsarbete.

Antologibidrag

Wennström, K. (1995). Lättläst-boken och en vision om kultur åt alla. In: Lena Johannesson och Birgitta Qvarsell (Ed.), Den olydiga boken: Om lättläst-bokens kommunikativa rum Linköping: Tema, Univ.
Wennström, K. (1993). Guld eller gröna skogar: En explorativ studie av frikyrkomänniskans utopisystem. In: Erik Amnå och Lena Johannesson (Ed.), Tro mot tradition: om den frikyrkliga identiteten Stockholm: Carlssons
Wennström, K. (1993). Vem tolkar evigheten?: Manliga normer, kvinnliga attityder eller mänskliga metaforer?. In: Erik Amnå och Lena Johannesson (Ed.), Tro mot tradition: om den frikyrkliga identiteten Stockholm: Carlssons

Artikel

Wennström, K. (1998). Hur ser det postmoderna samhällets ideologier ut? Ifrågasatt: En tidskrift om forskning från Högskolan i Örebro, 1.
Wennström, K. (1998). Agenda 21: En demokratisk succémodell? Ifrågasatt: En tidskrift om forskning från Högskolan i Örebro, 1.
Wennström, K. (1998). Vem bestämmer dagordningen för demokratiforskning och i vems intresse? Ifrågasatt: En tidskrift om forskning från Högskolan i Örebro, 1.
Wennström, K. (1997). Ifrågasatt En tidskrift om forskning, 1.

Bok

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Mattus, M., Wennström, K. (2017). Pink Power: Pussyhats as political statements in women’s networking on social media. NordMedia 2017, Mediated Realities - Global Challenges, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017.
Wennström, K. (2001). Teologi och feminism. NordMedia 2017, Mediated Realities - Global Challenges, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017.
Wennström, K. (1999). Kommunikativ utveckling – på Riktigt: En fallstudie och en språkutvecklingsplan. Örebro: Näringslivskontoret : Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting, Människa, handikapp, livsvillkor.
Wennström, K. (1998). Demokratins blinda fläck: Ungdomar & genus & etnicitet. Människa, handikapp, livsvillkor.
Wennström, K. (1995). Lättlästboken och en vision om kultur åt alla. Örebro: Habiliteringsförvaltningen, Örebro läns landsting, Människa, handikapp, livsvillkor.
Wennström, K. (1994). Feministteologi. Människa, handikapp, livsvillkor.
Wennström, K. (1993). Å andras vägnar. Örebro: Social- och omsorgsförvaltningen, Människa, handikapp, livsvillkor.
Wennström, K. (1992). Det kvinnliga uttrycket: Om kvinnor och medier. Människa, handikapp, livsvillkor.
Wennström, K. (1990). Tankar om livet 'Å andras vägnar'. Människa, handikapp, livsvillkor.

Rapport

Wennström, K. (1999). Specialpedagogisk profil: specialpedagogik vid Institutionen för lärarutbildning, Högskolan i Örebro. Örebro: Pedagogiska institutionen, Högskolan i Örebro
Wennström, K. (1985). Musikklass.

Samlingsverk

(1999). Kompetens och kvalitet i förskolan. Lund: Studentlitteratur

Övrigt

Wennström, K. (1996). Vision 2005.